SDP EDUSKUNTA

Johan Kvarnström (SDP): De äldres rättigheter ska stärkas - oppositionens förslag skulle öka byråkratin

Dela

Regeringen Marins proposition om att inrätta en äldreombudsman behandlas som bäst i riksdagen. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) välkomnar satsningen som ska förbättra äldres ställning och främja äldres rättigheter. Oppositionens kritik missar enligt honom målet och deras motförslag i utskottet skulle bara öka byråkratin.

Bilden är tagen av Jukka-Pekka Flander
Bilden är tagen av Jukka-Pekka Flander

Syftet med propositionen i fråga är att skapa en självständig och oberoende myndighet för äldre, som en motsvarighet till barnombudsmannen som blivit en viktig myndighet för att föra fram barnens bästa, perspektiv och rättigheter på bred front i samhället. Behovet av en äldreombudsman har diskuterats i flera år genom lagmotioner och medborgarinitiativ. Frågan blir ständigt mer aktuell i takt med de äldres växande andel av befolkningen.

- Äldreombudsmannen kan sätta frågor som berör äldres rättigheter och ställning på agendan och hålla dem framme i samhällsdebatten. Myndigheten kan göra utredningar, höras av andra myndigheter och i lagstiftningarbetet och göra utvärderingar av redan fattade beslut och påverka på ett förebyggande sätt, säger Kvarnström som bedömer att en äldreombudsman kommer kunna följa med de äldres situation, belysa vilka åtgärder som behöver vidtas, jobba med attityder, ta fram rapporter och bedöma olika förslags konsekvenser för de äldre.

-Det är bra att de äldre äntligen får en röst som jobbar för dem. Det har länge funnits en stark beställning på en sådan här myndighet. Den här regeringen gör nu verklighet av förslagen helt i linje med regeringsprogrammet. Det är ytterligare ett bevis på hur den här regeringen levererar konkreta resultat. Myndigheten i fråga kan göra väldigt stor nytta i förhållande till den ekonomiska satsningen, precis som barnombudsmannen, säger Kvarnström.

I utskottsbehandlingen har Samlingspartiet och Sannfinländarna ansett att äldreombudsmannen behövs, men att myndigheten också borde ha mer makt genom att bli besvärsinstans.

- Det låter träffande att föreslå ännu mer makt till den nya myndigheten, men vi måste undvika överlappande funktioner och mer byråkrati. Det finns redan besvärsinstanser och att ha överlappande sådana skapar bara juridisk otydlighet och blir onödigt kostsamt. Samlingspartiet och Sannfinländarna kunde istället tacksamt omfatta att myndigheten blir av, till skillnad från då de hade regeringsställning. De långsökta protesterna nu framstår som ren avundsjuka för att den här regeringen får saker till stånd, säger Kvarnström.

Ett område som Kvarnström tror kommer bli väldigt aktuellt för äldreombudsmannen att bevaka är den digitala utvecklingen där många äldre fortfarande inte besitter de digitala färdigheterna som är kanske förväntade i dagen samhälle eller har anhöriga som kan hjälpa dem.

- Alla har rätt till en fungerande och trygg vardag. Digitalisering ska möjliggöra, men får inte exkludera. Det betyder också att det måste finnas många olika alternativ för att sköta sina ärenden med myndigheter och få viktig grundläggande service. Det måste också finnas stöd för de grupper i samhället som vill lära sig sköta sina ärenden på nätet. Här kan biblioteken ha viktig roll i att stärka den digitala kompetensen, säger Kvarnström.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Bilden är tagen av Jukka-Pekka Flander
Bilden är tagen av Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

Socialdemokraterna i Nordiska rådet: Norden är en styrka i framtidens pandemikamp24.6.2021 10:05:39 EEST | Tiedote

Pandemin har lett till stora störningar i vardagen för många både privatpersoner och företag över gränserna i Norden. Därför måste vi i Norden vara förenade i att utveckla och producera vacciner, så att vi är redo att snabbt kunna öppna våra samhällen nästa gång vi möter en aggressiv virusmutation. För första gången på ett sekel står världen inför en pandemi. Världens länder har reagerat på olika sätt på utmaningarna från pandemin. I de nordiska länderna har vi i allmänhet gjort det bra. Vi har få dödsfall och våra ekonomier verkar komma genom krisen utan stora motgångar. Vi kan vara stolta över det. Vi kan ändå börja se ljuset i slutet av tunneln. Pandemin har dock visat att vi i Norden är sårbara vad gäller vaccinutveckling och vaccinproduktion, men så behöver det inte vara. I Norden har vi en lång tradition av en stark sjukvårdssektor, eftersom vår höga utbildningsnivå ger tillgång till en välutbildad arbetskraft och att våra offentliga välfärdssystem fokuserar på att skapa största

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit: Pohjola on voimatekijä tulevaisuuden pandemiataistelussa24.6.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Pandemia on haitannut suuresti niin monien yksityishenkilöiden kuin yritystenkin arkea kaikissa Pohjoismaissa. Tämän takia meidän Pohjoismaissa on toimittava yhdessä rokotteiden kehittämisessä ja tuottamisessa, jotta olemme valmiit avaamaan yhteiskuntamme nopeasti, kun seuraavan kerran kohtaamme aggressiivisen virusmutaation. Maailma on pandemian edessä ensimmäistä kertaa vuosisataan. Maailman maat ovat reagoineet eri tavoin pandemian haasteisiin. Me Pohjoismaissa olemme yleisesti ottaen selviytyneet pandemiasta hyvin. Kuolemantapauksia on ollut vähän, ja maidemme taloudet näyttävät pääsevän kriisistä ilman suuria vastoinkäymisiä. Tästä voimme olla ylpeitä. Voimme myös vihdoin alkaa nähdä valoa tunnelin päässä. Pandemia on osoittanut kuitenkin sen, että me Pohjolassa olemme haavoittuvia rokotteiden kehittämisessä ja tuottamisessa, mutta näin ei tarvitse olla. Pohjoismailla on pitkät perinteet vahvasta terveydenhuoltoalasta, sillä korkea koulutustasomme mahdollistaa hyvin koulutetun työ

Piirainen: ”On tätä yritettykin. Sote on kansanvallan voitto!”23.6.2021 14:37:24 EEST | Tiedote

– Kansanvallan näkökulmasta nyt saavutettu voitto ja lopputulos soteen on suuri askel, joka kunnioittaa demokratiaa sekä ottaa huomioon erilaiset alueet ja niiden tarpeet. Ja on tätä yritettykin, monen hallituksen aikana, kaikkiaan yli 15 vuoden aikana, kahdeksan eri hallituksen aikana, jos Paras-hanke keväältä 2006 katsotaan lähtökohdaksi, sanoo kainuulainen SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Tärkeä ja historiallisesti merkittävä sote-uudistus valmistuu SDP:n johdolla23.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Eduskunta on tänään 23.6.2021 äänestänyt sote-uudistusta koskevasta lakiehdotuksesta. Eduskunnan suuri sali hyväksyi lakiehdotuksen hallituspuolueluiden enemmistöllä. Kyseessä on historiallinen uudistus, jonka myötä Suomessa kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä 22:n leveämmät hartiat omaavien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sote-uudistus vahvistaa julkista terveydenhuoltoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta. Tasa-arvoiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan riippumatta asuinpaikasta tai lompakon paksuudesta. - Sote-uudistus on käynyt pitkän matkan saavuttaakseen tämän pisteen. Uudistusta on yritetty saada valmiiksi yli 10 vuotta eri hallituskokoonpanojen voimin. Olen iloinen ja erittäin huojentunut, että tämän prosessi on nyt maalissa ja Suomeen saadaan vihdoin sote-uudistus. Kyseessä on historiallinen ja tärkeä uudistus, joka on verrattavissa aiempiin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum