Vasa Elektriska Ab

Inom Vasa Elnät har Korsnäs flest solpaneler i förhållande till invånarantal

Dela
Vårsolen får många egnahemsägare att blicka upp mot hustaket. De konsumenter som hade egen el att sälja tjänade på fjolårets höga elpriser. Att installera solpaneler var ändå populärt redan innan år 2022 och prisernas uppgång. Inom Vasa Elnäts området syns populariteten bland annat i Korsnäs.

För ett år sedan uppskattade Vasa Elnät att andelen förbrukningsplatser med egen produktion vid slutet av år 2022 skulle uppgå till cirka två procent av områdets elanslutningar. Uppskattningen var i underkant.

- I slutet av fjolåret producerades det solel vid mer än tre procent av alla våra elanslutningar, berättar specialsakkunnig Ari Salo.

Elproduktion i mindre skala finns sammanlagt vid över 1 200 förbrukningsplatser inom Vasa Elnät. I år har registreringstakten varit cirka 40 nya förbrukningsplatser med egen produktion i månaden.

- När man ser på Vasa Elnäts område på basen av invånarantal så har Korsnäs flest solenergisystem per invånare.

- Betraktar man siffrorna på postanstaltnivå så är det postnummer 66400 (Laihela) som vinner racet.

TOP-5 över flest enskilda förbrukningsplatser med egen produktion inom Vasa Elnät

1. Vasa
2. Korsholm
3. Laihela
4. Malax
5. Vörå

TOP-5 över flest förbrukningsplatser med egen produktion enligt postanstalt inom Vasa Elnät

1. 66400
2. 65280
3. 65410
4. 65610
5. 65300


Kunder med egen elproduktion förväntas bli ännu vanligare. Från början av året har det blivit möjligt för till exempel husbolag att grunda egna energigemenskaper och på så sätt dra mer nytta av egenproducerad solenergi i hela husets förbrukning.

Läs mer om energigemenskaper: www.vasaelnat.fi/energigemenskap

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 24.3 kl. 10 - 11

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2022 utgjorde ca 330 milj. euro. År 2022 fyllde Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

"Preciseringar i elförsäljningens allmänna spelregler är en bra sak"10.5.2023 12:05:41 EEST | Tiedote

Konsumentombudsmannen har beslutat att låta marknadsdomstolen ta ställning till bl.a. Vasa Elektriskas meddelande om prisändringar och framför allt huruvida bolaget med tillräcklig noggrannhet lyft fram orsakerna till den prishöjning som började gälla i oktober 2022. Enligt konsumentombudsmannen har Vasa Elektriska inte på ett tillräckligt sätt öppnat upp kopplingen mellan det nya priset och sina anskaffningskostnader.

Fjärrvärmens kostnader stiger, elpriset fortsätter sjunka24.4.2023 12:22:14 EEST | Tiedote

I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 63,4 miljoner euro (62,3 M€). Rörelsevinsten steg i jämförelse med motsvarande period år 2022, även om den fortfarande var negativ och landade på -1,2 miljoner euro (-3,3 M€). Soliditetsgraden steg till 46,4 procent (45,1 %). Fjärrvärmens kostnader steg redan i fjol och ledde till en förlustbringande värmeaffärsverksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum