Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Invånarna deltar i planeringen av tjänsterna i framtidens välfärdsområde

Dela
I Västra Nylands välfärdsområde vill man fråga invånarna vad de anser att borde betonas i framtidens tjänster. Under våren erbjuder välfärdsområdet olika möjligheter till deltagande för invånare, personal och samarbetspartners, såsom organisationer och företag, som är verksamma i området.

Västra Nylands välfärdsområde bjuder in alla invånare i sitt område att planera framtidens välfärdsområde – närmare bestämt enligt vilka principer välfärdsområdet borde ordna och förnya social-, hälso- och räddningsväsendets tjänster under de kommande åren. Vi använder namnet servicestrategi för denna plan.

Ett hurdant välfärdsområde skulle du planera?

Invånarna har möjlighet att delta i planeringen av social-och hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster under april månad med hjälp av Välfärdsområdesspelet som är öppet på webbplatsen. En spelifierad enkät om tjänsterna i framtidens välfärdsområde på adressen: luvn.fi/sv/framtiden.

Frågorna i välfärdsområdesspelet besvaras som i valkompassen. Respondenten får i spelet berätta vad som borde betonas i välfärdsområdets tjänster i fortsättningen. I slutet av spelet ser respondenten hur det planerade välfärdsområdet skulle se ut i praktiken utifrån hens egna svar.

Ett brett urval av metoder ger alla möjlighet att delta

Invånarna kan också berätta om sina tankar och idéer till exempel i klientintervjuer som ordnas i samband med tjänsterna, i Framtidens välfärdsområde-workshopar för ungdomar som genomförs i samarbete med läroanstalterna, i skrivutmaningar eller genom att delta i invånarnas råd.

Invånarna kan delta på finska, svenska eller engelska. Välfärdsområdesspelet kan dessutom spelas på arabiska, somaliska, ukrainska, estniska och ryska.

Mer information om olika sätt att delta finns på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen luvn.fi/sv/framtiden.

Vad är en servicestrategi?

Västra Nylands välfärdsområde planerar under år 2023 sin första välfärdsområdesstrategi. Servicestrategin innebär beslut om på vilket sätt välfärdsområdet ordnar de social-, hälsovårds- och räddningstjänster som det tillhandahåller.  Regionfullmäktige har för avsikt att besluta om servicestrategin i slutet av år 2023.

Samtidigt med servicestrategin planeras beslut om servicenivån för räddningsväsendet, där man också beaktar invånarnas åsikter om ordnandet av servicen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
PL 33 / PB 33
02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde

https://www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

Instagram: @LUhyvinvointialue

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Följ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Tjänster för barnfamiljer i gemensam byggnad - Familjecentret i Ängskulla firade taklagsfest den 19 april 202319.4.2023 15:37:08 EEST | Tiedote

Det nya familjecentret i Ängskulla samlar Västra Nylands välfärdsområdes tjänster för barnfamiljer i Mattby, Olars, Hagalund och Esboviken i en gemensam byggnad. I ombyggnaden av det nya familjecentret har man lagt särskild vikt vid lokalernas funktionalitet och trivsel. Familjecentrets lokaler öppnas för invånare och klienter under början av hösten 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum