Vaasan kaupunki - Vasa stad

Individuell service med hjälp av personlig budget

Dela

Projektet ”Ett liv på egna villkor” som förverkligats inom Vasa-Laihela samarbetsområde avslutas i slutet av året. Under projektet utvecklades Finlands modell för personlig budgetering, med vars hjälp det är möjligt att funktionsnedsatta personer beviljas individuell service. Det regionala projektets resultat publiceras under det avslutande evenemanget.

Funktionsnedsatta personer och deras anhöriga deltog i projektet som medutvecklare och sakkunniga. Deras önskemål var, att de skulle få större beslutanderätt och ansvar över sin egen service. Individuell service stöder jämlikhet och stärker kundens livskvalitet och välmående.

– Under utvecklingsarbetets gång blev de funktionsnedsatta personerna entusiastiska över möjligheten att kunna påverka planeringen av innehållet i sin egen servicehelhet. Man välkomnade att klientens roll inom servicen skulle stärkas. Samtidigt informerades de om att klientens ansvar också ökar. Oro väcktes exempelvis om klienten kan omfamna ännu större roll med att ordna servicen och får hen, vid behov, tillräckligt med stöd i beslutsfattandet, berättar projektchef Jessica Nygård.

Med hjälp av personlig budgetering möjliggörs den funktionsnedsatta personens möjligheter till ett liv på egna villkor. Det är ett sätt att ordna servicen och som möjliggör att klienten kan välja service också utanför den traditionella socialservicen. Personlig budgetering ger också socialarbetaren större rörelsefrihet i att bevilja funktionshinderservice.

Resultaten publiceras vid det avslutande evenemanget 24.11.

Projektets avslutande evenemang ordnas via Teams som ett online-evenemang 24.11.2021 kl. 13-15. Vid evenemanget presenteras resultat från projektet Ett liv på egna villkor och som handlar om dagens och framtidens funktionshinderservice. Därtill berättas om serviceprocessen för personlig budgetering som utvecklats under projektets samt om ibruktagande av bildtelefontjänsten.

– Jag är nöjd över det vi åstadkommit i projektet! Vi har varit ett bra team och vi uppnådde målen, som var uppsatta för projektet. Det var fint, att vi verkligen fick användbara resultat, som kan användas för att utveckla funktionshinderservicen redan nu och i framtiden, gläds Nygård.

Evenemangets program:

 • Evenemanget öppnas
  Jukka Kentala, social- och hälsovårdsdirektör, Vasa stad
 • Perspektiv på personlig budgeteringsmodellen på riksnivå
  Maarit Vinni, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Resultat från projektet Ett liv på egna villkor, projektpersonalen
 • Personlig budgetering i förhållande till funktionshindrade personers delaktighet och forskning om ämnet
  Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator, Vasa stad
 • Personlig budgetering ur funktionshinderservicens lednings synvinkel
  Virpi Kortemäki, serviceområdeschef, vuxen socialarbete, Vasa stad

Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. Anmälan via adressen vaasa.fi/ettlivpaegnavillkor fram till 21.11.

Välkommen!

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Jessica Nygård, jessica.nygard@vaasa.fi, tfn 040 185 2310

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Välbefinnandet bland barnfamiljer har utretts övergripande i sex kommuner25.11.2021 15:26:21 EET | Tiedote

Inom det riksomfattande projektet gällande avancerad analys för barnfamiljer (LEA) har en unik lägesbild skapats över välbefinnandet bland barnfamiljer i Tammerfors, Ylöjärvi, Vanda, Björneborg, Vasa och Laihela. Materialet har sammanställts från tio nationella registerkällor, och det täcker totalt nästan 80 000 barnfamiljer i sex kommuner. Någon motsvarande analys har inte gjorts i Finland tidigare.

Lapsiperheiden hyvinvointia selvitetty laajasti kuudessa kunnassa25.11.2021 15:25:33 EET | Tiedote

Valtakunnallisessa Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa on luotu ainutlaatuista tilannekuvaa Tampereen, Ylöjärven, Vantaan, Porin, Vaasan ja Laihian lapsiperheiden hyvinvoinnista. Aineisto on koottu kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja se kattaa yhteensä lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Vastaavanlaista analyysiä ei ole aikaisemmin Suomessa tehty.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum