VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Julkinen talous luovii lähellä tasapainoa – sääntöjä noudatetaan

Jaa

Tarkastusvirasto arvioi, että Suomi on noudattanut EU:n finanssipolitiikan sääntöjä. Myös valtion menokehystä on noudatettu. Julkisen talouden hoidossa on tärkeää, että hallitus asettaa sellaiset talouspoliittiset tavoitteet, joita voidaan yksiselitteisesti seurata.

Kuva: Getty Images. Tiedotteen yhteydessä julkaistu kuvituskuva on tarkoitettu tiedotteeseen liittyvään uutisointiin.
Kuva: Getty Images. Tiedotteen yhteydessä julkaistu kuvituskuva on tarkoitettu tiedotteeseen liittyvään uutisointiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut finanssipolitiikan valvonnan arvion siitä, miten hyvin Suomi noudatti viime vuonna valtion menokehyksiä ja EU:n finanssipolitiikan sääntöjä. Arviossa tarkastellaan myös julkisen talouden suunnitelmaa ja sen perusteena käytettyä valtiovarainministeriön talousennustetta.

Tarkastusviraston laskelmien mukaan valtiontalouden menokehyksiä noudatettiin vuonna 2018. VTV on jo aiemmin nostanut esiin tarvetta kehittää kehysjärjestelmää, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin finanssipolitiikan ohjausvälineenä. Valtiovarainministeriö julkaisi vastikään huhtikuussa kehystyöryhmän raportin, jossa onkin ansiokkaasti nostettu esiin olennaisia kehysjärjestelmän kysymyksiä syötteeksi hallitusohjelmaan.

”Yksi olennaisista kysymyksistä kehysjärjestelmän kehittämisessä on esimerkiksi finanssisijoitusten määritelmä, jota tulisi edelleen selkeyttää. On tärkeää huolehtia budjettikehysten kattavuudesta. Kehysten ulkopuolella tulisi olla menoja vain hyvin perustelluissa tapauksissa”, johtaja Matti Okko sanoo.

VTV:n arvion mukaan Suomi noudatti vuonna 2018 EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Julkinen talous on lähestymässä tasapainoa vuoteen 2021 mennessä.

”Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema, joka säännöstön kannalta on keskeinen, on heikentynyt. Kuitenkin ­rakenteellista rahoitusasemaa koskevaa sääntöä noudatetaan, kun huomioidaan komission myöntämät joustotekijät. Nykytietojen valossa Suomi noudattaa sääntöjä myös vuosina 2019 ja 2020”, ekonomisti Leena Savolainen kertoo.

VTV arvioi myös julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020–2023 sen osalta, kuinka kattava suunnitelman tietosisältö on ja miten suunnitelma vastaa säädöksiä. Julkisen talouden suunnitelma vastaa lainsäädännön vaatimuksia. VTV näkee, että jatkossa hallituksen tavoitteita on syytä seurata julkisen talouden suunnitelmissa johdonmukaisemmin. Hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden tulisi ylipäätään olla mahdollisimman selkeitä, jotta niiden toteutumista voitaisiin arvioida yksiselitteisesti.

Hallituksen esittämä julkisen talouden suunnitelma perustuu valtiovarainministeriön laatimaan suhdanne-ennusteeseen ja arvioon keskipitkän aikavälin näkymistä. Suunnitelma on luonteeltaan tekninen, ja uuden hallituksen päätöstoimet sisältävä suunnitelma tehdään syyskuussa 2019. Suunnitelman taustalla oleva valtiovarainministeriön ennuste on VTV:n arvion mukaan realistinen.

VTV julkaisee syksyllä 2019 arvion hallitusohjelmasta ja hallituksen ensimmäisestä julkisen talouden suunnitelmasta. Raportissa arvioidaan hallituksen asettamia tavoitteita alkavalle vaalikaudelle ja niiden saavuttamisen näkymiä erityisesti finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisen ja mitoituksen näkökulmasta.

Tutustu julkaisuun: VTV:n arvio julkisen talouden hoidosta

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Getty Images. Tiedotteen yhteydessä julkaistu kuvituskuva on tarkoitettu tiedotteeseen liittyvään uutisointiin.
Kuva: Getty Images. Tiedotteen yhteydessä julkaistu kuvituskuva on tarkoitettu tiedotteeseen liittyvään uutisointiin.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Krishantering är det viktigaste nu, men i fortsättningen behövs också strukturreformer20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk bedömer att det behövs tillräckligt stora och träffsäkra ekonomisk-politiska åtgärder för att möta coronakrisen. De bör vara snabba men tidsbegränsade. Krisen kommer att öka den offentliga skulden rejält. Trots en låg räntenivå som underlättar situationen i fråga om de offentliga finanserna, behövs det strukturreformer för att stoppa ökningen av Finlands skuldkvot.

Kriisin hoito on nyt tärkeintä, mutta jatkossa tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Koronakriisiin vastaamiseksi tarvitaan riittävän suuria ja hyvin kohdennettuja talouspoliittisia toimia, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Niiden tulisi myös olla nopeita mutta määräaikaisia. Kriisi tulee lisäämään julkista velkaa reilusti. Vaikka matala korkotaso helpottaa julkisen talouden tilannetta, Suomessa on tarve rakenteellisille uudistuksille, jotta velkasuhteen kasvu saadaan pysäytettyä.

Valtion kone- ja laiteomaisuuden elinkaari tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Valtion kone- ja laiteomaisuutta hoidetaan pääosin hyvin, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) tarkastuksessa. Kokonaiskuvaa valtion käyttöomaisuudesta ja omaisuuden kokonaishallintaa on kuitenkin tarkastuksen perusteella tarvetta parantaa. Olennaista on ministeriöiden, virastojen ja laitosten johdon sitoutuminen omaisuuden hyvään hallintaan.

Livscykeln av statens maskiner och anordningar bör beaktas bättre redan i planeringsskedet14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk fastställde i en granskning att statens maskiner och anordningar förvaltas på det stora hela väl. Utifrån granskningen behövs det dock en bättre totalbild av anläggningstillgångarna och bättre totalhantering av tillgångarna. Det väsentliga är att ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ledning föresätter sig att iaktta god tillgångshantering.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme