Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll vid alla gränsövergångar i Södra Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna i sitt område av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten Omicron. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Den 27 november 2021 fattade Regionförvaltningsverket i Södra Finland på grund av den nya sydafrikanska coronavirusvarianten (B.1.1.529, Omicron) två brådskande beslut om hälsosäkerheten vid gränsövergångarna vid Helsingfors-Vanda flygplats. Båda besluten meddelades cirka klockan 12 och de trädde i kraft omedelbart. Besluten är i kraft till slutet av året.

Motsvarande förordnanden meddelades dessutom för de övriga gränsövergångarna i Södra Finland. De gäller gränsövergångarna i Helsingfors stad, i Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalens område. Också de besluten trädde i kraft omedelbart och är i kraft till slutet av året.

Hälsokontroll – gäller inresande

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar att personer som från vissa länder i södra Afrika anländer till Finland via gränsövergångarna i Södra Finlands område ska genomgå en obligatorisk hälsokontroll. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen. Förordnandet om att genomgå en obligatorisk hälsokontroll gäller personer som inom de senaste 14 dygnen har vistats i något av följande länder:

  • Sydafrika
  • Namibia
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • Eswatini (Swaziland)
  • Moçambique
  • Malawi.

Förteckningen över länderna grundar sig på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd (THL) 27.11 om länderna där den nya virusvarianten tillsvidare har påträffats. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar förteckningen över länderna allt eftersom det får ny information. Förordnandet om att genomgå en hälsokontroll gäller inte barn under 6 år.

Beslutet om att ordna hälsokontroll

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna hälsokontroller för personer som via gränsövergångarna i dess område anländer till landet och under de senaste 14 dygnen har vistats i något av länderna ovan. Vid hälsokontrollen kan ett covid-19-prov tas.

Kommunerna ansvarar för att organisera hälsokontroller och coronavirustester i sina områden, också vid gränsövergångarna.

Den nya virusvarianten kräver effektiva åtgärder

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beaktade då besluten fattades social- och hälsovårdsministeriets styrning av den 27 november 2021 om nödvändigheten av hälsokontroller för att förebygga spridningen av den nya coronavirusvarianten.

Den nya virusvarianten bedöms utgöra ett betydande epidemiologiskt hot, eftersom den misstänks spridas snabbare än tidigare virusvarianter och eventuellt leda till att också personer som är fullvaccinerade insjuknar. Vid brist på exaktare forskning ska hotet som virusvarianten innebär enligt försiktighetsprincipen bemötas med effektiva åtgärder. Regionförvaltningsverket har bedömt att det på grund av det allvarliga läget är skäl att införa förordnandena omedelbart.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut:

Översättningarna av besluten är på kommande. När de är klara lägger vi upp dem på webbplatsen rfv.fi bland offentliga delgivningar. Besluten enligt 15 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar har vi dessutom gett direkt till kommunerna, städerna och andra administrativa aktörer som de gäller.

För press och media:

Begäran om intervju: Skicka ett sms eller be att bli uppringd

Regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016 067

Överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Kymenlaaksossa, tilojen sulkupäätöstä ja kokoontumisrajoitusta ollaan mahdollisesti lieventämässä ensi viikolla26.1.2022 15:38:37 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella päätöstä, joka velvoittaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Lisäksi virasto arvioi koordinaatioryhmän esitystä alueen kokoontumisrajoituksen ja tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräyksen lieventämisestä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum