Suomen Pankki

Knappt en femtedel av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av övriga finansinstitut

Dela

Under det sista kvartalet 2022 lyfte hushållen från övriga finansinstitut[1] konsumtionskrediter utan säkerhet till ett värde av 80 miljoner euro, vilket är något mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den överenskomna årliga räntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet var 9,3 %. Knappt en fjärdedel av konsumtionskrediterna lyftes från konsumtionskredit- och smålånebolag. Genomsnittsräntan på dessa utbetalningar var 20 %.

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter beviljade av konsumtionskredit- och smålånebolag, dvs. så kallade snabblåneföretag, minskade och genomsnittsräntan sjönk under 2022[2]. Vid utgången av december 2022 utgjorde det utestående beloppet av konsumtionskrediter till finländska hushåll beviljade av snabblåneföretag 154 miljoner euro och genomsnittsräntan var 35 %. Det utestående beloppet av snabblåneföretagens konsumtionskrediter har minskat betydligt efter 2018, varvid snabblåneföretagens lånefordringar på hushållen uppgick till uppskattningsvis 700 miljoner euro. I september 2019 infördes ett räntetak på 20 % för konsumtionskrediter, och efter det har en del av de företag som beviljar snabblån upphört med att bevilja nya lån eller helt lagt ner sin verksamhet. Till minskningen i det utestående beloppet inverkar också lån som sålts från balansräkningen.

Merparten av fordonslånen beviljas av övriga finansinstitut

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter som beviljats av övriga finansinstitut uppgick totalt till 4,9 miljarder euro vid slutet av 2022. Konsumtionskrediter beviljade av övriga finansinstitut omfattar 19 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter (25,1 miljarder euro). Största delen (68 %) av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av banker (kreditinstitut).

Merparten (88 %) av konsumtionskrediterna beviljade av övriga finansinstitut var fordonslån.

Fordonslånen står för närvarande för en allt större andel av de övriga finansinstitutens affärsverksamhet. När marknadsandelen mäts enligt det utestående lånebeloppet, var de övriga finansinstitutens andel av samtliga fordonslån (7,6 miljarder euro) 56 % och bankernas andel 44 % vid utgången av december 2022.

De finländska hushållen lyfte under det sista kvartalet 2022 från övriga finansinstitut nya fordonslån till ett värde av 1 miljard euro. Under motsvarande tid utbetalade kreditinstituten fordonslån för 375 miljoner euro, dvs. fordonslån utbetalades till ett sammanlagt värde av 1,4 miljarder euro det sista kvartalet 2022. Under årets sista kvartal 2022 var den överenskomna årliga räntan på nya utbetalningar av fordonslån från övriga finansinstitut (3,4 %) lägre än räntan på fordonslån från kreditinstitut (4,7 %). Också den effektiva räntan[3] som beaktar övriga kostnader var lägre (5,5 %) i fordonslån beviljade av övriga finansinstitut än i fordonslån beviljade av banker (6,8 %).

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle hösten 2023.

[1] Exkl. pantlåneinrättningar.

[2] Vid slutet av 2021 uppgick utlåningen till 214 miljoner euro och den genomsnittliga räntan var över 40 %.

[3] Vid insamlingen av statistik om övriga finansinstitut är den effektiva räntan räntesatsen för nya utbetalningar och vid insamlingen av bankstatistik räntesatsen för nya avtal.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuus2.6.2023 10:25:25 EEST | Kutsu

AIKAANSA SEURATEN – SUOMEN PANKIN TAIDEKOKOELMA Suomen Pankki järjestää perjantaina 9.6.2023 klo 12.00–13.30 Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuuden. ”Kokoelmateos on ensimmäinen laatuaan. Se vie lukijansa taidematkalle läpi vuosikymmenten ja tyylisuuntien Markku Valkosen johdattelemana. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Teoksessa huomioidaan myös Suomen Pankin vaikuttava päärakennus, jonka 140-vuotisjuhlavuotta vietämme kuluvana vuonna. Renessanssiajasta muistuttava rakennus valmistui vuonna 1883.” Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin päärakennuksessa, os. Snellmaninaukio, Helsinki. Ilmoittautuminen 5.6.2023 klo 15.00 mennessä tästä linkistä. Ohjelma Tilaisuuden avaus, pääjohtaja Olli Rehn Aikaansa seuraten – Suomen Pankin taidekokoelma Teoksen esittely, taideasiantuntija ja kirjailija Markku Valkonen Lounas Suomen Pankin taidekokoelma, opastuskierros Tilaisuuden yhteyshenkilö on viestintäasiantuntija Julietta Huttu, puh. 09 183 2665 tai julietta.

De utestående bostadslånen minskade från året innan31.5.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

I april 2o23 minskade hushållens bostadslån undantagsvis med 0,3 % från året innan, när årstillväxten vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,7 %. I tillväxttakten för utestående investeringsbostadslån har det skett en snabbare avmattning under året. I april 2023 minskade investeringsbostadslånen (8,7 miljarder euro) med 1,1 % från året innan, när årstillväxten ännu vid motsvarande tid i fjol var 7,3 %. Det utestående beloppet av ägarbostadslån (98,7 miljarder euro) minskade i sin tur i april 2023 med 0,3 % från året innan; i april 2o22 var tillväxten i de utestående ägarbostadslånen 3,4 %. Tillväxten i de utestående bostadslånen har mattats av till följd av färre utbetalda bostadslån än normalt. I april 2023 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 39 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån varit lägre i april för 21 år sedan, år 2002. I april 2023 var av de nya bostadslånen 950 miljoner euro ägarbostadslån.

Housing loan stock contracted from a year ago31.5.2023 10:00:00 EEST | Press release

In April 2023, the stock of households’ housing loans exceptionally contracted by 0.3% year-on-year, having grown at an annual rate of 3.7% a year ago.The rate of growth of the buy-to-let housing loan stock has slowed down more abruptly during the year. In April 2023, the stock of buy-to-let housing loans (EUR 8.7 billion) contracted by 1.1% year-on-year, having grown at an annual rate of 7.3% at the same time a year earlier. At the same time, the stock of owner-occupied housing loans (EUR 98.7 billion) contracted by 0.3%, as opposed to a growth rate of 3.4% in April 2022. The growth of the housing loan stock has been slowed down by a lower-than-usual drawdowns of housing loans. In April 2023, households drew down EUR 1.0 billion of new housing loans, which is 39% less than a year earlier. The last time drawdowns of housing loans were this low was 21 years ago, in 2002. In April 2023, EUR 950 million of the new housing loans were owner-occupied housing loans. The rise in interest rates

Asuntolainakanta supistui vuodentakaisesta31.5.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Huhtikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakanta poikkeuksellisesti supistui 0,3 % vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 3,7 %. Sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhdissa on tapahtunut nopeampi hidastuminen vuoden aikana. Huhtikuussa 2023 sijoitusasuntolainakanta (8,7 mrd. euroa) supistui vuodentakaisesta 1,1 %, kun vielä edellisvuonna vastaavana aikana sen vuosikasvuvauhti oli 7,3 %. Omistusasuntolainakanta (98,7 mrd. euroa) puolestaan supistui huhtikuussa 2023 vuodentakaisesta 0,3 %; vuoden 2022 huhtikuussa se kasvoi 3,4 prosentin vauhdilla. Asuntolainakannan kasvua ovat hidastaneet tavanomaista vähäisemmät asuntolainanostot. Huhtikuussa 2023 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,0 mrd. euron edestä, mikä on 39 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Viimeksi asuntolainoja on nostettu huhtikuussa vähemmän 21 vuotta sitten, vuonna 2002. Huhtikuussa 2023 uusista asuntolainoista 950 milj. euroa oli omistusasuntolainoja. Sekä omistus- että

Kutsu medialle: Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuus22.5.2023 14:02:10 EEST | Kutsu

AIKAANSA SEURATEN – SUOMEN PANKIN TAIDEKOKOELMA Suomen Pankki järjestää perjantaina 9.6.2023 klo 12.00–13.30 Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuuden. ”Kokoelmateos on ensimmäinen laatuaan. Se vie lukijansa taidematkalle läpi vuosikymmenten ja tyylisuuntien Markku Valkosen johdattelemana. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Teoksessa huomioidaan myös Suomen Pankin vaikuttava päärakennus, jonka 140-vuotisjuhlavuotta vietämme kuluvana vuonna. Renessanssiajasta muistuttava rakennus valmistui vuonna 1883.” Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin päärakennuksessa, os. Snellmaninaukio, Helsinki. Ilmoittautuminen 5.6.2023 klo 15.00 mennessä tästä linkistä. Ohjelma Tilaisuuden avaus, pääjohtaja Olli Rehn Aikaansa seuraten – Suomen Pankin taidekokoelma Teoksen esittely, taideasiantuntija ja kirjailija Markku Valkonen Lounas Suomen Pankin taidekokoelma, opastuskierros Tilaisuuden yhteyshenkilö on viestintäasiantuntija Julietta Huttu, puh. 09 183 2665 tai julietta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum