Suomen Pankki

Interimsprognos för Finlands ekonomi: återhämtningen efter recessionen blir långsam

Dela

Enligt aktuella uppgifter blir den ekonomiska recessionen i Finland i år mindre djup än vad som tidigare fruktats. Finlands ekonomi väntas krympa 4,7 % under 2020. Under 2021 växer ekonomin med 2,7 % och under 2022 med 2,4 %.

Tills vidare har den ekonomiska utvecklingen under coronapandemin inte varit lika svag i Finland som i många andra länder, men recessionen är djup också här. Återhämtningen är långsam, eftersom coronaviruset fortsätter att sprida sig ute i världen och skapa osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Det råder alltjämt stor osäkerhet både inom världsekonomin och i Finland, vilket bromsar upp ökningen i hushållens konsumtion och företagens investeringar.

Recessionen är exceptionellt global, och den internationella omvärlden kommer därför att vara svår för företagen i framtiden. På grund av den globala osäkerheten och avtagande investeringar på Finlands exportmarknad är utsikterna för utrikeshandeln svaga under åren framöver. Den ekonomiska tillväxten vilar huvudsakligen på privat konsumtion.

Det föreligger risk för en långvarig försämring av sysselsättningen. Arbetsmarknaden drabbades exceptionellt hårt av coronapandemin i våras. Antalet sysselsatta var ca 60 000 mindre i mars–juli än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Någon snabb ökning av sysselsättningen är inte i sikte, då den ekonomiska tillväxten är långsam och befolkningen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Enligt Finlands Banks prognos kommer både antalet sysselsatta och sysselsättningsgraden att ligga betydligt under de nivåer som rådde före pandemin. Sysselsättningsgraden ser ut att stanna på ca 71 % under 2022.

Pristrycket är dämpat under åren framöver. Konsumentprisökningen har saktat av under 2020 i takt med den kraftiga nedgången i efterfrågan. Inflationen tyngs framför allt av en svagare ökning i tjänstepriserna och av prisfallet på energi. Inflationen är fortsatt dämpad under åren framöver och stiger endast något till följd av återhämtningen av den ekonomiska tillväxten.

Finlands Bank ger ut en interimsprognos för Finlands ekonomi två gånger om året, på våren och på hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. De mer omfattande prognoserna för Finlands ekonomi fortsätter att utkomma i juni och december.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Uusi kirja seteleiden leikkauksesta18.9.2020 11:25:43 EESTTiedote

Antti Heinosen uusi kirja ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” käsittelee Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Suomen Pankin julkaisema ja Otavan kustantama kirja täydentää Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Aiemmin hän on käsitellyt laajoja historiallisia kokonaisuuksia ja tässä kirjassa Heinonen pureutuu yksittäiseen tapahtumaan huomattavan yksityiskohtaisesti. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita. Kirjan tekijällä Antti Heinosella on merkittävä kansainvälinen ura setelialalla. Nykyisin hän johtaa seteliteolli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum