Valtiokonttori

Inställda evenemang kan ansöka om ersättning från evenemangsgarantin från och med den 15.9.

Dela
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Ansökan om ersättning från evenemangsgarantin börjar 15.9.21 och pågår till 7.12.21. De evenemangsarrangörer vars evenemang har beviljats evenemangsgaranti kan ansöka om ersättning. Även de underleverantörer som huvudarrangören för evenemanget har angett omfattas av garantin i sin garantiansökan kan ansöka om ersättning.

 Ansökan om ersättning kan göras med den elektroniska ansökningsblanketten efter att huvudarrangören har anmält till Statskontoret att evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Den här informationen uppdateras även på evenemangsgarantins statistiksida.

 Evenemangsgarantin ersätter sådana i garantiansökan angivna uppstådda kostnader för planering och organisering av evenemanget som orsakats av att evenemanget ställts in enligt myndighetsrestriktion. Evenemangsgarantin kan även ersätta kostnader för ett evenemang som ordnats i mindre omfattning, förutsatt att evenemanget är förlustbringande och deltagarantalet har begränsats.

Mest stöd till musikfestivaler

Evenemangsgarantins ansökningstid var 1.6.-31.8.21. Statskontoret tog emot sammanlagt cirka 1142 evenemangsgarantiansökningar. Ungefär hälften av ansökningarna lämnades in under ansökningstidens sista dagar och en del av dem väntar därför ännu på ett garantibeslut.

 Hittills har evenemangsgaranti beviljats för ungefär 117 miljoner euro och till cirka 770 evenemang. De verksamhetsområden som fått mest stöd är musikfestivaler, konserter samt utställningar och mässor.

 Aktuell statistik gällande evenemangsgarantiansökningarna och hanteringstiden finns tillgänglig på evenemangsgarantins statistiksida. På samma statistiksida publiceras i fortsättningen även evenemangsersättningsansökningarnas beslut.

Statskontoret betjänar

På Statskontorets webbsida statskontoret.fi/evenemangsgaranti finns ytterligare information och anvisningar tillhanda på finska, svenska och engelska. Aktuell information om antal garantiansökningar, gjorda beslut och till garantin anslutna underleverantörer finns på evenemangsgarantins statistiksida. På statistiksidan uppdateras även informationen om de anmälningar som Statskontoret mottagit om evenemang som ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Rapporten uppdateras varje vardag.

 Kundtjänsten betjänar vardagar kl 9-15 på nummer 029 550 2270.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Peruuntuneet tapahtumat voivat hakea korvauksia tapahtumatakuusta 15.9. alkaen11.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti. Korvausta voivat hakea tapahtumajärjestäjät, joiden tapahtumille on myönnetty tapahtumatakuu. Korvausta voivat hakea myös ne alihankkijat, jotka tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksellaan takuun piiriin kuuluviksi. Korvausta voi hakea sähköisellä hakulomakkeella sen jälkeen, kun pääjärjestäjä on ilmoittanut tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä Valtiokonttorille. Tämä tieto päivittyy myös tapahtumatakuun tilastosivuille. Tapahtumatakuu korvaa sellaisia takuuhakemuksessa ilmoitettuja toteutuneita kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet viranomaisrajoituksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman suunnittelusta ja järjestelystä. Tapahtumatakuu voi korvata myös pienempänä järjestetyn tapahtuman kuluja, mikäli tapahtuma on tappiollinen ja sen osallistujamäärää on rajoitettu. Eniten takuuta musiikkifestivaaleille Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.-31.8.21. Valtiokonttori vastaanotti yhteensä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum