Jari Tasasen Kampanjatoimisto

JARI TASASEN TEESIT KESKUSTAN PUHEENJOHTAJAKSI

Jaa

Olen 29.4. päättänyt lähteä tavoittelemaan Suomen Keskustan puheenjohtajuutta 7.9. Kouvolassa pidet­tävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Olen 59-vuotias yrittäjä. Viljelemme saskatoon-marjaa tilallamme. Perheyrityksemme tekee myös rakennusurakointia. Kesäkuussa saimme valmiiksi omalle tilallemme 114-paneelin aurinkovoimalan. Voimalamme toimii, monista vastaavista hankkeista poiketen, silloinkin kun sähköt valtakunnan verkosta katkeavat.

Olen myös kirjailija, Sananjulistaja ja johdan valtakunnallista kristillistä lähetysjärjestöä. Yhteiskunnallisiin kysymyksiin olen vaikuttanut eri tehtävissä ja yhteyksissä vuodesta 1974 lähtien, jolloin liityin Keskustanuoriin.

Puheenjohtajaehdokkaaksi lähtemiseni taustalla on huoleni Isänmaamme tilasta. Yritin tarjota Keskustalle apua jo 2012 pyrkimällä varapuheenjohtajaksi Rovaniemen puoluekokouksessa. Päätin vielä kerran tarjota apuani ja olla käytettävissä. 2012 laadin ohjelman ”Tasasen Täysremontti” (Isänmaamme tervehdyttämisohjelman ydinkohtia). Ohjelma sisältää mm. ajatuksen maakuntamallista. Vaatimuksestani tämä ajatus kirjattiin Keskustan 2012 kuntavaaliohjelmaan Rovaniemen puoluekokouksen päätöksellä. 2015 eduskuntavaaliohjelmassa sitä ei ollut? Sitten yht´äkkiä se otettiin osaksi hallitus­oh­jel­maa. Kuitenkin toisen muotoisena, mitä esittämäni malli silloin 2012 ja 2015 laatimassani ”Kriittisessä Sotearviossa” oli.

Esittämälläni ratkaisumallilla lait olisi saatu valmiiksi hallituskauden aikana. Sotelakien oikea valmistelu olisi edellyttänyt heti hallitus­kauden (jo Kataisen, Stubbin tai viimeistään Sipilän) alussa juridisesti toimivien rajoitelakien säätämistä. Näin olisi pysäytetty yksityistä­mis­prosessi kokonaan sotelakien valmistumiseen saakka. Laaja kokonaisuus olisi vaatinut erillisen ammattiministerin!

Muistutan siitä, että julkinen ja kolmas sektori ovat voittoa tuottamattomia toimijoita. Yksityissektorin pitää tuottaa voittoa. Käytännössä se tarkoittaa erityisesti vanhustenhuollon osalta nuoren sukupolven perintöjen riistoa ja kansallisvarallisuuden virtaamista ulos maastamme.

Tarjosin Pekkariselle apua, kun hän oli viimeksi ministerinä. Esitin sähköverkon ja siirtohin­noittelun osalta hänelle mallia siitä, miten sähkömarkkinoille on luotava sama järjestelmä kuin kännykkäpuolellakin on; eli asiakkaalle tulee vain yksi lasku. Näin olisi saatu sähkön todellinen hintakilpailutus aikaan. Lopputuloksena syntyivät seuraavan hallituksen aikana ns. luonnol­liset monopolit, joiden sallitaan riistää kansallisvarallisuuttamme ulkomaille. Tarvitaan pikai­nen muutos asiassa, jotta siirtohinnat saadaan kohtuullistettua. Nykyhallituksen parannusesitys asiassa on lähinnä kosmeettinen. Oikea tapa on purkaa luonnolliset monopolit ja ottaa koko sähköverkko yhteiskunnan hoidettavaksi voittoa tuottamattomana yksikkönä. Näin saadaan todellinen hintakilpailu aikaiseksi itse sähkön osalta ja sähkön kokonaishintaa alas. Samassa yhteydessä pitää purkaa myös ns. ”mankalaperiaate” voimaloiden osalta, siten, että mankalayhtiöt muutetaan normaaleiksi osakeyhtiöiksi. Koska tämäkin järjestelmä on eräänlainen monopoli, joka estää kilpailua.

Sipilän hallituksen päätös Nesteen valtion omistusosuuden pudottamisestaalle 50 prosentin on uhka huolto- ja kriisival­miudellemme! Muutoinkin toimenpide oli lypsävän lehmän teurastamista ja pääoman ohjaamista kyseenalaisesti eteenpäin.

Vuorineuvos Karhisen asettaminen selvitysmieheksi tutkimaan maatalouden tilaa ja tekemään parannusehdotuksia raporttinsa muodossa oli oikea toimenpide. Raportista puuttuu kuitenkin kaksi oleellista asiaa:

1. Suomi on laiminlyönyt allekirjoittamansa Lissabonin sopimuksen viljelijöiden osalta. Sen perusperiaate on se, että kuluttajat saavat kohtuuhintaisia elintarvikkeita, teollisuudelle varmis­tetaan raaka-aineiden saanti ja viljelijöille kohtuullinen toimeentulo. Tämän asian esille­tuonti olisi tuonut raportille vahvemman juridisen perustan vaatia muutosta.

2. Raportti ei ota huomioon väestöennustetta lainkaan. Tästä seuraa se että, vaikka kaikki raportin ehdotuksista maataloutemme kannattavuuden parantamiseksi toteutettaisiin, niin silti elintarvikeomavaraisuutemme on uhattuna jo lähitulevaisuudessa viljelijöiden määrän dramaattisesta laskusta johtuen.

Luonnonvarakeskus kokosi pyynnöstäni tilaston viljelijöiden määrästä ikäryhmittäin ja paljon muuta. Tilasto on karua luettavaa. Yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla viljelijöiden kokonaismäärä on nyt (2018) 40 807. Alle 24 vuotiaita on vain 206, 25-29 v 1061, 30-34 v 2101, 35-39 v 3260, 40-44 v 4211, 45-49 v 4836 , 50-54 v 6641, 55-59v 6927, 60-64v 5560, 65-69v 3833 ja yli 70v 2377. Yli 50-vuotiaita on määrästä noin 24000. Loppu on nopeasti käsillä! Eläkkeelle (myös työkyvyttömyys-) siirtymisen lisäksi lukumäärä alenee myös tilanpidosta luopumisen ja kuolemien muodossa ym. Tarvitaan rajuja toimenpiteitä ja pian !!!

Esitin elokuussa 2018 jo ennen Karhisen raportin valmistumista päättäjille, kansallisen kriisirahaston perustamista maataloutemme pelasta­miseksi. En saanut paljoa vastakaikua esitykselleni!!!

MUUT TEESINI LYHYESTI TÄSSÄ VAIHEESSA:

- ISÄNTÄMAASOPIMUS JA NATO-OPTION NEGATIIVISET VAIKUTUKSET ON PIAN SAATAVA EDUSKUNNAN KÄSITTELYYN, ISÄNTÄMAASOPIMUS ON NATO-OPTION KÄENPOIKA KANSALLIS­VALTIOMME PESÄSSÄ, SUOMEN ON ALLEKIRJOITETTAVA YK:n YDINSULKU­SOPIMUS

- MAA TARVITSEE NOPEASTI PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN, OIKEUSKANSLERIN JA EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN NIMITYSPROSESSI ON MUUTETTAVA USKOTTAVAKSI.

- HANHIKIVI I YDINVOIMALAA EI PIDÄ RAKENTAA:

1. TALOUDELLISESTI KANNATTAMATON HANKE

2. MANKALAPERIAATTEESTA JOHTUEN MAAPERÄLLÄMME ALETTAISIIN TUOTTAMAAN VENÄLÄISTÄ YDINSÄHKÖÄ VENÄLÄISOMISTUKSEN SUHTEESSA

3. TUHOAA EVAKUOINTI ALUETTAMME, AIHEUTTAA ONGELMIA MYÖS RUOTSILLE

4. SIJAITSEE VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA, SEN AVULLA VOIDAAN KATKAISTA SUOMI

5. VALMISTUESSAAN VOIMALA ON VANHENTUNUTTA TEKNIIKKA

6. VAIHTOEHTOISET JA EDULLISEMMAT ENERGIAMUODOT OVAT JO OLEMASSA

7. KUNTIEN JA KAUPUNKIEN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN KUNTALAIN VASTAISTA TOIMINTAA

- SUHTEELLISUUDENTAJUA ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKKAAN: Euroopan päästöt n. 10 % maailman päästöistä, USAn, Kiinan ja Intian n. 66% (Venäjän % osuus ?!). Euroopassa 300 miljoonaa ajoneuvoa, joista sähköautoja 800000, jos kaikki sähköautoiksi, vaikutus maailman päästöihin 0,4 %. Panostettava teknologisiin ratkaisuihin kotimaassa ja vientituotteina; kv-foorumilla, EU:ssa ja sen kautta, ajettava suuriin saastuttajiin vaikuttamista, eikä vaikeutettava oman maamme maa- ja metsätaloutta, elinkeino- ja yritys toimintaa . Omalla maaperällämme vaikutusmahdollisuutemme ovat promilleluokassa. Ilmastonmuutoskeskustelu on saanut ”uskonnollisia”piirteitä. Lapsia ja nuoria ym. ei saa johtaa ylireagointiin näissä kysymyksissä!!

- JÄTTEISTÄ VALMISTETTAVA DIESEL JA VETY, ym. VAIHTOEHTO SUURIAKKUISILLE SÄHKÖ-AUTOILLE. Esim.: Nesteen JÄTEDIESEL-PÄÄSTÖ 12g/km; Suomen sähköverkosta ladattava TÄYSSÄHKÖAUTO 29g/km (Motiva Oy)

- HUOLTO- JA KRIISIVALMIUTEMME ON SAATAVA KUNTOON; HUOLTOVARMUUSKESKUS ON JATKOSSA SIIRRETTÄVÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖSTÄ SISÄMINISTERIÖÖN

- ALENEVA SYNTYVYYS LAITTAA KAIKKI HUOLTOSUHDE-/ KESTÄVYYSVAJE- YM. LASKEL­MAT UUSIKSI – MAAHANMUUTOLLA NÄMÄ EIVÄT OLE RATKAISTAVISSA; EM. PAKOTTAA MUUTTAMAAN ELÄKEJÄRJESTELMÄN JA KOTIUTTAMAAN ELÄKE­MILJARDEJA, AVAAMAAN ABORTTILAIT, MUUTTAMAAN ADOPTIOJÄRJESTELMÄN, UUDISTA­MAAN KOKO PERHEPOLI­TIIKAN TÄYSIN, YM.

- 75 PROSENTIN TYÖLLISYYSASTEEN SAAVUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ ARVONLISÄVERON KUORIMISTA TYÖN PÄÄLTÄ: TYÖ PITÄÄ RINNASTAA ALKUTUOTANNON KANSSA JA ASETTAA SILLE ALHAISEMPI ALV, TÄLLÄ TOIMENPITEELLÄ MYÖS DEVALVOIVA VAIKUTUS. TÄMÄ MENETTELY OLISI LÄPINÄKYVÄÄ YRITYSTUKEA

- YLIOPISTOT TULEE VAATIA NOUDATTAMAAN KIELILAKIA, KAIKKI TUTKIMUSTULOKSET ON JULKISTETTAVA MYÖS SUOMEN- JA RUOTSIN KIELELLÄ; NÄIN NE HYÖDYTTÄISIVÄT PARHAITEN KANSAKUNTAAMME; EI TIEDETTÄ VAIN TIETEEN VUOKSI!

- KESKUSTAN ON PALATTAVA ALKIOLAISIIN JA KRISTILLISIIN ARVOIHIN; SE ON PERUSTA, JOLLE PUOLUE ON ALKUAAN PERUSTETTU. KESKUSTAN ON JATKOSSA ALETTAVA PITÄMÄÄN KIINNI KRISTILLISESTÄ PERHEKÄSITYKSESTÄ. LIBERALISMI JA MONIKULTTUURISUUS EIVÄT OLE KESKUSTALAISUUTTA.

- KESKUSTAN SÄÄNTÖUUDISTUSTA ON JATKETTAVA. KUNTA- JA PIIRITASOLLA VOIDAAN SIIRTYÄ JÄSEN PER ÄÄNI KÄYTÄNTÖÖN, PUOLUEKOKOUKSESSA TULEE TOTEUTUA JÄSENISTÖN ENEMMISTÖN TAHTO, PAPERILLA TEHDYT PUOLUEKOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJAT ILMAN ASIANMUKAISESTI JÄRJESTETTYÄ VALINTAKOKOUSTA OVAT LAIT­TOMIA, JÄSENELLÄ TULEE JATKOSSA OLLA OIKEUS ÄÄNESTÄÄ PUOLUE­KO­KOUS­EDUS­TAJASTA VAIN YHDEN KERRAN, NS KERROSDEMOKRATIA ON PURETTAVA. ERILLISEN NAISJÄRJESTÖN YLLÄPITÄMINEN EI ENÄÄ OLE TARPEELLISTA, PIIRIJÄRJESTÖJÄ PITÄÄ YHDISTÄÄ. TÄMÄ KAIKKI YHDESSÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ TURHAN KONEISTON PYÖ­RITTÄMISEN ASEMESTA VOIDAAN HARJOITTAA ITSE POLITIIKKAA TEHOKKAASTI. KES­KUSTA ITSE TARVITSEE BYROKRATIAN PURKUTALKOOT!

SUOMENMAAN ROOLI KESKUSTAN MEDIAKANAVANA ON MÄÄRITELTÄVÄ UUDELLEEN!

Tässä joitakin syitä, miksi olen pyrkimässä Keskustan puheenjohtajaksi. Puoluekokousedustajilla on valta päättää, onko esittämilläni asioilla painoarvoa Keskustan piirissä vai ajaudummeko tynkä puolueeksi aatteemme hylkäämisen vuoksi! Jumalan siunaamaa kesän jatkoa tiedotteeni lukijoille!

Hartolan Kuningaskunnassa 30.7.2019

Yhteyshenkilöt

Jari Tasanen, moniammattilainen
Kampanjatoimisto 044-5555302
jari(at)tasanen.com

Kuvat

Jari Tasanen
Jari Tasanen
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Jari Tasasen Kampanjatoimisto
Jari Tasasen Kampanjatoimisto
Raja-ahontie 48
19600 Hartola

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.