Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Isarna började röra på sig i Lappfjärds å då vattenföringen snabbt ökade

Dela

Det milda och regniga vädret har gjort att vattenståndet i åarna i Österbotten och Södra Österbotten snabbt har stigit. Enligt väderprognoserna väntas nederbörden fortsätta även under början av veckan. Vattnet kan ställvis nå exceptionellt höga nivåer för tidpunkten, till och med nivåer som motsvarar en vanlig översvämning i mitten av veckan. Då vattenföringen har ökat har det på vissa platser lett till att också isarna har börjat röra på sig och packats ihop i lugnvattenavsnitten i åarna. Vatten har runnit ut på låglänta åkrar.

En ispropp bildades i Lappfjärds å nedanför Perus. Foto: Johan Rajamäki.
En ispropp bildades i Lappfjärds å nedanför Perus. Foto: Johan Rajamäki.

Isarna började röra på sig i Lappfjärds å då vattenföringen snabbt ökade och en del av isarna anhopades till en ispropp nedanför Perus bro. Isproppen gjorde att vattenståndet i ån uppströms från Perus mätstation steg med ca 70 cm under natten mellan lördag och söndag. Vattenståndet har hållits stabilt under söndagen efter ökningen under natten och veterligen har inga skador orsakats. Vattnet kunde rinna över och under isflaken.

I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen på söndagseftermiddagen ca 120 m3/s.För några dagar sedan var vattenföringen bara 20 m3/s.Enligt prognoserna stiger vattenföringen under tisdagen eller onsdagen till nivån 180 – 200 m3/s.Den genomsnittliga vattenföringen vid våröversvämningar i nedre loppet av Kyro älv ligger på ca 300 m3/s. Den höga vattenföringen kan få isarna att röra på sig och bilda isproppar även i Kyro älv. Isproppar kan leda till att vattenståndet uppströms hastigt stiger och orsakar översvämningsskador.

I Liinamaa vid Lappo å närmade sig vattenståndet flödesnivåer på söndagskvällen.På söndag eftermiddag var vattenföringen i nedre loppet av Lappo å 76 m3/s, medan genomsnittet för tidpunkten är ca 15 m3/s.

Den höga vattenföringen har försvagat isen i de österbottniska åarna och istäcket är farligt tunt. Det är skäl att undvika att röra sig på isen.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 794

Bilder

En ispropp bildades i Lappfjärds å nedanför Perus. Foto: Johan Rajamäki.
En ispropp bildades i Lappfjärds å nedanför Perus. Foto: Johan Rajamäki.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Evijärvellä aloitetaan uuden lupapäätöksen mukainen säännöstely20.1.2023 15:25:52 EET | Tiedote

Evijärven säännöstelyluvan muuttaminen -hanke sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luvan joulukuussa 2022. Lupapäätös sisältää myös ns. valmisteluluvan, jonka perusteella uuden luvan mukainen säännöstely voidaan aloittaa, vaikka lupapäätöksestä valitettaisiinkin. Säännöstelyluvan haltijana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja uuden luvan mukainen säännöstely aloitetaan viikolla 9.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum