MIELI Suomen Mielenterveys ry

Karlö kommun får MIELI Psykisk hälsa Finland rf:s nationella pris 2021

Dela

Mieli Psykisk hälsa Finland rf:s nationella pris 2021 går till Karlö kommun i Norra Österbotten. I Karlö har man på ett anmärkningsvärt sätt arbetat med att utveckla kommunpersonalens välmående i arbetet samt med att göra personalen delaktig i utvecklingsarbetet. Priset överräcks på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Karlö kommun har infört en verksamhetskultur som främjar kommunpersonalens psykiska hälsa. Verksamhetskulturens grundpelare består av bland annat en holistisk och humanistisk människosyn, social gemenskap, lägre hierarkier, dialog i arbetet, öppen behandling av svåra ärenden samt ledarskapets psykologiska dimension.

– Karlö kommun är ett gott exempel på hur man i en arbetsgemenskap på ett metodiskt sätt kan verka för psykisk hälsa. Den lilla kommunens exempel är mycket värdefullt och visar att det inte kräver stora resurser när man vill satsa på psykisk hälsa. En arbetskultur som värnar om och stärker psykisk hälsa främjar välmåendet, men den är också ekonomiskt förnuftig, säger Sari Aalto-Matturi, Mieli Psykisk hälsa Finland rf:s verksamhetsledare.

Utvecklingsarbetet minskar sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa

Under de senaste åren har man på arbetsplatserna börjat inse att frånvaro och arbetsoförmåga på grund av psykisk ohälsa ökar. Av de sjukdagar som Fpa ersätter är en tredjedel relaterad till psykisk ohälsa, av sjukpensioneringarna redan över hälften.

– I arbetslivet söker man nu metoder med vilkas hjälp man kan motverka psykisk ohälsa och till exempel fånga upp problem i ett tidigare skede. I arbetsgemenskaper som Karlö har man redan tagit följande steg. Där ser man psykisk hälsa som en allmän resurs som kan stärkas, tillägger Aalto-Matturi.

I Karlö kommun har arbetet med att främja psykisk hälsa varit metodiskt och långsiktigt, och det har lett till att sjukfrånvaron i kommunen har minskat.

– Vi är mycket glada och smickrade över det här erkännandet. Vi hoppas att det uppmuntrar organisationer och arbetsgemenskaper att börja använda sociala tänkesätt och metoder, resonera kring vilken människosyn som påverkar möten mellan människor, och känna igen ledarskapets psykologiska dimensioner. Det handlar om en stor förändring i tänkesättet. I Karlö är vi på god väg, men vi vill utvecklas vidare till att bli en arbetsgemenskap som gör sina medlemmar till bättre människor, säger Karlös kommundirektör Aki Heiskanen.

MIELI Psykisk hälsa Finland rf har delat ut sitt nationella pris sedan 1994. Priset tilldelas årligen till en person eller gemenskap som i sitt liv och sin verksamhet har främjat människors psykiska välmående och stött psykisk hälsa utanför den egentliga psykiska hälsovården.

Priset delas ut årligen på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Ytterligare uppgifter:

MIELI Psykisk hälsa Finland rf, verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi, tfn 0400 508 234, sari.aalto-matturi@mieli.fi

Karlö kommun, kommundirektör Aki Heiskanen, tfn 044 497 3502, aki.heiskanen@hailuoto.fi

Nyckelord

Kontakter

MIELI Psykisk hälsa Finland rf, verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi, tfn 0400 508 234, sari.aalto-matturi@mieli.fi

Karlö kommun, kommundirektör Aki Heiskanen, tfn 044 497 3502, aki.heiskanen@hailuoto.fi

Om

MIELI Suomen Mielenterveys ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Maistraatinportti 4
00240 Helsinki

(09) 615 516https://mieli.fi/

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är en organisation för psykisk hälsa, vars syfte är att främja psykisk hälsa, erbjuda krishjälp och förebygga psykiska problem. 

Följ MIELI Suomen Mielenterveys ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från MIELI Suomen Mielenterveys ry

Mielen hyvinvointia vahvistavat toimintatavat mullistamaan nuorten valmennusta16.5.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Yli puolet suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa ja urheilua seuroissa, joten valmentajien osaamisella vahvistaa mielenterveyttä on suuri merkitys jokaisen ikäluokan mielen hyvinvoinnille. Maanantaina 16.5. MIELI ry julkaisee valmentajille verkkokurssit, jotka sisältävät runsaasti konkreettisia työkaluja urheilevien lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistamiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum