Vaasan kaupunki - Vasa stad

Invånarna påminns om att meddela observationer av luktolägenheter från Påttska avloppsreningsverket

Dela

Planläggningen vid Vasa stad samlar in uppgifter om luktobservationer från Påttska avloppsreningsverket och dess omgivning som en del av ett mera omfattande luktutredningsarbete. Med kartresponstjänsten, som är öppen för alla, samlar man in invånarnas observationer av luktolägenhets-, luktutsläpps- och spridningsfrekvenser samt störningar från reningsverket i Brändöområdet. Kartresponstjänsten är öppen under år 2022.

Foto: Christoffer Björklund
Foto: Christoffer Björklund

Avsikten är att kartlägga information om luktolägenheter på olika avstånd och i olika väderstreck under olika årstider, så därför önskar man att förutom invånarna som bor i närområdet, även andra aktörer i närområdet registrerar sina luktobservationer i systemet.


- I kartresponstjänsten har under våren 2022 registrerats totalt 46 responser, av vilka 43 gällde Brändö. Cirka hälften av responserna registrerades i systemet under januari, säger Vasa stads planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges.


I systemet registrerades flera responser under våren i korsningen av Båkgatan och Wolffskavägen, i korsningen av Brunnsvägen och Valhallavägen, i korsningen av Sundsgatan och Styrmansgatan, i korsningen av Levonsgatan och Beckbruksgatan samt i korsningen av Levonsgatan och Brändövägen.


Användaren anger i det elektroniska systemet platsen och tidpunkten för luktobservationen, bedömer luktens intensitet samt ger dessutom, om hen vill, en fritt formulerad beskrivning av luktens karaktär. Kartresponstjänsten kan användas både med dator och med mobilens server.


I kartresponstjänsten ska den som ger respons i samband med luktanmälan uppge sitt namn. Syftet med detta är att minska det eventuella antalet osakliga anmälningar. Personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Registret upprätthålls av Vasa stad. Mera information om dataskydd hittar du här: Dataskyddet inom Vasa stad.


För luktövervakningen svarar Ramboll Finland Oy, som förutom analyseringen av kartresponstjänstens resultat under år 2022 även utför sakkunnigarbetet i fråga om fältobservationerna, luktprovtagningarna samt fastställandet av lukthalter vid Påttska reningsverket och i dess omgivning.


Vasa stad använder de uppgifter som samlats in genom luktövervakningen i planeringen av markanvändningen.

Länk till kartresponstjänsten:
https://is.ramboll.fi/vasa-luktovervakning/


Mer information om luktövervakningen:
Oliver Schulte-Tigges, planläggningsarkitekt, Vasa stad
oliver.schulte-tigges@vasa.fi, +358 40 8467 792


Felanmälningar till Vasa Vatten:
Kartresponstjänsten används endast för anmälningar av luktobservationer. Uppgifter om störningar i vattendistributionen samt anvisningar om felanmälningar finns på Vasa Vattens webbsida.

Nyckelord

Kontakter

Oliver Schulte-Tigges, planläggningsarkitekt, Vasa stad
oliver.schulte-tigges@vasa.fi, +358 40 8467 792

Bilder

Foto: Christoffer Björklund
Foto: Christoffer Björklund
Ladda ned bild
På kartan ser man alla 46 responser som kommit till kartresponstjänsten, av vilka 43 finns i Brändö. Formen på den symbol som angetts på kartan avspeglar responsgivarens bedömning av luktens intensitet; grön cirkel = svag lukt, gul ruta = tydlig lukt och röd triangel = stark lukt.
På kartan ser man alla 46 responser som kommit till kartresponstjänsten, av vilka 43 finns i Brändö. Formen på den symbol som angetts på kartan avspeglar responsgivarens bedömning av luktens intensitet; grön cirkel = svag lukt, gul ruta = tydlig lukt och röd triangel = stark lukt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Det går igen att bada vid Abborröns badstrand – också de övriga badstränderna i Vasa som kontrollerats uppfyllde kvalitetskraven16.8.2022 13:56:05 EEST | Tiedote

Under vecka 32 har det tagits prov (13 st.) i enlighet uppföljningskalendern för badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. I ett vattenprov som tagits 8.8 vid Abborröns badstrand konstaterades fekala Escherichia coli-bakterier, och därför belades badstranden med badförbud. I ett nytt prov, som togs 12.8, konstaterades bakteriemängden underskrida gränserna för åtgärder enligt kvalitetskraven, vilket gör att man igen kan bada vid Abborröns badstrand.

Ahvensaaren uimarannalla voi taas uida – myös muut Vaasan tutkitut uimarannat täyttivät laatuvaatimukset16.8.2022 13:54:58 EEST | Tiedote

Viikolla 32 on otettu Vaasan kaikilta yleisiltä uimarannoilta (13 kpl) seurantakalenterin mukaiset uimavesinäytteet. Ahvensaaren uimarannalta 8.8. otetussa vesinäytteessä todettiin suolistoperäisiä Escherichia coli -bakteereja, jonka takia uimarannalle asetettiin uimakielto. 12.8. otetussa uusintanäytteessä bakteerimäärien todettiin alittavan laatuvaatimusten mukaiset toimenpiderajat, joten Ahvensaaren uimarannalla voi taas uida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum