Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Klimatförändring och trygg livsmiljö valteman för Finlands största ungdomsval som startar 11.11.2019

Dela

Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Då väljs nya ledamöter för en tvåårsperiod som börjar den 1 januari 2020.

Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet  i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Foto: Helsingfors stad, kultur och fritid
Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Foto: Helsingfors stad, kultur och fritid

I Helsingfors ställde totalt 72, i Esbo 86 och i Vanda 49 ungdomar upp i valet. I Esbo och Helsingfors är antalet kandidater rekordhögt, vilket återspeglar det växande intresset för påverkansarbete bland ungdomar. I huvudstadsområdet finns det över 62 000 röstberättigade (ca 27 000 i Helsingfors, ca 20 000 i Esbo och ca 15 000 i Vanda).

I de ungas valteman betonas, liksom under tidigare år, att bromsa upp klimatförändringen, miljöfrågorna, en trygg och tolerant livs- och skolmiljö samt att de ungas röst hörs i beslutsfattandet. Också kollektivtrafiken och skolmaten är återkommande teman i ungdomsvalet. Ett nytt tema som några kandidater i Helsingfors tog upp var gratis mensskydd för flickor.

Ungdomsfullmäktige i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors förenhetligar sina valpraxis under denna höst. Från och med i år börjar omröstningen samma dag i alla städer och i höst övergår även Helsingfors till en tvåårsperiod i likhet med Esbo och Vanda.

Med enhetliga valpraxis eftersträvas allt bättre synlighet och större inflytande för ungdomsvalen. Dessutom betjänar enhetliga praxis de ungdomar som studerar över kommungränserna i huvudstadsregionen.

Ungdomsfullmäktige och -råd är lagstadgade organ för påverkan för unga enligt kommunallagen. De är politiskt obundna grupper som bevakar ungdomarnas intressen i respektive kommun. Röstningen i ungdomsvalet inleds i Helsingfors, Esbo och Vanda måndagen den 11 november 2019.

Närmare information om röstningen:

Esbo
Röstningen pågår: 11-15.11.2019
Kandidater: https://www.esbo.fi/sv-FI/Unga/Paverkande/Ungdomsfullmaktige
Vallokaler: https://www.esbo.fi/sv-FI/Unga/Paverkande/Ungdomsfullmaktige
Resultatet offentliggörs 26.11.2019 på Södervik och på nätet ca kl. 18

Helsingfors
Röstningen pågår: 11–29.11 2019
Kandidater: ruutivaalit.munstadi.fi/sv/kandidatgalleriet/
Vallokaler: ruutivaalit.munstadi.fi/sv/rostningsstallen/
Resultatet offentliggörs på KrutGalan och på nätet på adressen ruutivaalit.munstadi.fi 3.12.2019 ca kl. 21

Vanda
Röstningen pågår i skolorna 11–22.11.2019 och röstningsdagar på Vandainfo 28.11–4.12.2019
Kandidater: https://www.vanda.fi/fritid/unga/delta_och_paverka/ungdomsfullmaktige/ungdomsfullmaktigeval_2019
Vallokaler: https://www.vanda.fi/fritid/unga/delta_och_paverka/ungdomsfullmaktige/ungdomsfullmaktigeval_2019
Resultatet offentliggörs vecka 50

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation fås av:

Harri Liikala
Handledare för ungdomsrådet, Helsingfors stad
harri.liikala@hel.fi
Tfn 040 125 7859
ruutivaalit.munstadi.fi

Päivi Viilomaa
Ungdomsarbetare, Vanda stad
paivi.viilomaa@vantaa.fi
Tfn 040 861 0841

Niina Ekstam
Koordinator för ungdomsarbete, Esbo stad
niina.ekstam@espoo.fi
Tfn 050 543 2670

Kati Hurme
Kommunikationsplanerare, kultur och fritid, Helsingfors stad
kati.hurme@hel.fi
Tfn 040 620 4092

Bilder

Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet  i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Foto: Helsingfors stad, kultur och fritid
Röstningen i ungdomsfullmäktigevalet i Esbo och Vanda och ungdomsrådet i Helsingfors börjar den 11 november. Foto: Helsingfors stad, kultur och fritid
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Nuoret haluavat vaikuttaa häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn – kampanjan taustalla Helsingissä tapahtunut hyväksikäyttötapaus13.8.2020 11:08:19 EESTTiedote

Syksyn 2020 aikana toteutettavan Nuorten omat rajat ja turvallisuus -kampanjan tavoitteena on antaa tietoa ja taitoja nuorten kokeman häirinnän sekä väkivallan ehkäisyyn. Kampanja on saanut alkunsa laajasalolaisten nuorten aloitteesta ja sen taustalla on vaikuttanut vuosi sitten Helsingissä paljastunut laajamittainen ja paljon julkisuutta saanut hyväksikäyttötapaus.

Proposal for Helsinki Art and Culture Vision 2030 published on 18 August live on the Helsinki Channel11.8.2020 09:02:00 EESTPress release

In spring 2019, the City of Helsinki appointed a committee to prepare a vision for arts and culture up to 2030 for the City. The vision will be published and handed over to Mayor Jan Vapaavuori on Tue 18 August at 13:00 in the premises of the Hanasaari Power Plant. The event is broadcast live on the Helsinki Channel and all residents of Helsinki are welcomed to join the event on the web.

Förslaget till Helsingfors konst- och kulturvision 2030 publiceras 18.8 i direktsändning på Helsingforskanalen11.8.2020 09:01:00 EESTTiedote

Helsingfors stad tillsatte på våren 2019 en självständig arbetsgrupp för att bereda en konst- och kulturvision för staden som sträcker sig fram till år 2030. Arbetsgruppens vision publiceras och överlämnas till borgmästare Jan Vapaavuori tis. 18.8 kl. 13 i lokalerna för Hanaholmens kraftverk. Evenemanget direktsänds på Helsingforskanalen och alla helsingforsare bjuds in att följa evenemanget på webben.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum