ELY-keskukset

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde - ansökan öppnas 1.6.2022

Dela

De gipshögar som är bekanta från åkrarna i Sydvästra Finland kan i år ses på nya områden. Kipsi-projektet utvidgas till Östra Nyland, Satakunta, Tavastland, Sydöstra Finland, Birkaland och de österbottniska landskapen. Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022.

Gipsspridning i Nurmijärvi i Vanda ås avrinningsområde. Gips minskar avsevärt jordbrukets belastning på vattendragen. Bild: Terhi Ajosenpää
Gipsspridning i Nurmijärvi i Vanda ås avrinningsområde. Gips minskar avsevärt jordbrukets belastning på vattendragen. Bild: Terhi Ajosenpää

Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på adressen www.kipsinlevitys.fi. Du kan ansöka om rådgivning om gipsbehandling i samma tjänst.

- I likhet med tidigare år fortsätter gipsspridningen även i Egentliga Finland och Västra Nyland. Gipsbehandlingen är avgiftsfri för jordbrukaren och gipsspridningen sköts av en entreprenör som projektet valt genom konkurrensutsättning, berättar specialsakkunnig Kati Ojala vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Åkrar som lämpar sig för gipsspridning kan ses i Kipsi-projektets karttjänst, i Vipu-tjänsten och Regionförvaltningens e-tjänst. Kipsi-projektet samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Inhemsk gips skyddar vattendragen i den cirkulära ekonomins anda

- Med gips kan man avsevärt minska belastningen av fosfor och suspenderade ämnen på vattendragen med cirka 50 procent enligt undersökningar. Gipset påverkar direkt och effekten varar i fem år, säger specialsakkunnig Mats Willner vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Gipsets effekt grundar sig på dess förmåga att binda fosfor i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gips förbättrar också markens grynstruktur och minskar ursköljning av kol från åkern. Gipset härdar, saltar eller försurar inte marken.

Gipset som används i Kipsi-projektet kommer från Siilinjärvi, där det uppstår som en biprodukt vid tillverkningen av gödsel. Användningen av inhemsk gips är alltså även en handling för cirkulär ekonomi.

Så här fungerar gipsbehandlingen i praktiken

Gipsspridningen görs vid en separat överenskommen tidpunkt, i regel i slutet av sommaren och på hösten. Gipset levereras till åkerkanten så nära spridningstidpunkten som möjligt och appliceras med en precisionsspridare försedd med en spridartallrik.

- Den rekommenderade spridningsmängden är cirka 4 ton per hektar. Jordbrukaren bör åtminstone lätt bearbeta marken efter spridningen för att gipset bättre ska komma i kontakt med vattnet i marken. Även vårspridning är möjlig, men så kallad genuin direktsådd rekommenderas inte efter spridningen, säger specialsakkunnig Niklas Grönroos vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Mer information:

Landskapen i Österbotten:

Specialsakkunnig Mats Willner, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 138

Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland och Västra Nyland:

Specialsakkunnig Kati Ojala, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 030

Östra Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland:

Specialsakkunnig Niklas Grönroos, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 122

Projektets administration:

Ledande sakkunnig Mikko Jaakkola, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 870

Webbtjänster:

www.ely-keskus.fi/kipsinlevitys

ntm-centralen.fi/gipsspridning

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – hyödyllisiä materiaaleja viljelyyn ja neuvontaan (proagria.fi)

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki - opas viljelijöille.pdf
Gips, fiber och strukturkalk - quide för jordbrukare.pdf

Nyckelord

Bilder

Gipsspridning i Nurmijärvi i Vanda ås avrinningsområde. Gips minskar avsevärt jordbrukets belastning på vattendragen. Bild: Terhi Ajosenpää
Gipsspridning i Nurmijärvi i Vanda ås avrinningsområde. Gips minskar avsevärt jordbrukets belastning på vattendragen. Bild: Terhi Ajosenpää
Ladda ned bild
Områden som lämpar sig för gipsspridning (grön) och Kipsi-projektets ursprungliga verksamhetsområde (grå).
Områden som lämpar sig för gipsspridning (grön) och Kipsi-projektets ursprungliga verksamhetsområde (grå).
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet1.7.2022 14:14:42 EEST | Tiedote

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober29.6.2022 11:35:25 EEST | Tiedote

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som för-bättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningsti-den pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum