Kokkolan kaupunki

Karlebyborna nöjda med stadens tjänster

Dela
År 2022 genomfördes en enkät till kommuninvånarna om deras nöjdhet med stadens tjänster. I stadsstrategin har invånarnas nöjdhet med tjänsterna fastställts som en indikator för uppnåendet av målen under fullmäktigeperioden. Fullmäktigeperiodens mål är att uppnå ett medeltal på 3,5 i nöjdheten med tjänsterna (skala 1–5). Det kom in sammanlagt 413 svar på enkäten.

I enkäten bedömdes följande helheter: utbildningstjänster, bildnings- och kulturtjänster, stadsmiljö/tekniska tjänster och tjänster som främjar kommuninvånarnas delaktighet. Dessutom fick svararna tillfälle att komma med idéer om utveckling av stadens tjänster.

På basis av enkäten var vitsordet för den allmänna nöjdheten med tjänsterna 3,5 (3,3 år 2020). Svararna var mest nöjda med bl.a. bibliotekstjänsterna (4,4), förundervisningen (4,1), medborgarinstitutet (3,9) och parkerna (3,9). De största utvecklingsbehoven ansåg svararna fanns i kollektivtrafiken (2,7) och i byggnadstillsynen (2,7).

Största uppsvingen jämfört med år 2020 kunde ses i kommuninvånarnas nöjdhet med främjande av delaktigheten (2,7–3,2). Särskilt beröm fick kommunikationen till kommuninvånarna och möjligheten att delta i beslutsfattandet.

Bland utvecklingsidéerna lyfte svararna fram ett mera levande centrum och en ökning av kollektivtrafikförbindelserna.

Nyckelord

Kontakter

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Plug Power och dess partner planerar tre anläggningar för produktion av grön vätgas i Karleby, Borgå och Kristinestad30.5.2023 14:49:21 EEST | Tiedote

Det amerikanska företaget Plug Power Inc. planerar att utveckla tre produktionsanläggningar för grön vätgas i Finland. Plug är en ledande aktör inom den gröna vätgasekonomin och är noterat på New York-börsen. Företaget levererar nyckelfärdiga vätgaslösningar för den globala gröna vätgasekonomin. Plugs planerade produktionsanläggningar för grön vätgas förväntas skapa cirka 1 000 direkta arbetstillfällen och över 3 000 indirekta arbetstillfällen i Finland.

Plug Power suunnittelee kumppaneidensa kanssa kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin30.5.2023 14:40:37 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen Plug Power Inc. suunnittelee rakentavansa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Plug on johtava vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiö toimittaa vetyratkaisuja maailmanlaajuisesti avaimet käteen -periaatteella. Plugin suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum