Vaasan kaupunki - Vasa stad

Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsort för en hållbar batterimaterialfabrik

Dela

Vasa stad och Johnson Matthey har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal. Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey har inlett planeringen av begynnelseskedet för byggandet av en fabrik i Vasa. Syftet är att fabriken ska vara i drift år 2024.

Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey har inlett planeringen av begynnelseskedet för byggandet av en fabrik i Vasa. En batterivärdekedja betyder en process, där råvaror genom olika stadier förädlas till de komponenter som behövs i batterier.

Vasa stad och Johnson Matthey har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal. Detaljerna i nästa avtalsfas färdigställs till utgången av år 2021. Reservationen gäller en cirka 50 hektar stor tomt i Vasa. Syftet är att fabriken ska vara i drift år 2024.

– Vi är glada över att kunna meddela att fabriken förläggs till Vasaregionen, där målet är att skapa ett ekosystem för hållbara teknologier. I Vasa finns det ett gynnsamt ekosystem för batterimaterial samt pålitlig tillgång till förnybar energi och hållbara råvaror. Vasa ligger också nära europeiska OEM- och celltillverkare för bilindustrin, säger Johnson Mattheys verkställande direktör Robert MacLeod.

Finlands Malmförädling Ab planerar investeringar i utvecklandet av de delprocesser som behövs vid produktionen av batterimaterial. Arbetet utgör en länk till den investering som gäller Johnson Mattheys katodmaterialfabrik. Målet för det arbete som anknyter till delprocesserna är att utveckla och ta i bruk tekniska lösningar av nya slag för att behandla natriumsulfathaltigt vatten i fabriksskala samt för produktion av metalliska råvaror.

– Vi har samarbetat mycket nära och effektivt med Johnson Matthey. Vi har gemensamma värderingar gällande en hållbar framtid och ambitiösa mål. Detta är ett positivt nästa steg, och vi fortsätter att utveckla hela området tillsammans med alla intressentgrupper, Finlands Malmförädling och naturligtvis också med andra potentiella aktörer inom batterivärdekedjan, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Detta är en fantastisk nyhet både för vårt energikluster och för hela området. Vi har ett starkt kunnande på sektorn för teknologilösningar och hållbara logistikarrangemang. I Vasa har vi möjlighet att utveckla världens grönaste värdekedja för batterier. Det är mycket värdefullt för Finland att få denna verksamhet till Vasa, säger Häyry.

– Johnson Mattheys beslut att planera investeringar i produktion av batterimaterial i Vasa tillsammans med det finska batteriekosystemet svarar väl mot vår nationella batteristrategi. Vårt mål är att bli en internationellt betydande aktör inom batteri- och elektrifieringssektorn med beaktande av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Beslutet visar också att Finland kan erbjuda en attraktiv omgivning för nya investeringar och utbyggnad av befintliga verksamheter, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Vi önskar Johnson Matthey varmt välkommen till Vasa och Finlands batteriekosystem. Projektet baserar sig på Finlands konkurrenskraftiga miljö för företagsverksamhet och på stark hållbarhet, innovationer och cirkulär ekonomi i överensstämmelse med vår nationella batteristrategi. Tillväxten i det finska batteriklustret väntas få innovationer, hållbar ekonomisk tillväxt, välfärd, kunnande och arbetsplatser i Finland att accelerera, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

Avsikten är att byggandet av den nya fabriken ska inledas senare i år i Långskogens område mellan flygplatsen och järnvägen i Vasa. GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystemet. GigaVasas industriområde förenas logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätet, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

I Vasaregionen finns över 160 energiteknologiföretag, vilka möjliggör utmärkta samarbetsmöjligheter. Energiteknologiklustrets och de lokala högskolornas täta samarbete hjälper till med utbildandet av yrkeskunnig arbetskraft som kan svara på sektorns behov.

Johnson Mattheys pressmeddelande

Finlands Malmförädling Ab:s pressmeddelande

Johnson Matthey är världsledande på vetenskap som möjliggör en renare och friskare värld. Med ett engagemang i innovationer och tekniska genombrott, som har pågått redan i över 200 år, förbättrar vi prestandan på våra kunders produkter, deras verksamhet och säkerhet. År 2020 fick vi Londonbörsens Green Economy-märke, som beviljas företag som får över 50 procent av sina intäkter från lösningar inom miljösektorn. Vår vetenskap har global verkan på sektorer som utsläppssnål trafik, läkemedelsindustri, kemisk förädling och så effektivt utnyttjande som möjligt av jordens naturresurser. I dagens läge arbetar över 15 000 professionella vid Johnson Matthey tillsammans med vårt nätverk av kunder och samarbetsparter för att förbättra världen runt oss. Mer uppgifter på adressen www.matthey.com

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

För första gången i Vasa förbereds ett språkprogram för hela staden7.5.2021 14:24:42 EEST | Tiedote

Nästan 100 olika språk talas i Vasa, vilket visar att flerspråkighet är en viktig del av en internationell stad som vår. Flerspråkighet återspeglas starkt även i det pågående omfattande språkprogrammet i Vasa stad. I synnerhet finns det en önskan att ytterligare öka användningen av engelska inom stadens service. Nu har invånarna möjlighet att påverka språkprogrammet och att uttrycka sin åsikt om det preliminära språkprogrammet fram till den 16 maj 2021.

Vaasassa laaditaan ensimmäistä kertaa koko kaupungin kattava kieliohjelma7.5.2021 14:23:44 EEST | Tiedote

Vaasassa puhutaan lähes 100 kieltä, siksi monikielisyys on tärkeä osa kansainvälistä kaupunkia. Monikielisyys näkyy vahvasti myös tekeillä olevassa laajassa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa. Etenkin englannin kielen käyttöä halutaan entisestään lisätä kaupungin palveluissa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kieliohjelmaan ja kertoa mielipiteensä kieliohjelman luonnoksesta 16.5.2021 asti.

Villor som kulturellt fenomen – Österbottens museums utställning belyser sommarbosättningens historia6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Österbottens museums sommarutställning är Villaliv, som presenterar villakulturens, sommarbosättningens och stuglivets historia i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid. Som ett övergripande kulturellt fenomen stäcker den sig utöver till temarelaterade föremål och konstruktioner även till fotografier och berättelser, även i digital form. Utställningen visas 7.5–29.8.2021.

Huvilat kulttuuri-ilmiönä – Pohjanmaan museon näyttely valottaa kesäasutuksen historiaa6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan museon kesänäyttelynä nähdään Huvilaelämää, joka esittelee Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuurin, kesäasutuksen ja mökkeilyn historiaa 1700-luvun lopulta nykypäivään saakka. Kokonaisvaltaisena kulttuuri-ilmiönä se ulottuu teemoittavan esineistön ja rakennelmien lisäksi valokuviin ja tarinoihin, myös digitaalisessa muodossa. Näyttely on esillä 7.5.–29.8.2021.

Närståendevårdarna kan i fortsättningen även köpa städhjälp med servicesedel6.5.2021 15:27:27 EEST | Tiedote

Användningen av servicesedeln inom närståendevården för personer som fyllt 18 år utvidgas till att även beröra städservice för att stöda välbefinnandet hos närståendevårdarna. Förslaget till förändringen kom från Vasanejdens närståendevårdare rf. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om ärendet under sitt möte 20.4.2021. Förändringen träder ikraft fr.o.m. 18.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum