Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Informationsmöte för allmänheten om kompletteringen av MKB-beskrivningen i projektet att förbättra riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en utredningsplan för en förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Baserat på den respons som under år 2021 kommit in av invånarna och kommunerna om utkastet till utredningsplan planerades två nya alternativ, 3a och 3b, för riksvägens sträckning. Konsekvenserna av de här alternativen har bedömts i kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen. Resultaten av bedömningarna presenteras på ett möte för allmänheten 5.5.2022 i Laihela.

Kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen presenteras på ett för alla öppet informationsmöte torsdagen den 5.5.2022 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal.
Kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen presenteras på ett för alla öppet informationsmöte torsdagen den 5.5.2022 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal.

I båda alternativen 3a och 3b dras riksvägens nya sträckning förbi Helsingby på dess södra sida och förenas med den nuvarande riksvägen vid Rönnholm.Vid Ruto och Hulmi dras den nya vägsträckningen norr om den nuvarande vägen.I alternativ 3a finns planskilda anslutningar i Helsingby, Alakylä och Hulmi.I alternativ 3b finns en planskild anslutning endast i Alakylä.

Komplettering av MKB-beskrivningen

MKB-kontaktmyndigheten förutsatte att MKB-beskrivningen, som blev klar våren 2020, ska kompletteras med en bedömning av nya sträckningsalternativ, 3a och 3b.Kompletteringen av MKB-beskrivningen och kungörelsen om den finns offentligt framlagda 21.4–17.6.2022 i LaihelaochKorsholms kommuner samt på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA.

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan lämnas in senast 17.6.2022 till adressen:NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post till kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. I utlåtandena och åsikterna ska hänvisning till diarienummer EPOELY/308/2019 anges.

Informationsmöte för allmänheten

Kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen presenteras på ett för alla öppet informationsmöte torsdagen den 5.5.2022 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal, adress Alkiontie 6, Laihela.

Deltagarna rekommenderas använda mask och det finns handsprit och masker på platsen.Det går också att delta elektroniskt.En länk för deltagande publiceras före mötet på webbsidan www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB. Om coronarestriktionerna gör det omöjligt att ordna ett fysiskt möte för allmänheten, ordnas mötet endast elektroniskt.

Efter kontaktmyndighetens motiverade slutsats fattar NTM-centralen i Södra Österbotten på hösten 2022 beslut om vilket alternativ som ska väljas för utredningsplaneringen.Utredningsplaneringen fortsätter enligt det alternativ som NTM-centralen har valt och ett möte för allmänheten om detta ordnas i slutet av 2022.På grund av tilläggsutredningarna och kompletteringen av MKB-beskrivningen blir utredningsplanen klar först på våren 2023.Den färdiga utredningsplanen framläggs offentligt och det går att lämna in anmärkningar om den.Efter utredningsplanen görs en vägplan.Eftersom det är fråga om ett projekt av betydande storlek krävs också beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras.

Mer information:

Miljöförvaltningens webbplats (MKB-förfarande):https://www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB

Planeringsprojektets webbplats:https://vayla.fi/sv/alla-projekt/rv-3-tammerfors-vasa/rv-3-helsingby-laihela

Kontakter

Projektchef: Eeva Kopposela, Södra Österbottens NTM-central, tel. 0295 021727
Enhetschef, väghållningsplanering Janne Ponsimaa, Södra Österbottens NTM-central, tel. 0295 027746
Vägplaneringens ansvarsperson: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160
MKB-förfarandets ansvarsperson: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, tel. 0400 355260

Bilder

Kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen presenteras på ett för alla öppet informationsmöte torsdagen den 5.5.2022 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal.
Kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen presenteras på ett för alla öppet informationsmöte torsdagen den 5.5.2022 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum