Espoon kaupunki - Esbo stad

Klienttillfredsställelsen vid Esbo sjukhus är på god nivå

Dela

Esbo sjukhus centrala verksamhetsprinciper är att patienterna får vård och rehabilitering av hög kvalitet så att de kan återvända hem. Tjänsterna utvecklas kontinuerligt tillsammans med personalen. Personalsituationen har ibland varit svår, liksom också annars i huvudstadsregionen, men situationen har förbättrats. Personalorganisationerna har ingen kännedom om de omständigheter som gäller vårdens kvalitet och som Yle tagit upp i dag.

Yle rapporterade i dag om ett fall som vi inte lyckades sköta i enlighet med målen och verksamhetsprinciperna för Esbo sjukhus. Sådana situationer bör inte förekomma. Efter fallet 2017 har vi uppdaterat anvisningarna om skydds- och begränsningsåtgärder. Också användningen av en egen skötare som anvisas patienten har utökats, vilket säkerställer att patienten får en trygg vård i specialsituationer. 

Vi tar all respons från klienterna på allvar och hoppas att vi får respons från klienterna genast när det framkommer något att anmärka på. Då kan vi förbättra vår service och åtgärda bristerna omedelbart. Vi vill lära oss av alla misstag och kvalitetsavvikelser. 

För att helhetsbilden av Esbo sjukhus inte ska hamna i skuggan vill vi lyfta fram följande:  

Begränsningsåtgärder endast av vårdrelaterade orsaker  

Vid Esbo sjukhus används lugnande läkemedel endast av vårdrelaterade skäl. Likaså begränsas patientens rörelsefrihet endast när det är nödvändigt med tanke på patientens egen säkerhet. 

Esbo sjukhus får god klientrespons, klienternas tillfredsställelse har förbättrats 

Sjukhusets NPS-rekommendationsindex är på avdelningarna 63, på hemsjukhuset 87 och på poliklinikerna 96 (juli–september 2019). NPS-mätarens värde kan variera mellan -100 och +100. Ju högre värdet är, desto fler klienter berättar att de rekommenderar Esbo sjukhus. Om NPS-värdet överstiger 50 kan det betraktas som ett mycket bra resultat. 

På Esbo sjukhus vårdas årligen sammanlagt 3 000 patienter på hemsjukhuset och poliklinikerna, och avdelningarna har över 3 700 patienter och över 5 700 vårdperioder. Antalet anmärkningar, klagomål samt begäran om utredning från Patientförsäkringscentralen som gäller Esbo sjukhus var 34 stycken år 2018 och 28 stycken i januari-september 2019.  

Personalens arbetshälsa har förbättrats och sjukfrånvaron minskat 

Arbetshälsan bland sjukhusets personal har förbättrats. På detta visar en arbetshälsomätare, som utförs fyra gånger per år, och Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun 10, som utförs vartannat år. 

Personalbyten och tillgången till vikarier är en utmaning både i Esbo sjukhus som i social- och hälsovårdsbranschen i överlag. Med tanke på den allmänna situationen är personalsituationen på Esbo sjukhus relativt bra, eftersom det finns färre obesatta tjänster och befattningar än tidigare. Tillgången på vikarier har också varit relativt god och det är sällsynt att ett arbetsskift varit obesatt. 

På avdelningarna är personaldimensioneringen 0,80–1,09, beroende på avdelningens natur. Om fysioterapeuter och ergoterapeuter räknas, blir dimensioneringen 0,93–1,27, vilket är bra jämfört med motsvarande sjukhus. På sjukhuset finns också resurser i gemensam användning, det vill säga talterapeuter, en musikterapeut, en näringsterapeut, en fotterapeut, en neuropsykolog och avdelningssekreterare. Lokalvården och de övriga stödtjänsterna köper vi av HUS.

Personalorganisationer: personalomsättningen är en utmaning, ingen kännedom om de beskrivna fallen 

Personalorganisationerna har träffat Esbo sjukhus ledning regelbundet ända sedan sjukhuset öppnade i mars 2017. Personalen har inte rapporterat de i artikeln beskrivna fallen till personalorganisationerna. 

Meddelande från personalorganisationerna: 

Samarbetet mellan sjukhusets ledning och personalrepresentanter har varit regelbundet och fungerande. Sjukhusets ledning har sedan sjukhuset inledde sin verksamhet regelbundet träffat både personalrepresentanterna och resultatenhetens arbetarskyddsfullmäktige. Personalrepresentanterna har under dessa möten och också mellan dem haft möjlighet att ta upp bland annat alla missförhållanden som de fått kännedom om. 

Bland annat personalomsättningen har funnits på agendan under dessa möten, liksom rekryteringsproblemen både för den ordinarie personalen och för vikarier. Däremot är fastspännande av patienter, osaklig eller omotiverad användning av lugnande läkemedel och en dålig kvalitet på vården, vilka nämns i Yles artikel, sådana omständigheter som personalen inte tagit upp med personalrepresentanterna, och dessa ovannämnda saker har inte heller behandlats under mötena. 

Haipro-systemet möjliggör anonym rapportering av problem 

Esbo sjukhus använder Haipro-systemet, där personalen också anonymt kan rapportera alla skadliga incidenter, nära ögat-situationer och säkerhetsrisker. Systemet används relativt aktivt på sjukhuset, vilket är viktigt med tanke på att utveckla tjänsternas kvalitet. Samtliga Haipro-anmälningar behandlas på sjukhuset och man kommer överens om hur situationen ska rättas till och vad man kan lära sig av den.Inga anmälningar om de omständigheter som nämns i nyheten har gjorts i Haipro-systemet. 

Vi följer kontinuerligt sjukhusets verksamhet med hjälp av många indikatorer. Vi gör vårt bästa för att våra klienter ska få högklassig vård och för att personalens arbetshälsa ska förbättras ytterligare.

Fakta om Esbo sjukhus: 

Esbo sjukhus är ett sjukhus för rehabilitering och hemflyttning. Sjukhuset öppnades i mars 2017. Sjukhuset ligger på Jorvs campus. Den bärande principen för vår verksamhet är ”hemifrån hem, tillbaka till vardagen och livet”, det vill säga en så snabb rehabilitering som möjligt.

Upplysningar

Roope Leppänen, ledande överläkare, Esbo sjukhus, tfn 046 877 2628
Matti Lyytikäinen, direktör för eldreomsorg, tfn 0500 796 810

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoonlahden terveysasemajärjestelyt selvityksessä1.7.2020 15:30:12 EESTTiedote

Espoonlahden terveysasemalla sattui 13.4. vesivahinko, jonka jälkeen tilat ovat olleet pois käytöstä. Rakennus on saavuttamassa peruskorjausiän ja vesivahingosta johtuen Tilapalvelut selvittää mahdollisuutta aikaistaa peruskorjausta. Väistötiloja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja on etsitty ja järjestetty siten, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman vaivattomasti ja työntekijöillä on turvalliset ja terveelliset työskentelytilat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum