ELY-keskukset

Jordbrukets nya miljöavtal kan sökas – för gällande avtal kan man också ansöka om ett förlängningsår

Dela

Miljöavtalen består av åtgärder för att främja jordbrukets vattenskydd samt jordbruksnaturens biologiska och genetiska mångfald. För närvarande gäller sammanlagt 2635 stycken miljöavtal om jordbruksnaturens mångfald och förvaltningen av landskapet och våtmarkerna på circa 34 800 hektar i hela landet.

Jordbrukare, föreningar och samfund kan ansöka om nya miljöavtal, och för avtal som upphör att gälla i april kan man ansöka om ett tilläggsår.

Nya femåriga miljöavtal om skötseln av våtmarker och jordbruksnaturens biologiska mångfald samt landskap kommeratt ingås

 • för kulturbiotoper, dvs. åkrar, ängar, hagmarker och skogsmarker
 • naturliga betesmarker
 • Dessutom är det möjligt att ansöka om ersättning för icke-produktiv investering för att grunda våtmarker.

Du kan ansöka om ett ytterligare år för ett miljöavtal som går ut

En förlängning med ett år kan ansökas för avtal som upphör 2021. Dessa är:

 • skötsel av våtmarker,
 • skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet,
 • avtal som gäller lantraser samt åkrar för tranor, gäss och svanar.

De som ansöker om ett förlängningsår kan inte lägga till helt nya zoner i det gällande avtalet, och inte utelämna zoner från förlängningsårets avtal annars än vid en förvaltningsändring.

Miljöavtal ska sökas senast 15.6

Nya avtal och förlängningsår för avtal som upphör ska ansökas senast den 15 juni 2021 Ansökningsblanketterna för avtalen finns på Livsmedelsverkets webbtjänst och lämnas in till den regionala NTM-centralen inom tidsfristen.

Mer information och ansökningsinstruktioner och blanketter finns på Livsmedelsverkets webbtjänst:

Förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram pågår

De nationella förberedelserna inför nästa budgetperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (2021–2027) pågår. Denna så kallade CAP-27-reform av jordbrukspolitiken betonar särskilt begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen, djurens välbefinnande och införandet av nya jordbrukare i sektorn. Lanseringen av det nya landsbygdsprogrammet och åtgärderna kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle. 

Mer information fås av experterna vid NTM-centralerna:

 • NTM-centralen i Lappland, Heidi Kotala-Paaluharju, tfn 0295 037 006
 • NTM-centralen i Norra Österbotten, Kaisa Karppila tfn 0295 038 104
 • NTM-centralen i Kajanaland, Markus Kvist, tfn 0295 023 564
 • NTM-centralen i Österbotten, Lars Björkgård tfn 0295 028 540 och Barbro Lundström tfn 0295 028 589
 • NTM-centralen i Södra Österbotten, Essi Kiili tfn 0295 027 648
 • NTM-centralen i Mellersta Finland, Merja Lehtinen tfn 0295 024 570
 • NTM-centralen i Norra Savolax, Riitta Kesonen tfn 0295 026 577 och Sirpa Tarvainen tfn 0295 026 628
 • NTM-centralen i Norra Karelen, Kaisa Rummukainen, tfn 0295 026097
 • NTM-centralen i Satakunta, Eija Mutila tfn 0295 022 064
 • NTM-centralen i Birkaland, Jenna Unnaslahti tfn 0295 036 027 Marika Arrajoki-Alanen tfn 0295 036 040 och Tiina Schultz tfn 0295 036 382
 • NTM-centralen i Södra Savolax, Hillevi Teittinen tfn 0295 024 135
 • NTM-centralen i Tavastland, Minna Kolari, tfn 0295 025 062
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland, Niina Pulkkinen tfn 0295 029 040
 • NTM-centralen i Egentliga Finland, Elisa Nurmio tfn 0295 022 630 och Kati Pakarinen tfn 0295 022 639
 • NTM-centralen i Nyland, Esme Manns tfn 0295 021 101

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen viljelmiltä23.4.2021 15:34:13 EEST | Tiedote

Poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen on myönnetty 57 tilalle. Tilat, joille luvat on myönnetty sijaitsevat itäisellä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi voimassa on koko Suomessa 379 tilalle viime vuoden aikana myönnetyt poikkeusluvat. Hakemusalueet ovat hyvin laajoja - keväiset karkotustoimenpiteet ongelmallisia lintujen kevätmuuton ja pesintään valmistautumisen kannalta Lupia valkoposkihanhien ampumiseen on haettu erittäin suuria määriä. "Viime ja tänä vuonna haetuilla poikkeuslupahakemuksilla ammuttavaksi haettujen valkoposkihanhien määrä ylittää koko arktisen valkoposkihanhikannan koon", ylitarkastaja Matleena Louhisalmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Myönnetyillä luvilla sallittiin valkoposkihanhien pelotteeksi ampuminen muiden karkotustoimien tehostamiseksi syysmuuttokauden aikaan. Yhteensä nyt annetuilla päätöksillä luvitettiin ammuttavaksi syysmuuttokauden aikana hakijoiden tiloilla 2745 valkoposkihanhea. Syksyllä 2020 kertyneissä ensimmäisissä kokemuksi

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset16.4.2021 13:31:16 EEST | Tiedote

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)14.4.2021 13:12:55 EEST | Tiedote

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)14.4.2021 13:12:54 EEST | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vesihuollon nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön arviointi ovat valmistuneet. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin toukokuussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum