Suomen riistakeskus – Oulu

Joutomaista kosteikkoja vesilinnuille – pohjoisesta Suomesta etsitään uusia kohteita

Jaa
Keväällä vesilintuja odottaa 43 kunnostettua kosteikkoa ympäri Suomen. SOTKA-kosteikot-hankkeen jatkon myötä elinympäristötyö laajenee. Nyt etsitään suunnitteluun uusia kunnostettavia kohteita.

Viljelyksestä poistunut peltoalue Paltamossa, entinen turvetuotantoalue Torniossa, ojitettu metsämaa Siikalatvalla, kuivattu lampi Oulaisissa ja monet muut kohteet ovat muuttuneet parissa vuodessa upeiksi kosteikkoelinympäristöiksi vesilinnuille SOTKA-kosteikot-hankkeen avustuksella. Valtaosa kohteista kuuluu yksityisille maanomistajille, jotka ovat moninaisista syistä tahtoneet perustaa kosteikon.

- Osalla kohteista vesilinnut ovat viihtyneet jo ennen kunnostuksia. Olemme tehneet patoamalla elinympäristön vesilinnuille optimaaliseksi erityisesti poikueaikaa ajatellen. Samalla moni muu laji hyötyy, kertoo SOTKA-kosteikot-hankkeen suunnittelija Holtti Hakonen.

Suomen riistakeskuksen vetämän SOTKA-kosteikot-hankkeen tavoitteena on turvata taantuvien vesilintukantoja auttamalla maanomistajia ja muita kiinnostuneita tahoja perustamaan, kunnostamaan ja hoitamaan soveltuvia kohteita vesilintujen poikue-elinympäristöiksi.

- Paikalliset ovat olleet hyvin innostuneita. Kosteikko tuo kauneutta maisemaan ja virkistysmahdollisuuksia. Esimerkiksi Siikalatvalla ja Oulaisissa maanomistajat ovat rakentaneet laavut kosteikoille. Monelle muullekin kohteelle paikalliset aikovat pystyttää lintutorneja ja laavuja, Hakonen sanoo.

Lintuharrastajat ja metsästäjät mahtuvat samalle alueelle. Hankesopimuksella varmistetaan, että vesilinnustus on kestävää ja kosteikkoa hoidetaan aktiivisesti.

Uusia kohteita voi esittää

Uusia kohteita on nyt mahdollista esittää mukaan SOTKA-kosteikot-hankkeeseen. Omarahoitus ja sponsorit nousevat jatkohankkeessa tärkeään rooliin: Hanke tarjoaa suunnittelun, mutta varat toteutukseen tulee löytää muista rahoituslähteistä.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama SOTKA-kosteikot-hanke kuuluu Suomen luonnon monimuotoisuutta edistävään Helmi-ohjelmaan. Hankkeessa toteutettiin vuosien 2020–2022 aikana yli 630 hehtaaria elinympäristöä vesilintujen poikasille. Jatkohankkeessa vuosina 2023–2024 tavoitteena on suunnitella vähintään 40 pinta-alaltaan laajaa poikue-elinympäristöä sekä edistää helppojen ja edullisten elinympäristökunnostuksien toteuttamista.

Kuvat: Leväjänkän kosteikon patolaitteen asennusta Torniossa, Mustalammen kosteikon laavu Siikalatvalla, Kattilalammen kosteikko ennen ja jälkeen vedennoston, Leppikorven kosteikon kunnostusta Siikalatvalla.

Kuvia saa käyttää SOTKA-kosteikoista uutisoidessa. Kuviin merkittävä Holtti Hakonen / Suomen riistakeskus.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Holtti Hakonen, kosteikkosuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 431 2268, holtti.hakonen@riista.fi
kosteikko.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus – OuluSuomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.