Aluehallintovirasto AVI

Intensivkontroller av restauranger i Nyland visade ställvis på slappare disciplin i fråga om coronarestriktionerna - bestämmelserna måste följas för att förhindra smittspridning

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde under förra veckan 17–23 augusti 2020 intensivkontroller av restauranger i Nyland. Utöver hur restaurangerna följt alkohollagen granskade regionförvaltningsverket dessutom hur de iakttagit de coronarestriktioner och bestämmelser som gäller restaurangerna. Kontrollerna visade ställvis att restaurangerna tummar på de coronarestriktioner som gäller.

Alla kunder i restaurangen måste ha en egen sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Restaurangens personal måste upplysa kunderna om de hygienrutiner som ska följas och rengöra ytorna oftare än tidigare. Man får inte låta det uppstå täta köer, trängsel eller täta folksamlingar. Restaurangen måste göra upp en plan för hur den i praktiken ska kunna följa de restriktioner och bestämmelser som anges i lag och förordning.

Det bör hela tiden finnas 1–2 meters säkerhetsavstånd mellan kunderna eller olika sällskap, påminner Riku-Matti Lehikoinen, enhetschef inom alkoholförvaltningen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

- Att hålla tillräckliga avstånd är ett av de viktigaste sätten att minska smittrisken. Säkerhetsavstånden glöms lätt bort särskilt efter hand som kvällen fortskrider, men det är restaurangpersonalens uppgift att vid behov upplysa och påminna kunderna om dessa, säger Lehikoinen vidare.

Under veckoslutet framkom det en del brister i hur restaurangerna iakttar coronabestämmelserna. En stor del av restaurangerna saknade en sådan plan som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Det fanns också brister i hur kunderna påmindes om säkerhetsavstånden och om att man inte får komma till restaurangen om man är sjuk.  Största delen av restaurangerna iakttog ändå restriktionerna väl. Kontrollerna gjordes av 70 restauranger i Helsingfors, Esbo, Borgå, Lojo, Vanda, Kervo, Träskända, Kyrkslätt och Ingå.

Det ligger på krögarnas ansvar att fullgöra de skyldigheter som anges i lagen om smittsamma sjukdomar. Egenkontrollen är av central betydelse. Om restriktionerna inte iakttas ens efter påminnelse om detta och flera separata coronafall kan spåras till en restaurang kan regionförvaltningsverket enligt lagen om smittsamma sjukdomar bestämma att restaurangen ska hållas stängd under en viss tid. Lehikoinen vill också påminna om att varje restaurangkund har ett eget ansvar.

- Vi kan alla vara med och påverka hur sjukdomsläget utvecklas. Genom att agera ansvarsfullt också under restaurangbesök och följa givna anvisningar och restriktioner kan man som kund förhindra nya smittofall, konstaterar Lehikoinen.

Skyldigheter och restriktioner för restauranger förlängs genom ny förordning

Social- och hälsovårdsministeriet bereder som bäst en förordning till statsrådet om vilka skyldigheter och restriktioner som ska gälla restaurangerna från och med september. Förordningen kompletterar den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar genom vilken det varit möjligt att begränsa restaurangernas verksamhet. Genom förordningen kan man också föreskriva om lindrigare restriktioner och skyldigheter än i lagen.

Mer information:

Riku-Matti Lehikoinen, enhetschef för alkoholförvaltningen, tfn 0295 016 155
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverkets anvisning till restaurangerna

Vanliga frågor om restauranger och coronaviruset på regionförvaltningsverkets sidor

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto AVI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum