Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Klart behov av utbildning i befolkningsskydd även i framtiden - rapport om beredskapsövningen LSS19 har publicerats

Dela

Befolkningsskyddet har i år diskuterats särskilt livligt bland finländarna även om temat är aktuellt alla år. I alla landskap i Västra och Inre Finland sattes planerna för befolkningsskyddet i skick redan år 2019 i enlighet med målen för den regionala beredskapsövningen. Rapporten som sammanställts om övningen har nu publicerats.

Rapportens syfte är att göra det enklare att sätta sig in i vad befolkningsskydd är, att lyfta fram de oklarheter som upptäckts när det gäller befolkningsskyddet som stöd för eventuell lagstiftning eller anvisningar och att erbjuda utvecklingsförslag som grund för gemensam vidareutveckling.

I samband med beredskapsövningen 2019 upptäcktes det flera brister i den nationella planeringen av befolkningsskyddet. I den lokala och regionala beredskapsverksamheten fanns det dessutom sårbarheter som man efter år 2019 har kunnat rätta till. Ett utvecklingsförslag för tre år sedan var att ha ännu mer konkreta övningar i befolkningsskydd och förflyttning av befolkningen. På det här behovet svarar årets beredskapsövning LSS22 som arrangeras veckorna 35‒37 i de fem landskapen inom regionen för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Rapporten lyfter även fram andra utvecklingsförslag som identifierades under övningen 2019. Nationella utvecklingsförslag som identifieras i rapporten är bl.a. att det nationella evakueringsprogrammet behöver förnyas, att beredskapsinformation bör förmedlas smidigare till olika samhällssektorer och att myndigheterna behöver en gemensam databas med information om skyddsrummen och var de finns.

Rapporten finns på regionförvaltningsverkets webbplats:

Mer information om rapporten ger

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

kriminalkommissarie Juha Kankaanpää, tfn 0295 449 33, fornamn.efternamn@poliisi.fi
Polisinrättningen i Österbotten

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen vuoden 2022 aikana lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91 hankkeelle. Kehittämishankkeissa pystytään nopeasti reagoimaan ilmiöihin ja vaikkapa maailmantilanteen heijastamiin vaikutuksiin nuorten elämässä. Vuonna 2022 avustettujen hankkeiden tavoitteissa näkyivät nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum