CLC Climate Leadership Coalition

Järjestöjohtajat: ”Ilmastotoimia nopeutettava ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennettävä”

Jaa
Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan, ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n johtajat ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin ja jäsenmaiden poliittisille päättäjille osoitetun avoimen kirjeen, jossa korostetaan ilmastotoimien nopeuttamisen tärkeyttä ja fossiilisen energian käyttöön liityvien riskien vähentämistä. Allekirjoittajien edustamissa järjestöissä on jäseninä 15 000 yritystä ja kaksi miljoonaa työntekijää.

Avoin kirje Euroopan Unionin ja jäsenmaiden poliittisille päättäjille

Arvoisat poliittiset päättäjät,

Tämän kirjeen allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että EU:n komission esittämä 55-valmiuspaketti (Fit for 55) hyväksytään mahdollisimman nopeasti heikentämättä sen kunnianhimon tasoa. Valmiuspaketin mukainen lainsäädäntö tulisi myös panna toimeen mahdollisimman nopeasti, jotta myös fossiilisen energian käyttöön liittyvät riskit vähenevät. 

Menneen vuoden aikana polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat ovat nousseet huomattavan korkeiksi Euroopassa. Vuoden takaiseen verrattuna kaasun hinta on viisinkertaistunut ja päästöoikeuden hinta tuplaantunut. Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden vahva riippuvuus maakaasusta on johtanut myös sähkön kuluttajahintojen huomattavaan nousuun. 

Kuluttajiin energian kohonnut hintataso heijastuu useilla eri tavoilla. Liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden kustannukset ovat nousseet. Hintavaikutusten kompensoimiseksi on esitetty näkemyksiä, että ilmastotoimien toimeenpanoa tulisi hidastaa esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kuluttajahintoja alentavilla veroratkaisuilla.

Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että siirtymää kohti vähähiilisyyttä vauhditetaan sen sijaan että sitä hidastettaisiin tällaisilla ratkaisuilla. Tukea pienituloisille ja muille hinnannoususta erityisesti kärsiville tarvitaan, mutta tukitoimet pitää kohdentaa ja valita niin, etteivät ne hidasta vihreää siirtymää. Nykyisen geopoliittisen tilanteen luoma epävarmuus energiamarkkinoihin ja energiaturvallisuuteemme edellyttää riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista.

Ilmastonmuutoksen eteneminen nopeutuu ja tulee aiheuttamaan yhä vakavampia ongelmia vuosi toisensa jälkeen. Laaja-alaiset vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisryhmiin, yhteisöihin ja infrastruktuuriin ovat yleistyneet lisääntyneiden ja voimakkuudeltaan kasvaneiden sään ääri-ilmiöiden myötä (IPCC 28.2.2022). Haitallisten vaikutusten minimoiminen edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimenpiteitä.   

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista heikentää energiaturvallisuuttamme. Kuluneen talven aikana fossiilisen energian hintataso on noussut huomattavasti (The New York Times) ja vihreän siirtymän edetessä voimakkaat hintavaihtelut tulevat yleistymään. Tässä tilanteessa EU:n tulisi hyödyntää kaikki vähähiiliset ratkaisut eurooppalaisen energiaomavaraisuuden ja -turvallisuuden vahvistamiseksi.

Monet vähähiiliset ratkaisut, jotka vähentävät myös riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja materiaaleista, ovat jo nykyisin kilpailukykyisiä ja niiden kilpailukyky tulee paranemaan edelleen. 

Tuuli- ja aurinkovoima ovat nykyisin edullisimpia tapoja rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Uusien hankkeiden kustannustaso alittaa olemassa olevien hiili- ja kaasulaitosten tuotantokustannukset ja tulee laskemaan edelleen, kun taas olemassa olevien fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten kustannustaso tullee nousemaan selvästi jo vuoteen 2030 mennessä (Fraunhofer).

Sähköinen maatieliikenne tulee vuosikymmenen puoleen väliin mennessä olemaan edullisempaa sekä käyttää että omistaa kuin polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot (BEUC, The European Consumer Organization). 

Energiatehokkuustoimien toimeenpanoa tulisi nopeuttaa. Esimerkiksi lämpöpumput ovat rakennusten erillislämmityksessä kustannustehokkain ratkaisu pitkällä aikavälillä (IEA). 

Lisäksi olemassa olevat uusiutuvien polttoaineiden ratkaisut sekä nopeassa kehitysvaiheessa olevat päästöttömät vedyn tuotannon ratkaisut mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden, kemikaalien ja raaka-aineiden korvaamisen. 

Jotta kaikki pysyvät murroksessa mukana ja ilmastotoimien hyväksyttävyys voidaan varmistaa, siirtymä on toteutettava taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita noudattaen ja huoltovarmuus priorisoiden.

Ystävällisin terveisin

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK

Liisa Laakso, hallituksen puheenjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

Karl-Henrik Sundström, hallituksen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalition

Lisätiedot:

Anni Toiviainen, ilmastoasiantuntija, SAK, anni.toiviainen@sak.fi, +358 45 120 3650

Nora Elers, viestintäjohtaja, EK, nora.elers@ek.fi, +358 50 5746977

Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 4534881

Leila Kurki, asiantuntija, STTK, leila.kurki@sttk.fi, +358 400 798959

Piia Rekilä, yhteiskunta-asioiden päällikkö, Akava, piia.rekila@akava.fi, +358 44 3009484

Emilia Runeberg, ilmastotyön asiantuntija, Fingo, emilia.runeberg@fingo.fi +358 50 317 6686

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

CLC Climate Leadership Coalition
CLC Climate Leadership Coalitionhttp://clc.fi

CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta CLC Climate Leadership Coalition

Suomalaiset elinkeinoelämän järjestöt mukana kansainvälisessä vetoomuksessa, joka vaatii valtioita pysymään 1,5 asteen tavoitteessa13.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition antavat vahvan tukensa YK:n COP27-ilmastokokouksessa 1,5 asteen lämpenemistavoitteessa pysymiselle. ”Neuvotteluissa on viitteitä, että osa valtioista haluaa ottaa takapakkia sitoumuksista 1,5 asteen tavoitteeseen. Haluamme yhdessä laajan kansainvälisen yritysten ja järjestöjen joukon kanssa tukea ensi viikon neuvotteluja tavoitteissa pysymiseksi ja huomion siirtämiseksi ilmastotavoitteiden toimeenpanoon”, toteaa Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on korostanut, että 1,5 asteen lämpenemisen jälkeen ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja luontoon ovat merkittävästi pahempia. Siksi Pariisin sopimus pyrkii 1,5 asteen lämpenemisessä pysymiseen ja viime vuonna Glasgow’n ilmastokokouksessa valtiot vahvistivat sitoutumistaan tavoitteeseen. ”Suomalaisille vientiyrityksille on tärkeää, että kansainvälinen ilmastopoli

Maailman ensimmäiset kansainväliset hiilikädenjälkipalkinnot Schneider Electricille ja SSAB:lle21.9.2022 17:15:00 EEST | Tiedote

Globaali digitaaliseen automaatioon ja energianhallintaan erikoistunut Schneider Electric ja pohjoismainen teräsyhtiö SSAB ovat saaneet maailman ensimmäiset kansainväliset hiilikädenjälkipalkinnot. International Carbon Handprint Award on suomalaisten yritysten perustaman ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin ja Vancouver Economic Commissionin ideoima palkinto. Voittajat julkistettiin New Yorkissa Climate Week NYC ‑konferenssissa 21.9. Hiilikädenjälki on tärkeä ilmastovaikutuksen mittari. Se osoittaa kuinka uusi tuote tai palvelu pienentää kuluttajan tai asiakkaan hiilijalanjälkeä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä tai lisäämällä hiilinieluja. Vuonna 2022 perustettu International Carbon Handprint Award myönnetään kahdessa sarjassa: Ilmastopositiivisin hiilikädenjälkituote (The Most Climate Positive Carbon Handprint Product) ja Potentiaalisin hiilikädenjälki-innovaatio (The High Potential Carbon Handprint Innovation). Kilpailu on avoin kaikille maailman yrityksille, j

Climate Leadership Coalition: Suomen tehtävä rohkeampi vetystrategia18.5.2022 13:00:00 EEST | Tiedote

Euroopan suurin ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition (CLC) peräänkuuluttaa Suomelta rohkeaa vetystrategiaa. Nyt valmisteilla oleva vetystrategia ei CLC:n mielestä vielä vastaa suomalaisen liike-elämän tarpeisiin eikä vauhdita täysimääräisesti siirtymää kohti 1,5 asteen ilmastotavoitetta. CLC esitti kantansa Suomen ilmasto- ja energiastrategian lausuntokierroksen yhteydessä. Lausunnoilla olevan ilmasto- ja energiastrategian kahdessa erillisessä luvussa esitetään uudet linjaukset, joilla vedyn ja sähköpolttoaineiden käyttöä pyritään edistämään sekä niitä koskeva taustoitus. Kyseisten lukujen ilmoitetaan toimivan erillisenä suomalaisena vetystrategiana. Esitetyt linjaukset ovat verrattain varovaisia ja näyttävät perustuvan suurelta osin odotukseen teknologian kaupallistumisesta. Vety, sähköpolttoaineet ja vetyyn liittyvät teknologiat eri sovelluskohteineen tulisi CLC:n mielestä nähdä laajemmin kuin vain osana kansallista päästövähennyspolitiikkaa. Vety, kuten päästöjä väh

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme