Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Itä-Suomessa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus 50 henkilöä – tartunnan riskiä ehkäistävä myös tilojen käytössä

Jaa

Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt alueellaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 9.1.2022 saakka. Myös tilojen käyttö edellyttää toimia terveysturvallisuuden varmistamiseksi.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus 50 henkilöä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2021 tehnyt päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain (58 §) nojalla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä

  • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten ja
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla.

Määräys on voimassa ajalla 23.12.2021 – 9.1.2022.

Vastaava määräys on ollut voimassa myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella ja on voimassa 9.1.2022 saakka. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitus on siis tällä hetkellä 50 henkilöä kaikissa alueen maakunnissa.

Rajoitukset koskevat myös ravintoloiden tilaisuuksia – vaihtoehtona koronapassi

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksista koskevat myös ravintoloissa järjestettyjä tilaisuuksia. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Koronapassi pitää tällöin tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei edellytetä henkilökunnalta tai esiintyjiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä pitää noudattaa kokoontumisrajoituksia.

”Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, jos toiminnanharjoittaja edellyttää yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi koronapassia, eivät tartuntatautilain mukaan tehdyissä rajoituspäätöksissä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset koske kyseistä tilaisuutta. Nyt annettu määräys ei siis nykyisessä epidemiatilanteessa täysin estä covid-19-viruksen leviämistä, koska myös rokotettu henkilö voi oireettomana tai vähäoireisena levittää tautia”, toteaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes.

”Jos yleisötilaisuuden järjestäminen olisi kielletty tartuntatautilain nojalla kokonaan, koronapassia ei voisi käyttää rajoitusten vaihtoehtona. Aluehallintoviraston saamat asiantuntija-arviot eivät kuitenkaan nähneet näin voimakkaita rajoitustoimia tämän hetken tilanteessa välttämättöminä, eikä niille siten ollut oikeudellisia edellytyksiä”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen.

Kansalaisten oma toiminta ratkaisevan tärkeää epidemian hillitsemiseksi

Nopeasti pahenevan epidemiatilanteen vuoksi kansalaisten on syytä noudattaa paitsi annettuja määräyksiä, myös viranomaisohjeita ja -suosituksia.

”Määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää epidemian hillitsemiseksi ja jotta terveydenhuollon ylikuormittumiselta vältyttäisiin”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes.

”Tällaisia toimia, joihin jokainen kansalainen itse pystyy, ovat mm. kasvomaskin käyttö aina julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä, suurten yksityistilaisuuksien järjestämisen sekä suuriin yksityis- tai yleisötilaisuuksiin osallistumisen välttäminen, korkean riskin ryhmäharrastustoimintaan osallistumisen välttäminen, ja ylipäänsä pitämällä fyysiset sosiaaliset kontaktit mahdollisimman vähäisenä”, luettelee Sami Remes.

Tilojen käyttö edellyttää toimia tartuntariskin ehkäisemiseksi

Tartuntatautilain (58d §) mukainen määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tilojen käyttöä koskevan tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen

  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla määräys on 21.12.2021 tehdyllä päätöksellä voimassa 23.12.–31.12.2021. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella määräys annettiin aikaisemmin ja se on voimassa 20.12.–31.12.2021.

Määräyksen voimassaolo yltää tässä vaiheessa vain kuluvan vuoden loppuun, koska tartuntatautilain 58 d § on määräaikaisesti voimassa vain 31.12.2021 saakka. Pykälän voimassaolon jatkaminen on eduskunnan käsittelyssä viikolla 51. Aluehallintovirasto tekee tarvittaessa viikolla 52 jatkopäätökset rajoitusmääräyksiin, mikäli eduskunta hyväksyy pykälän voimassaolon jatkumisen ja lain alueelliset soveltamisedellytykset määräykselle yhä täyttyvät.

UKK: Mitä eroa on kokoontumisrajoituksilla ja asiakas- ja toimitilojen käyttöön liittyvillä rajoituksilla? (avi.fi)

Toiminta on järjestettävä niin, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä

Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräys tilojen käytöstä koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä.

Määräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Tilojen käyttöön liittyvä päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa? (avi.fi)

Huomio hygieniaan ja suunnitelmat nähtäville asiakastiloihin

Määräyksen mukaan toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä asiakastiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä, pitää asiakas- ja yleisötiloissa lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

UKK: Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä? (avi.fi)

Koronatilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tarkasti muuttuvaa epidemiatilannetta Itä-Suomen alueella ja on valmiudessa tekemään uusia rajoituspäätöksiä, jos niitä tarvitaan.

Aluehallintovirastojen voimassa olevat päätökset koronarajoituksista löytyvät verkkosivujemme yleistiedoksiannoista:

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot (avi.fi)


Lisätietoja

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja medialle

ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen, p. 0295 016 863
terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876 (alk. 21.12.2021 klo 13.30)
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Coronaviruset har både utmanat utvecklingsarbetet inom ungdomssektorn och ökat dess behov24.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Coronaepidemin har utmanat planeringen och genomförandet av regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn. Coronabegränsningarna har ökat behovet av att stödja bland annat sociala möten och relationer mellan unga virtuellt i olika miljöer. År 2021 delade regionförvaltningsverken ut 2,3 miljoner euro i understöd för utveckling av ungdomssektorn till sammanlagt 68 projekt.

Korona on sekä haastanut nuorisoalan kehittämistyötä että lisännyt sen tarvetta24.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Koronaepidemia on haastanut nuorisoalan alueellisten ja paikallisten kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Koronarajoitukset ovat lisänneet tarvetta muun muassa nuorten sosiaalisten kohtaamisten ja suhteiden tukemiseen virtuaalisesti erilaisissa ympäristöissä. Vuonna 2021 aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen 2,3 miljoonaa euroa yhteensä 68 hankkeelle.

Restriktionerna för sammankomster skärps och ett beslut som gäller användningen av utrymmen träder i kraft i Mellersta Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt den 23 januari 202221.1.2022 15:12:42 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Samtidigt skärps restriktionerna för sammankomster i områdena. Besluten är i kraft inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.1 - 20.2.2022.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme