Helsingin yliopisto

Jämlikhet, stärkt samhällelig kunskapsbas och ansvarsfullhet i fokus för Nationalbibliotekets framtid

Dela

Nationalbibliotekets strategi för 2021–2030 ger ett starkt stöd åt undervisnings- och kulturministeriets mål att få utbildning, kompetens, vetenskap och teknik att verka för människors och samhällets bästa. Nationens kollektiva minne är en samhällelig resurs som utgör grunden för vår verksamhet. Nationalbibliotekets samhälls- och forskningsrelaterade betydelse bygger på unika material och nättjänster.

Nationalbibliotekets strategi 2021-2030. Bild: Veikko Somerpuro, Paavo Pykäläinen, Nationalbiblioteket
Nationalbibliotekets strategi 2021-2030. Bild: Veikko Somerpuro, Paavo Pykäläinen, Nationalbiblioteket

Öppenhet ökar jämlikheten

En av Nationalbibliotekets huvuduppgifter är att deponera både tryckt och i allt större utsträckning elektroniskt publicerat material. Under den nya strategiperioden kommer Nationalbiblioteket att i högre grad än förut ta på sig uppgiften att utveckla sina tjänster för att stärka jämlikheten i Finland. Vi är aktivt engagerade i att skapa öppen digital kultur och vetenskap och sålunda skapa förutsättningar för livslång inlärning och bildning.

“Vi främjar öppen vetenskap, öppna material och tjänster. Om vi vill ha ett jämlikare samhälle är det uttryckligen öppenheten som skall utvecklas. De stärker alla inte bara vetenskapen, utan också inlärningen och bildningen", betonar professor Cecilia af Forselles, chefsbibliotekarie vid Nationalbiblioteket. "Numera pågår inlärningen hela livet. Även fritidsintressen ger upphov till ett ständigt behov av information och sökning av nya uppgifter. Centralt i vår verksamhet är att stärka samhällets kunskapsbas. Vi stöder på ett betydelsefullt sätt tillgång till information, inlärning och förutom forskning även medborgarvetenskap.”

Hållbar utveckling och kulturell mångfald

Principerna för hållbar utveckling, kulturell mångfald och flerspråkighet kommer i framtiden att framträda bättre på Nationalbiblioteket.”Vi står ju redan för kulturell hållbarhet men vårt mål är också att minska koldioxidavtrycket”, säger Cecilia af Forselles. Det mångkulturella kommer också att synliggöras i tjänsterna. Till exempel kommer deponeringen av samiskt kulturarv att utvecklas vid framtidens Nationalbibliotek.

Genomonlinetjänster nås unika material

Nätanvändningen kommer att öka inom livets alla områden, och Nationalbiblioteket har också systematiskt utvecklat digitala tjänster för att tillhandahålla både bibliotekets egna och kulturarvsorganisationernas material på nätet. "Den snabba tekniska utvecklingen kräver en proaktiv verksamhet och en känslighet för att kunna identifiera utvecklingsbehoven. Jag ser positivt på framtiden. Forsknings- och kulturarvsorganisationers material finns redan väl tillgängliga, och vi har mycket expertis och innovativa lösningar som vi kommer att fortsätta att utveckla", sammanfattar servicedirektör Kristiina Hormia-Poutanen.

Nationalbibliotekets tjänster och material skapar utmärkta förutsättningar för forskning av hög kvalitet. I framtiden kommer vi också att se fler forskningsprojekt vars källmaterial består av Nationalbibliotekets unika samlingar. “Nationalbibliotekets material kommer i fortsättningen att utnyttjas i allt mer varierande former. Med hjälp våra rika material och digitala tjänster kan man bedriva forskning som besvarar samhällets frågor, ökar förståelsen för människors verksamhet och utvecklar nya forskningsmetoder", är servicedirektör Johanna Liljas vision.

Nationalbibliotekets strategiska urvals- och utvecklingsområden 2021–2030

I Nationalbiblioteket för fram kulturarvet för det gemensamma bästa
II Nationalbiblioteket i kärnan av forskarsamhället
III Nationalbiblioteket som en resurs för bildning och inlärning
IV Ett starkt kompetenscentrum via nätverkssamarbete

Nyckelord

Kontakter

professor, chefsbibliotekarie Cecilia af Forselles
Nationalbiblioteket
cecilia.afforselles@helsinki.fi

Bilder

Nationalbibliotekets strategi 2021-2030. Bild: Veikko Somerpuro, Paavo Pykäläinen, Nationalbiblioteket
Nationalbibliotekets strategi 2021-2030. Bild: Veikko Somerpuro, Paavo Pykäläinen, Nationalbiblioteket
Ladda ned bild
Nationalbibliotekets strategi 2021-2030. Bild: Veikko Somerpuro, Paavo Pykäläinen, Nationalbiblioteket
Nationalbibliotekets strategi 2021-2030. Bild: Veikko Somerpuro, Paavo Pykäläinen, Nationalbiblioteket
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

02941 911 (vaihde)https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto
 

Följ Helsingin yliopisto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin yliopisto

Kasvitieteelliset puutarhat tarjosivat hengähdyspaikan koronavuonna2.3.2021 15:31:49 EETTiedote

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yleisökohteissa – Luonnontieteellisessä museossa ja kahdessa kasvitieteellisessä puutarhassa – vieraili vuoden 2020 aikana yhteensä noin 233 000 eri-ikäistä luonnon ystävää. Koronavuosi koetteli Luomusta, mikä näkyi kävijämäärien hiipumisena. Kumpulan ja Kaisaniemen kasvitieteellisten puutarhojen ulkopuutarhat kuitenkin houkuttelivat runsaasti kävijöitä kasvien pariin, ja Kumpulan puutarhassa tehtiin jopa kävijäennätys.

Tutkijat löysivät mekanismin, jonka avulla solut rakentavat "minilihaksia" tumansa alle2.3.2021 10:42:17 EETTiedote

Helsingin yliopiston tutkimusryhmät selvittivät, miten lihaksien supistumisesta vastaava moottoriproteiini myosiini toimii muissa solutyypeissä muodostaen supistumiskykyisiä rakenteita solukalvon sisäpinnalle. Tämä on ensimmäinen kerta kun ”minilihasten”, jotka tunnetaan myös stressisäikeinä, on havaittu muodostuvan solun pohjalle myosiinin muokatessa solukalvon alaista aktiini-säieverkostoa. Ongelmat näiden ”minilihasten” muodostumisessa johtavat ihmisillä moniin häiriöihin, ja vakavimmissa tapauksissa syövän etenemiseen.

Tutkijat selvittivät, miksi HIV-potilaiden immuunijärjestelmä ei nykyisellä lääkehoidolla parane kaikilla tehokkaasti1.3.2021 10:00:00 EETTiedote

Uusi tutkimus osoittaa, että HIV-potilaiden immuunijärjestelmän toimintahäiriöön vaikuttavat merkittävästi proteiinikinaasit, jotka käynnistävät vastustuskykyä rapauttavan prosessin kehossa. Näitä proteiinikinaaseja salpaavat lääkkeet voivat olla ratkaisu HIV-potilaiden hoitoon, jos HI-virusta kantavan vastustuskyky ei parane ennalleen viruslääkityksen avulla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum