Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken som arrangeras av NTM-centralen i Södra Österbotten satsar på att förbättra informationen till kunderna

Dela

Vid fastställandet av servicenivån för kollektivtrafiken åren 2019–2022 har NTM-centralen i Södra Österbotten identifierat att det viktigaste kvalitativa utvecklingsmålet är att förbättra realtidsinformationen. Syftet är att förbättra tillgängligheten på uppgifterna om rutter, tidtabeller och priser. De viktigaste källorna för informationen till kunderna utgörs av digitala reseplaneringstjänster, där resenärerna kan använda sökfunktioner för att hitta det transportalternativ som passar dem bäst. Det har varit problematiskt att hitta tillförlitliga uppgifter om rutter och tidtabeller i en och samma reseplanerare i fråga om kollektivtrafiken som ordnas av NTM-centralen i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, men inom kort är det dags för förbättring.

Bild 1. Reseplaneraren på opas.matka.fi. Med reseplaneraren kan du söka fram de transportalternativ som bäst passar dig.
Bild 1. Reseplaneraren på opas.matka.fi. Med reseplaneraren kan du söka fram de transportalternativ som bäst passar dig.

Sommaren för med sig nya uppgifter i reseplaneraren och ändringsarbeten vid resecentrumet i Seinäjoki

NTM-centralen har upphandlat största delen av den kollektivtrafik som centralen ordnar. Det är meningen att trafiken inleds 6.6.2022 i frågan om de turer som trafikeras under sommaren. Resten av trafiken startar i början av augusti beroende på skolstarten. Målet är att genast när den nya trafiken i början av sommaren inleds ska alla turer i NTM-centralens kollektivtrafik finnas tillförlitligt tillgängliga i en och samma reseplanerare, som i detta fall finns på opas.matka.fi.Under sommaren kommer det dock att förekomma en del utmaningar med korrekta uppgifter i fråga om rutter och tidtabeller i närheten av tåg- och busstationen i Seinäjoki på grund av ändringsarbetena som görs vid stationen. Som en följd av ändringsarbetena kommer avgångsplattformarna för regional trafik att finnas på norra sidan av resecentrumet i Seinäjoki. Ändringarna i avgångsplattformarnas placering orsakar förändringar även i rutterna som bussarna använder, vilket kan leda till att det förekommer felaktiga uppgifter i reseplaneraren.

Reseplaneringstjänsten opas.matka.fi sammanför olika transportsätt och resealternativ.Tjänsten visar rutten från punkt A till punkt B vid den valda tidpunkten.I utvecklingen kring reseplaneraren och de digitala systemen bakom den har man samarbetat med Fintraffic för att alla turer tillförlitligt ska hittas i reseplaneraren. Också de funktionella elementen i reseplaneraren har utvecklats för att bättre kunna svara på olika behov.

I reseplaneraren kan du söka avfärdsplatser och destinationer genom att använda namn på orter, stationer eller hållplatser eller genom att välja den position där du befinner dig. Det går också att söka turer genom att använda exempelvis linjenummer eller plattformsuppgifter. NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sin kollektivtrafik linjenummer, som också berättar turens avgångsplattsform, om resan börjar i landskapets centralort. Turernas linjenummer är med några få undantag tresiffriga, där den mellersta siffran står för avgångsplattformens nummer.

Resenärernas resebehov är i många fall regelbundna och det går också att spara den närmaste hållplatsen som favorit i reseplaneraren. Genom att välja hållplats på kartan får man fram en meny där man ser alla de närmaste turerna som går via hållplatsen. En ny funktion i reseplaneraren är att det går att skapa en så kallad hållplatsskärm genom att välja önskad hållplats. På hållplatsskärmen ser man i realtid alla de närmaste turerna som går från den valda hållplatsen och deras destinationer. Hållplatsskärmen kan visas till exempel på informationsskärmar i företag eller skolor eller på webbplatser.

 

Ruttsökningen kan läggas in på andra webbplatser

En annan ny funktion i reseplaneraren är att ett så kallat ruttsökningselement kan bäddas in på egna webbplatser. Till exempel på NTM-centralen i Södra Österbotten webbplats (https://www.ely-keskus.fi/joukkoliikenne) har ruttsökningselementet bäddats in och det går att söka rutter direkt via sidan. Genom att klicka på knappen Sök rutter flyttas man till reseplaneraren. Ruttsökningselementet kan utnyttjas av till exempel kommunerna, som kan lägga in funktionen på sina webbplatser. Det är ett enkelt sätt att få in reseplaneraren som en del av egen webbplats.

 

Utvecklingsarbetet fortsätter även i framtiden

NTM-centralen i Södra Österbottens kollektivtrafikturer är ingalunda de enda som finns på tjänsten opas.matka.fi. I reseplaneraren finns också majoriteten av övrig regional trafik. Nya egenskaper planeras i tjänsten och det är meningen att de kommer att tas i bruk under detta år. I framtiden är det möjligt att sammankoppla anropstrafiken i reseplaneraren. Målet är att utöver en mer tillförlitlig information om rutter och tidtabeller också få fram resans prisuppgifter i samma reseplanerare.Under detta år är det också meningen att det i samband med ruttsökningen ska gå att få information om vad maximipriset på en engångsbiljett som köps i bussen är i den trafik som ordnas av NTM-centralen i Södra Österbotten.

NTM-centralens avtalstrafik består typiskt av regional trafik som förenar städer och kommuncentra. Utöver avtalstrafiken verkar marknadsmässig trafik speciellt mellan de större städerna. Den kollektivtrafik som ordnas av NTM-centralen kan man i fortsättningen känna igen på den tresiffriga linjenummern som används i reseplaneraren.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Projektchef för kollektivtrafiken Valtteri Massenko, tfn 0295 027 727

Mer information på webben:
- Mer information om linjenumren och rutterna som nu tas i bruk finns på NTM-centralens webbplats: https://www.ely-keskus.fi/joukkoliikenne
- Reseplaneraren: Opas.matka.fi

Bilder

Bild 1. Reseplaneraren på opas.matka.fi. Med reseplaneraren kan du söka fram de transportalternativ som bäst passar dig.
Bild 1. Reseplaneraren på opas.matka.fi. Med reseplaneraren kan du söka fram de transportalternativ som bäst passar dig.
Ladda ned bild
Bild 2. Exempel på hållplatsskärm med avgång från busshållplatsen vid torget i Kurikka. Hållplatsskärmen visar tidtabellerna för följande avgångar, deras destinationer och linjenummer.
Bild 2. Exempel på hållplatsskärm med avgång från busshållplatsen vid torget i Kurikka. Hållplatsskärmen visar tidtabellerna för följande avgångar, deras destinationer och linjenummer.
Ladda ned bild
Bild 3. Du kan bädda in ruttsökningselementet på din webbplats med hjälp av en länk som finns på reseplaneraren opas.matka.fi.
Bild 3. Du kan bädda in ruttsökningselementet på din webbplats med hjälp av en länk som finns på reseplaneraren opas.matka.fi.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum