Tuomioistuinvirasto

Kettula blir lagman vid Österbottens tingsrätt

Dela
Republikens president har i dag utnämnt tingsdomare Pasi Kettula till lagman vid Österbottens tingsrätt för en tid av sju år från och med 1.9.2023.

Vicehäradshövding, juris licentiat Kettula är tingsdomare vid Egentliga Finlands tingsrätt och han är avdelningschef där. Tidigare har han varit föredragande vid högsta domstolen och hovrätten samt tingsfiskal vid tingsrätten.

Kettula har också varit ledande jurist vid en juridisk byrå.

Han har också varit styrelseordförande för en stiftelse samt arbetat i utbildningsuppgifter.

Till Österbottens tingsrätts domkrets hör kommunerna Halsua, Jakobstad, Kannus, Karleby, Kaskö, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Lestijärvi, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Perho, Toholampi, Vasa, Vetil och Vörå.

Tingsrätten handlägger jordrättsmål i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Till Österbottens tingsrätt har också koncentrerats de summariska tvistemålen från landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Österbotten. I företagssanerings- och utsökningsärenden består tingsrättens domkrets av domkretsen för tingsrätterna i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta.

Vid tingsrätten arbetar cirka 85 personer. Det finns ca 23 domare vid tingsrätten.

Tingsrätten har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Vasa, det andra kansliet finns i Karleby.

Tingsrätten har dessutom en sammanträdesplats i Jakobstad.

Kontakter

lagman Daniel Allén, tfn 02956 49119, daniel.allen@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla3.3.2023 12:01:47 EET | Tiedote

Käräjäoikeuksissa vireillä olevien rikosasioiden ja laajojen riita-asioiden määrät ja käsittelyajat ovat edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyajat ovat myös hieman kasvaneet viime vuosina. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrät ovat sen sijaan laskeneet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum