Espoon seurakuntayhtymä

Juhana Malme vald till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo

Dela
Till viceordförande för kyrkofullmäktige valdes Seppo Särkiniemi och Päivi Raunu valdes till viceordförande för gemensamma kyrkorådet. Fullmäktige utnämnde även medlemmar till gemensamma kyrkorådet och till direktionerna.
Juhana Malme vald till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo. Foto: Eija Harju
Juhana Malme vald till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo. Foto: Eija Harju

Esbo gemensamma kyrkofullmäktige höll sitt konstituerande möte 25.1 2023. Till ordförande valdes Juhana Malme från Espoonlahden seurakunta. Malme företrädde valmansföreningen Kirkko kaikille i församlingsvalet 2022.

Malme anser att ordförandeposten i kyrkofullmäktige är betydelsefull och vill för egen del befrämja konstruktivt samarbete och konstruktiv diskussion.

— Ansvaret vilar på ordförande att möten löper smidigt och att en ömsesidig respekt och samarbetsanda bibehålls i fullmäktige. Det är också viktigt att tjänstemän och förtroendevalda sinsemellan bibehåller uppskattning och förtroende för varandra, säger Juhana Malme.

— Jag hoppas att ledamöterna i kyrkofullmäktige för en begriplig och aktiv diskussion med målsättning att utveckla kyrkans arbete. Till de största utmaningarna hör säkert att möta minskningen av antalet medlemmar och att förtydliga kyrkans budskap så att det finns kontaktyta mellan olika generationers begrepps- och upplevelsevärld, fortsätter Malme.

Till viceordförande för kyrkofullmäktige valdes Seppo Särkiniemi, från Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Särkiniemi representerar valmansföreningen Yhdessä matkalla.

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Esbo kyrkliga samfällighet och fattar beslut bl.a. om kyrkoskatten, budget och större byggprojekt. Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo består av 61 medlemmar, som valdes in för perioden 2023–2026 i församlingsvalet i höstas.

Päivi Raunu från Olarin seurakunta valdes till viceordförande för gemensamma kyrkorådet. Raunu representerar valmansföreningen Kirkko kaikille. Gemensamma kyrkorådet leds fortsättningsvis av kyrkoherde Kalervo Salo. Det är alltid en av kyrkoherdarna i samfälligheten som är ordförande och hen utnämns av domkapitlet.

Till gemensamma kyrkorådet invaldes: Tiina Kujala och Håkan Nyman, från Esbo svenska församling, Laura Kalmi, Esa Pigg och Mia Stenius, från Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Johanna Korpela och Kari Roine, från Espoonlahden seurakunta, Olli Nuosmaa och Teresia Volotinen, från Leppävaaran seurakunta, Pertti Järvenpää och Päivi Raunu (viceordf.) från Olarin seurakunta samt Sini Hulmi och Jouni Mykkänen, från Tapiolan seurakunta.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Esbo kyrkliga samfällighet, bl.a. bereder kyrkorådet ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övevakar beslutens laglighet.

Ytterligare valdes medlemmar till personal-, fastighets-, val- och utvärderingsdirektionen, samt representanter för Esbo församlingar till Kirkko ja kaupunki-samdirektionen. Sini Sulonen från Tapiolan seurakunta valdes till ordförande för personaldirektionen, Kari Larjava från Espoonlahden seurakunta valdes till ordförande för fastighetsdirektionen och Jannika Lassus från Esbo svenska församling valdes till ordförande för utvärderingsdirektionen. Medlemmarna i de olika direktionerna framgår ur den separata bilagan.

Tilläggsuppgifter

Juhana Malme
ordf. Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo 2023–24
050 590 8989, juhana.malme@iki.fi

Risto Hämäläinen
samfällighetsdirektör, Esbo kyrkliga samfällighet
050 350 9595, risto.hamalainen@evl.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Juhana Malme vald till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo. Foto: Eija Harju
Juhana Malme vald till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo. Foto: Eija Harju
Ladda ned bild
Esbo gemensamma kyrkofullmäktige. Foto. Eija Harju
Esbo gemensamma kyrkofullmäktige. Foto. Eija Harju
Ladda ned bild

Dokument

Om

Espoon seurakuntayhtymä
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

09 80501https://www.espoonseurakunnat.fi

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 159 200 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Följ Espoon seurakuntayhtymä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon seurakuntayhtymä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum