ELY-keskukset

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2020 (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Jaa

Liikennekuolemat vähenivät. Alkoholi ja kovat ajonopeudet Itä-Suomen liikennekuolemien taustalla.

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan yhteensä 22 henkilöä vuonna 2020. Liikennekuolemista 7 tapahtui Etelä-Savossa, 9 Pohjois-Savossa ja 6 Pohjois-Karjalassa, missä tilanne parantui selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Liikennekuolemia on alustavien tietojen mukaan 11 vähemmän kuin vuonna 2019.

Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 382. Alustavien tietojen perusteella loukkaantuneita on 77 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Loukkaantuneiden määrä kasvoi Pohjois-Savossa 11:llä, mutta Etelä-Savossa loukkaantuneiden määrä väheni 46:lla ja Pohjois-Karjalassa 42:lla vuoden takaiseen verrattuna.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla sattui vähiten liikennekuolemia vuonna 2020

Viiden vuoden tarkastelujaksolla on liikennekuolemien määrässä ollut vaihtelua vuosien välillä. Vuosi 2020 on kuitenkin ollut tällä tarkastelujaksolla paras vuosi.

Itä-Suomen liikennekuolemissa vuodelta 2020 erottuu selvästi kaksi taustatekijää: alkoholi ja kovat ajonopeudet. Alkoholin osuus onnettomuuksista on ollut koko viisivuotisen tarkastelujakson ajan Itä-Suomessa korkeampi kuin valtakunnallisesti ja erityisesti tämä nousee esiin vuoden 2020 onnettomuuksissa, joissa yli kolmasosassa on alkoholi ollut yksi selittävä tekijä. Koko maassa alkoholi on ollut selittävänä tekijänä noin 20%:ssa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Toinen selkeästi erottuva tekijä sekä vuoden 2020 että vuoden 2019 liikennekuolemissa on ollut kovat ajonopeudet tai liian kovat tilannenopeudet. Lähes 40%:ssa onnettomuuksista kumpanakin vuonna on onnettomuuksien yhdeksi selittäväksi tekijäksi nostettu ajonopeus. Tämä osuus on kasvanut selvästi verrattuna vuosiin 2016-2018.

Itä-Suomen liikennekuolemat sattuvat koko maata useammin henkilöautoissa. Osallisten iän mukaan ei tilastoista nouse esiin selkeästi erottuvaa ikäryhmää. Onnettomuuksien taustatiedot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin ja OTI:n (Onnettomuustietoinstituutti) aineistoon tutkijalautakuntien selvityksistä.

Liikennekuolemien syynä näkyvät alkoholin käyttö ja kovat ajonopeudet nousivat esiin myös liikenteen valvonnassa. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä oli vuosina 2016-2019 tasaisesti 250:n ja 270:n välillä kun se vuonna 2020 oli jouluun mennessä jo 379. Eniten törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä kasvoi 18-30 vuotiaiden ikäryhmissä.

Liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita toteutetaan ja pienempiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä tehdään tiestöllä

Kesäkuun 2020 alussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä tuli käyttöön uusia liikennemerkkejä. Pohjois-Savon ELY-keskus on jo viime vuonna vaihtanut merkkejä uusiin ja työtä jatketaan edelleen alueurakoissa vuoden 2021 aikana.

Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa esitettyjen pikatoimenpiteiden seurantaa on tehostettu ja tekemättömät toimenpiteet pyritään toteuttamaan alkaneen vuoden aikana. Toimenpiteet koskevat mm. vanhojen liikennemerkkien vaihtamista uudentyyppisiin merkkeihin, ajoratamerkintöjen tekemistä sekä nopeusrajoitusten tarkastamisia. Taajamissa esille nousseita suojateiden turvallisuuden puutteita poistetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla keskisaarekkeita ja hidasteita yhteistyöhankkeina kuntien kanssa. 

Investointihankkeista käynnistyy ohituskaistaparin rakentaminen Lapinlahdelle Karvasalmentien (mt 16255) ja Mäntylahden asematien (mt 5585) välille. Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan rakentamalla kevyen liikenteen väyliä Kuopiossa (mt 553), Iisalmessa (mt 16165 ja mt 16173) sekä Kontiolahdella (mt 15716). Kaikki kevyen liikenteen väylähankkeet ovat kuntien kokonaan tai osittain rahoittamia.

Väyläverkon kehittämishankkeista jatkuu vt 5 Mikkeli–Juva. Vt 23 Varkaus–Viinijärvi-välillä toteutetaan mm. liittymien parantamista ja vt 5 Hurus–Hietanen -hanke käynnistyy rakennussuunnitelman valmistuttua.

Valtatie 5:llä ja valtatie 9:llä käynnistyy useita merkittäviä tiesuunnitteluhankkeita. Pohjois-Savon ELY-keskus on saanut erillisrahoitusta mm. Nerkoon ohitustien, Leppävirran kohdan parantamisen sekä Ylämyllyn eritasoliittymän suunnitteluun.

Liikenneturvallisuutta edistetään yhdessä

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on edustajat myös aluehallintovirastosta, poliisista, pelastuslaitoksesta, Liikenneturvasta ja joistakin kunnista. Yhtä lukuun ottamatta kaikki Itä-Suomen kunnat ovat mukana liikenneturvallisuustoimija-hankkeessa (Itätoimija), jonka tavoitteena on pitää ruohojuuritason liikenneturvallisuustyö aktiivisena kunnissa. Itätoimijaoli vuonna 2020 mukana kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmissä ja avusti erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vuoden 2020 aikana Liikenneturvan ja Itätoimijan toteuttama liikenneturvallisuustyö haki uusia muotoja virtuaalisista toimintamalleista, joilla tavoitettiin etäopiskelussa olevia koululaisia ja opiskelijoita. Myös koulutukset kuntien työntekijöille siirtyivät etämuotoon. Näillä uusilla toimintamalleilla tavoitettiin jopa aiempia vuosia enemmän ihmisiä liikenneturvallisuustyöhön. Myös liikenneturvallisuustyötä tukeviin materiaalihankintoihin panostettiin aiempia vuosia enemmän. Esimerkkinä tästä olivat pyörien punaiset takavalot, jotka olivat kuluvan vuoden hankintojen pääkohde.

Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa Liikenneturva on etäkouluttanut opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja varhaiskasvattajia, ja tätä toimintaa jatketaan vuonna 2021. Tärkeimpänä viestinnän ja koulutuksen sisältönä on ollut kesäkuussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki. Pohjois-Savossa on pidetty etäkoulutuksia myös työmatkaliikenteessä. Pohjois-Karjalassa on vuoden aikana panostettu erityisesti turvallisen pyöräilyn edistämiseen. Ikääntyneiden teematilaisuudet ovat olleet edelleen suosittuja kaikissa maakunnissa – osin etänä ja osin livenä. Yläkouluissa ja toisella asteella on toteutettu uutena toimintatapana virtuaalisia oppitunteja.

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, p. 0295 026 769

Liikenneturva

Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen (Pohjois-Savo), p. 040 846 1422

Yhteyspäällikkö Eini Karvonen (Etelä-Savo), p. 020 728 2395

Yhteyspäällikkö Mari Voutilainen (Pohjois-Karjala), p. 0400 960 177

Itä-Suomen poliisilaitos

Ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193

Avainsanat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset16.4.2021 13:31:16 EEST | Tiedote

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)14.4.2021 13:12:55 EEST | Tiedote

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)14.4.2021 13:12:54 EEST | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vesihuollon nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön arviointi ovat valmistuneet. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin toukokuussa.

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)14.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme