Kynnys ry

Isolation att vänta för färdtjänstanvändare i Västra Nyland

Dela
I Västra Nylands välfärdsområde bereds nu med intensifierad tidtabell den färdtjänst som är avsedd för personer med funktionsnedsättning och ålderstigna personer. Offertförfrågningarna för servicen förväntas bli publicerade redan i maj 2022. Servicen ska stegvis tas i bruk i början av 2023. På välfärdsområdet finns det ca 8000 personer som använder färdtjänst.

För upphandlingen behövs färdtjänstens verkställighetsdirektiv. De direktiv som nu används av de olika kommunerna i Västra Nyland, svarar inte på användarnas väsentliga behov. De är motstridiga både med handikappservicelagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN:s funktionshinderskonvention). Det här kan i värsta fall resultera i att personer med funktionsnedsättningar inte kan leva sina liv, arbeta eller studera på ett likvärdigt sätt med de andra i samhället.  

Sedan 2018 har man kört ner en välfungerande och kvalitativ färdtjänst. Under den här tiden har användarnas behov inte beaktats så som FN:s funktionshinderkonvention förutsätter. Så lär det också fortsätta eftersom man i beredningen av den nya färdtjänsten inte tänker uppdatera de gällande direktiven.  

Om användarnas behov inte beaktas blir upphandlingen onödig och färdtjänstanvändarnas elände fortsätter.  

Färdtjänstanvändare, deras anhöriga, flera funktionshindersorganisationer på välfärdsområdet, medlemmar i funktionshinderråd och taxiföretagare har deltagit i ett omfattande intressentsamarbete, vilket har resulterat i ett gemensamt förslag till verkställighetsdirektiv för Västra Nylands välfärdsområde. Direktivet som finns som bilaga uppfyller både användarnas behov och funktionshinderkonventionens förpliktelser. Med de här direktiven kan man uppnå en fungerande, trygg och smidig färdtjänst.  

Vi aktörer som verkar på Västra Nylands välfärdsområde kräver att de här bifogade verkställighetsdirektiven används som bas vid uppbyggandet av välfärdsområdets färdtjänst.

Avustajakeskus Sentteri ry
FDUV rf
FMA – Funktionsrätt med ansvar rf
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Hengityslaitepotilaat ry
Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry
Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry 
Kynnys ry
Luoteis-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Selkäydinvammaiset Akson ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Poliohuolto ry
Suomen Polioliitto ry
Suomen Vammaisyrittäjät ry
Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.
Uudenmaan CP-yhdistys ry, Nylands CP-förening rf
Uudenmaan Muistiluotsi

BILAGA: Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohje, pdf

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation fås av:

Kaisa Penttilä
kaisamarketta.penttila@gmail.com
p. 045 326 4488

Mia Lohman (också på svenska)
p. 0400 700 142
mia.lohman@awecore.com

Terhi Toikkanen
terhi.toikkanen@kynnys.fi
p. 040 548 1181

Jyrki Pinomaa (också på svenska)
pinomaa.jyrki@gmail.com
p.0400 462 705  

Dokument

Länkar

Om

Kynnys ry
Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4
00530 HELSINKI

kynnys@kynnys.fihttps://kynnys.fi

Kynnys ry on vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö. Kynnyksen perustoimintaan kuuluu monipuolisia toimintoja, mm. lakineuvontaa, kurssitusta, koulutusta, kulttuuria ja kehitysyhteistyötä. Keskeistä kaikessa toiminnassamme on vertaistuki, jossa kaksi samassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä vaihtaa kokemuksiaan ja neuvoo toisiaan.