Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2020

Jaa

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa joulukuun 2020 lopussa 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä nousi 134 prosentilla vuoden 2019 joulukuusta. Kevään 2020 luvuista lomautettujen määrä on laskenut, mutta kääntynyt loppuvuotta kohden nousuun. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosentin verran vuoden takaisesta. Alle 20-vuotiaiden työttömyys kasvoi 34 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuoden joulukuusta 41 prosenttia ja on nyt noususuunnassa. Avoimia työpaikkoja oli 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 20 374 työtöntä työnhakijaa. Työnhakijoita oli
3 456 (20 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 11 722. Määrä kasvoi 1 908 henkilöllä (+19 %) edellisvuoden joulukuusta. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 8 652, määrä kasvoi 1 548 henkilön (+ 22 %) verran.

Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 487 eli 17 prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen osuus on kasvanut edelliskuukausista; marraskuussa lomautettuja oli 13 % kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden joulukuuhun verrattuna 2 000 henkilön verran (+134 %). Marraskuuhun 2020 verrattuna lomautettuja oli 50 prosenttia enemmän.

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 15,2 % prosenttia. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (20,1 %) ja matalin Lemillä (10,8 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kouvolan seudulla oli joulukuun lopussa 18 % (+880 henkilöä) enemmän työttömiä kuin vuosi sitten. Kotka-Haminan seutukunnassa työttömien määrä nousi 21 % (+ 1 028 henkilöä). Lappeenrannan seudulla työttömien määrä nousi edellisestä vuodesta 24 % (+ 1 082 henkilöä) ja Imatran seudulla 18 % (+466 henkilöä).

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa paitsi Savitaipaleella, jossa määrä pysyi samana.

Kunnista eniten työttömien määrä kasvoi Lappeenrannassa (+ 938 henkilöä) ja Kouvolassa (+ 826 henkilöä). Prosentuaalisesti nousu oli suurinta Pyhtäällä (+37 %) ja Taipalsaarella (+58 %).

Nuoria työttömiä oli 15 prosenttia enemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 41 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 2 731. Määrä on 15 prosenttia enemmän (+361 henkilöä) kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Lappeenrannan (+27 %) ja Kotka-Haminan (+18 %) seuduilla. Kouvolan seudulla kasvua oli 8 % ja Imatran seudulla 3 %.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 8 262 henkilöä eli 21 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa joulukuun lopussa 5 006, mikä on 41 prosenttia (+ 1 466 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömien osuus on 25 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys nousi kaikissa seutukunnissa, suhteellisesti eniten Imatran seudulla (+65 %) ja määrällisesti eniten Kotka-Haminan seudulla (+520 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömiä on eniten Kotka-Haminan seudulla (1 742 henkilöä) ja vähiten Imatran seudulla (670 henkilöä).

Työttömien määrä kasvoi lähes kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmillä

Työttömyys kasvoi edellisvuoteen verrattuna kaikilla koulutusasteilla lukuun ottamatta alemman perusasteen työttömyyden laskua. Määrällisesti eniten kasvoi toisen asteen suorittaneiden työttömyys. Suhteellisesti eniten kasvoi erikoisammattitutkinnon suorittaneiden työttömyys (+55 %).

Työttömyys kasvoi kaikissa ammattiryhmissä. Eniten työttömyys kasvoi palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä. Kasvu oli suurta myös ammatteihin luokittelemattomien sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun aikana avoinna 1 482 uutta työpaikkaa. Määrä on 11 prosenttia (-184 kpl) pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä oli vuoden takaiseen verrattuna pienempi kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Lappeenrannan seudulla, jossa työpaikkoja oli 11 prosenttia enemmän (+54 kpl). Eniten työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna Kotka-Haminan seudulla (-29 %, -139 kpl).

Uusista avoimista työpaikoista 75 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös muiden työntekijöiden ammattiryhmässä työpaikkojen määrä oli selvästi edellisvuotta pienempi. Monessa ammattiryhmässä työpaikkoja oli avoinna edellisvuoden joulukuuta enemmän. Eniten kasvoi asiantuntijoiden ammattiryhmälle tarjolla olevien työpaikkojen määrä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, sairaanhoitajille ja myyjille.

Palveluissa olevien määrä laski, työllistettyjen ja valmennuksessa olevien määrä kasvoi

Joulukuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 5 914 henkilöä (-4 %). Aktivointiaste oli 23 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 26 000, mikä on reilut 3 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli joulukuun lopussa yhteensä 1 590 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta (+4 %, +63 henkilöä). Työllistetyistä enemmistö (69 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2 525 henkilöä. Omaehtoiseen koulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, työ- ja koulutuskokeiluihin ja työvoimakoulutuksiin osallistujia oli vähemmän kuin vuosi sitten. Valmennusten osallistujamäärät sen sijaan kasvoivat. Myös vuorotteluvapaan sijaisia oli edellisvuotta enemmän.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Jari Saarinen, jari.saarinen@te-toimisto.fi, p. 0295 042 200

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Miten turvataan luonnon monimuotoisuus – Helmi-ohjelmassa tehtiin töitä lajikirjon suojelemiseksi16.2.2021 14:02:37 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämässä Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdään töitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Helmi-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan maanomistajien suostumuksella. Vuonna 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella selvitettiin kunnostustarpeessa olevia metsäisiä elinympäristöjä, tehtiin lajistoselvityksiä lintuvesikunnostuksiin liittyen ja niitettiin lintuvesien ruovikoita, suojeltiin soita ja inventoitiin perinnebiotooppeja. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle. Helmi-ohjelman on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2030 asti. Tässä kooste siitä, mitä Kaakkois-Suomessa tehtiin vuonna 2020.

ELY-keskus rahoittaa vesihuollon turvaamista poikkeusoloissa - Kouvolan haja-asutusalueen vesiosuuskuntien yhteishanke käynnistyy22.12.2020 08:50:47 EETTiedote

Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen epidemia- ja muissa erityistilanteissa vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Kaakkois-Suomessa käynnistyi ensimmäinen yhteishanke, jota vetää Kouvolan vesiosuuskunnat ry. Hankkeen tavoitteena on turvata haja-asutusalueen vesihuoltopalvelu myös poikkeusoloissa. Valtaosa Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n 32 jäsenosuuskunnista on jo hankkeessa mukana. - Hankkeella tavoitellaan maantieteellisesti erittäin suuren, keskustaajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen yksittäisten ja juridisesti itsenäisten vesitoimijoiden yhteistoimintaa kaikissa äkillisissä poikkeustilanteissa. Koordinoidulla ja jatkuvasti päivittyvällä yhteistoiminnalla turvataan puhtaan veden saanti kaikissa tilanteissa,korostaa Kouvolan vesiosuuskuntien puheenjohtaja ja projektipäällikkö Pertti Halsola. Hankkeella on kaksi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme