Aluehallintovirasto

Kokoontumisrajoitukset ja asiakastilojen turvavälivelvoite jatkuvat Etelä-Suomessa toukokuun puoliväliin asti - liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei olla jatkamassa

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä, joilla jatketaan kokoontumisrajoituksia ja velvoitetta taata asiakkaille turvavälit laajasti erilaisten tilojen käytössä. Rajoitukset jatkuvat ennallaan muualla paitsi Kanta-Hämeessä, missä suotuisasti kehittyneen epidemiatilanteen ansiosta kokoontumisrajoitusta voidaan lieventää kuudesta enintään kymmeneen henkilöön. Päätökset tehtiin ajalle 1.-16.5.2021. Sen sijaan liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei tämänhetkisen tilanteen valossa olla jatkamassa nykyisten määräysten voimassaolon päättymisen jälkeen.

Aluehallintovirasto on tehnyt päätökset epidemiatilanteen perusteella huomioiden sairaanhoitopiirien johtamien alueellisten koronakoordinaatioryhmien tuoreimmat tilannekuvat ja toimenpidesuositukset.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat: enintään kuuden hengen tilaisuuksia voi järjestää, Kanta-Hämeessä raja nostetaan kymmeneen henkilöön

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat ennallaan 16.5.2021 asti Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, ja tällöin niissä on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä). Epidemiatilanne on alueilla yleisesti suotuisasta kehityksestä huolimatta alueellisten koronakoordinaatioryhmien näkemysten mukaan yhä niin vakava, että yli kuuden hengen kokoontumisten kieltäminen on edelleen välttämätöntä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut kiihtymisvaiheeseen ja kokoontumisrajoitusta voidaan lieventää kuudesta enintään kymmeneen henkilöön (kokoontumisissa on noudatettava edellä mainittua terveysturvallisuusohjetta). Uusi päätös on voimassa 1.-16.5.2021.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Näiden osalta on syytä noudattaa sairaanhoitopiirien tai kuntien antamia suosituksia.

Asiakkaiden mahdollisuus turvaväleihin pitää varmistaa ja hygieniajärjestelyistä on huolehdittava

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa 16.5.2021 asti koko toimialueellaan eli Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla myös niin sanottua turvavälipäätöstä.

Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa - turvavälit on siis voitava säilyttää tilojen käytössä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Määräys velvoittaa laajasti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Ns. korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikunta- ja virkistystiloissa, määräystä täytyy noudattaa ilman asiakasmäärärajoja. Turvavälimääräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää lisäksi tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse - kyseeseen voivat tulla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen, kävijöiden porrastettu osallistuminen ja/tai erilaiset tilajärjestelyt. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset hygieniavaatimukset mm. pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että toimijat noudattavat hygienia- ja turvavälivelvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.

Liikunta- ja virkistystilojen sulku on päättymässä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki aiemmin huhtikuun ajalle päätöksiä liikunta- ja virkistystilojen sulkemiseksi toiminta-alueellaan. Kanta-Hämeessä sulkupäätös päättyi 14.4.2021, Päijät-Hämeen sulkupäätös on kumottu 21.4.2021 alkaen, ja tämänhetkisen tilanteen perusteella loput vielä voimassa olevat sulkumääräykset raukeavat, kun päätösten voimassaolo päättyy. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sulkupäätösten viimeinen voimassaolopäivä on 23.4.2021 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen päätöksen 28.4.2021. Tilat voi avata asiakkaille heti päätöksen voimassaolon päätyttyä, mutta tilojen käytössä on huomioitava edellä luetellut velvoitteet turvavälien varmistamisesta ja hygieniajärjestelyistä.

Aluehallintovirasto seuraa jatkuvasti epidemiatilanteen kehitystä yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa ja varautuu tekemään tarvittavia päätöksiä nopealla aikataululla. Tämänhetkisen tilannearvion perusteella aluehallintoviraston määräykset tilojen sulkemiseksi eivät tule olemaan nykyisten päätösten voimassaolon jälkeen välttämättömiä. Kunnat voivat tehdä omalle alueelleen vastaavan sulkupäätöksen, jos lain mukaiset edellytykset täyttyvät esimerkiksi paikallisten tartuntaryppäiden vuoksi.

Epidemiatilanne voi heikentyä uudestaan - voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia pitää noudattaa

Epidemiatilanne on parantunut huhtikuun edetessä myös Etelä-Suomen alueella, minkä vuoksi rajoituksia on päästy nyt lieventämään ja osin jopa purkamaan. On kuitenkin edelleen riski sille, että tilanne pahenee uudestaan, jos rajoituksia puretaan liian nopeasti eikä voimassa olevia suosituksia noudateta. Suotuisa kehitys voi jatkua rajoitusten hallitulla lieventämisellä ja sen myötä, että jokainen osaltaan noudattaa edelleen voimassa olevia suosituksia mm. lähikontaktien välttämisestä, maskin käytöstä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Lisätietoja:

Lisätietoja medialle:

Aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, p. 0295 016 564 (jätä soittopyyntö tai tekstiviesti)

Ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592 (jätä soittopyyntö tai tekstiviesti)

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme