Varsinais-Suomen ELY-keskus

Klaffen på Lillholmens bro tas i bruk i juni och höjdbegränsningarna i båttrafikens öppning slopas

Dela

Byggandet av Lillholmens klaffbro, som NTM-centralen i Egentliga Finland låtit bygga och som utförts av Kreate Oy, har framskridit enligt den överenskomna tidtabellen. Gällande arbetsställningen som byggts i öppningen för båttrafik slopas höjdbegränsningen i och med att klaffbron tas i bruk den 1 juni 2022. Den tillfälliga gång- och cykelleden under byggtiden, bredvid den nya bron, har rivits och gång- och cykeltrafiken till Tervsund har flyttats och löper över den nya bron.

Byggandet av Lillholmens bro
Byggandet av Lillholmens bro

Arbetet med förnyandet av Lillholmens klaffbro vid lv 12019 inleddes i början av år 2021. Arbetet har framskridit enligt tidtabellen och broklaffen tas i bruk i juni, vilket innebär att höjdbegränsningen på 6 meter under arbetet vid bron slopas. Den nya upplysta båtöppningen är 10 meter bred och när klaffen är stängd är den fria höjden 6 meter. Hastighetsbegränsningen vid båtöppningen är 9 km/h. Den nya farledens och båtöppningens djup har genom uppluckring säkerställts vara 2,1 meter djup. Den nya klaffen är fjärrstyrd och öppnas vid behov vid hel- och halvtimme. Begäran om att öppna klaffen ska göras per telefon på numret 0295 34 3273 minst 5 minuter innan den ska öppnas. På broplatsen finns informationstavlor om användningen av klaffen.

Den tillfälliga förbindelsen för fotgängare vid arbetsbron har rivits. Gång- och cykeltrafiken går i fortsättningen över den färdigställda bron. Den inhägnade farleden är minst 1,5 meter bred längs hela sträckan. Den nya färdvägen på bron möjliggör fri passage för fotgängare. Arbetet med att färdigställa bron fortsätter fram till september då bron öppnas för fordonstrafik.

Lillholmens klaffbro ligger på landsväg 12029 (Skräbböle-/Tervsundsvägen) i närheten av Pargas centrum. Lillholmens klaffbro, som färdigställdes år 1982, har nått slutet av sin livslängd och kunde inte längre grundligt repareras. Den nya bron har byggts på samma plats som den gamla, rivna bron. Byggnadsarbetet och undantagsarrangemangen i trafiken pågår fram till september år 2022.

Mer information:                     

- NTM-centralen i Egentliga Finland: broingenjör Ari Salo, tfn 0400 510 391

- Kreate Oy: arbetschef Timo Hirvasmaa, tfn 0400 627 461 och arbetsplatschef Tero Haaramäki, tfn 040 544 3661

Nyckelord

Bilder

Byggandet av Lillholmens bro
Byggandet av Lillholmens bro
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Keskikesän päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa1.7.2022 13:15:17 EEST | Tiedote

Yleisimmän kesälomakauden liikenteellisesti merkittävin tienpäällystyskohde lounaisessa Suomessa sijaitsee Salossa. Valtatietä 1 päällystetään Uskelanjoen ja Isokylän moottoritietunneleiden länsipään välillä. Työ toteutetaan viikolla 28 ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välisenä aikana. Liikenne ohjataan työkohteen ohitse yhdellä kaistalla ja tästä saattaa hiljaisemmankin liikenteen aikana aiheutua ruuhkautumista ja jonoja.

Mynämäellä Joenperän siltatyömaan liikennekatko siirtyy myöhemmäksi1.7.2022 11:12:13 EEST | Tiedote

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan kesäkuussa alkaneissa korjaustöissä seuraavana on vuorossa sillan kansirakenteiden uusiminen. Kansirakenteiden uusimistöiden ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja liikennekatkon oli määrä alkaa 4.7. Liikennekatkon aikataulua joudutaan kuitenkin siirtämään myöhemmäksi. Uudesta liikennekatkon ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Vid färjleden i Högsar genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar30.6.2022 09:58:48 EEST | Tiedote

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.

Högsarin lossiväylällä toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu30.6.2022 09:55:00 EEST | Tiedote

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella. Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu Högsarin lossiväylällä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä.

Piispanristin pyöräilylaskuri kertoo pyöräilijämäärien vaihteluista27.6.2022 09:12:42 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY keskus asensi kiinteän pyöräilylaskurin maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylille Piispanristille toukokuussa 2020. Kahden vuoden laskentatulosten perusteella voidaan pyöräilijämäärissä havaita selkeä vuodenaikavaihtelu. Myös arkiliikenteen ja viikonlopun pyöräilijäjakauma on aivan erilainen ja lisäksi säätilat vaikuttavat merkittävästi pyöräilijämääriin. Kesäisin maantien 110 vartta pyöräilee päivittäin noin 1200 pyöräilijää päivässä, arkisin hieman enemmän ja viikonloppuisin vähän vähemmän. Vuonna 2021 pyöräilijälaskuri rekisteröi yhteensä lähes 250 000 pyöräilijää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum