Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Isar och isproppar kan orsaka risksituationer i de österbottniska landskapen

Dela

Vårens ankomst och islossningen har alltid intresserat invånarna i älvdalarna. I år har våren kommit snabbt och hunnit så långt att det inte längre är läge att röra sig på isen. Särskilt farligt är det att bege sig ut på isproppar eller enskilda isflak, eftersom de plötsligt kan sättas i rörelse på grund av den höga vattenföringen. Särskilt nedanför isproppar kan det uppstå risksituationer, då ismassan börjar röra på sig, krossar träd längs stranden och ibland också skjuts ut på vägbanorna.

Isar i älven har packat sig mot träd intill vägkanten.
Isar i älven har packat sig mot träd intill vägkanten.

Det är skäl att vara speciellt uppmärksam i trafiken och undvika att i onödan röra sig på översvämningsområden. Flödesvattnet kan orsaka erosion på vägytan eller flytta undan brunnslock.Redan 15 cm strömmande vatten kan få en vuxen att ramla omkull och 30 cm strömmande vatten kan flytta en bil.

I Kyro älv finns det ännu ställvis is i Seinäjoki och i övre loppet av älven. I Storkyro har en del isar hopat sig, men tills vidare har isarna orsakat tämligen få skador.Största delen av isarna ligger ännu uppströms från platserna där isproppar brukar uppstå. I Vasa och Korsholm i nedre loppet av Kyro älv varierar istäcket, i huvudsak ligger isen ännu kvar. Vattenståndet vid Nikkola mätstation låg på 39,80 m på fredagsmorgonen. Den kyliga natten har dämpat vattenståndet, men det har inte ännu tydligt börjat sjunka. I nedre loppet av älven motsvarade vattenföringen i Skatila på fredagsmorgonen nivåer som infaller i genomsnitt en gång på fem år.

Vid mätstationen i Karkmo i Toby å (Laihela å) är vattenståndet exceptionellt högt för årstiden, men vattnet har nu börjat sjunka undan. Det finns stora mängder vatten på åkrarna i Toby i området där flödesvattnen från Kyro älv och Toby å rinner samman. I Lappo å har vattenståndet vid mätstationen i Pouttu börjat sjunka och för närvarande är det inte aktuellt att öppna flödesluckorna.

Mer information på Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral (SYKE):

Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439
Hydrolog Panu Juntunen, tfn 0295 251 805

Bilder

Isar i älven har packat sig mot träd intill vägkanten.
Isar i älven har packat sig mot träd intill vägkanten.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum