Tuomioistuinvirasto

Jyrki Rinnemaa blir lagman vid Kajanalands tingsrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt tingsdomare Jyrki Rinnemaa till lagman vid Kajanalands tingsrätt för en tid av sju år från och med 1.1.2022.

Vicehäradshövding, juris kandidat Rinnemaa, är tingsdomare vid Östra Nylands tingsrätt och tjänstgör där som avdelningschef.

Tidigare har han tjänstgjort som föredragande vid högsta domstolen, som justitierådman vid häradsrätten och som fiskal vid hovrätter.

Rinnemaa har avlagt specialyrkesexamen i ledarskap. Han har också verkat i utbildningsuppgifter.

Domkretsen för Kajanalands tingsrätt omfattar landskapet Kajanaland, där det bor cirka 72 000 invånare. Till domkretsen hör städerna Kajana och Kuhmo, kommunerna Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo och Suomussalmi.

Tingsrätten handlägger också militära rättegångsärenden. I fråga om utsökningsbesvär och ärenden som gäller företagssanering hör landskapet Kajanaland dock till domkretsen för Uleåborgs tingsrätt samt i fråga om summariska tvistemål och jordrättsärenden till domkretsen för Lapplands tingsrätt.

Kansliet och sammanträdesplatsen vid Kajanalands tingsrätt finns i Kajana.

Ytterligare information: Avdelningschef Anne Moilanen, telefon 02956 49465, e-post fornamn.m.efternamn@oikeus.fi

Nyckelord

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum