Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken på linje 60 Malax - Sundom - Vasa avslutas i nuvarande form

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten har tidigare meddelat om att ett ruttbaserat koncessionsavtal med Vekka Group Oy hävs. Syftet var att kollektivtrafiken på linje 60 skulle tryggas med tillfälliga lösningar fram till sommaren 2023 i enlighet med NTM-centralens meddelande. Vasa stad har emellertid meddelat NTM-centralen om att staden självständigt kommer att sköta om trafiken till och från Sundom från och med 13.3.2023. Vasa stad ansvarar för planeringen av kollektivtrafiken inom staden. Detta innebär att linje 60 avslutas i nuvarande form. NTM-centralen beklagar för sin del situationen som uppstår för resenärerna.

På grund av överlappande turer och biljettprodukter som skiljer sig från varandra kommer NTM-centralen i fortsättningen att upphandla trafiken mellan Malax och Vasa så att rutten går via Liselund från och med 13.3.2023 (bild 1).Då Sundom faller bort från rutten blir man också tvungen att minska antalet turer mellan Malax och Vasa, eftersom majoriteten av passagerarna på rutten har stigit på bussen i Sundomområdet. På grund av att antalet potentiella passagerare minskar är det inte längre ändamålsenligt att upphandla trafiken i samma omfattning som tidigare.

NTM-centralen i Södra Österbotten kommer att i samarbete med Malax kommun upphandla följande turer för perioden 13.3–2.6.2023.

  • PAXAL – VIAS – YTTERMALAX – VASA Skold 07:05 – 07:50
  • PAXAL – VIAS – YTTERMALAX Skold 08:50 – 09:00, Anslutning till Vasa, Ab Strandlinjetrafik Oy (Korsnäs – Vasa)
  • PAXAL – VIAS – YTTERMALA – VAASA Skold 15:10 – 16:00
  • VASA – YTTERMALAX – HAVRAS – PAXAL Skold 08:00 – 08:45
  • YTTERMALAX – HAVRAS – PAXAL Skold 14:45 – 14:55, Anslutning från Vasa, Ab Strandlinjetrafik Oy (Vasa – Korsnäs)
  • VASA – YTTERMALAX – HAVRAS – PAXAL Skold 16:20 – 17:05

Dessutom körs följande turer via Malax från 13.3.

  • KASKÖ – NÄRPES – MALAX – VASA M-F 15:40 – 17:20
  • VASA – MALAX – NÄRPES – KRISTINESTAD – LAPPFJÄRD M-F 19:10 – 21:00

På avsnittet KORSNÄS – PETALAX – MALAX – VASA har kollektivtrafik också upphandlats av NTM-centralen. Trafiken sköts av Ab Strandlinjetrafik Oy.

Det lönar sig att kontrollera aktuella rutter och tidtabeller på den riksomfattande ruttplanerare opas.matka.fi.

Kontakter

Mer information:
Miika Hautala, kollektivtrafikansvarig, tfn 0295 027 767
Valtteri Massenko, projektchef för kollektivtrafiken, tfn 0295 027 727
e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Bild 1. Trafiken mellan Malax och Vasa 13.3 framåt.
Bild 1. Trafiken mellan Malax och Vasa 13.3 framåt.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)24.5.2023 13:04:29 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Fingrid Abp:s projekt Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt (Landskapen i Österbotten)24.5.2023 13:04:28 EEST | Tiedote

Fingrid Abp planerar ett projekt med 2 x 400+110 kilovolts kraftledning, där den norra ändstationen är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändstationen är Fingrids elstation i Alajärvi. Kraftledningsrutterna går i följande kommuners områden: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Karleby, Kaustby, Vetil, Halso, Perho, Lappajärvi, Vimpeli och Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är ca 395 kilometer. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum