Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kommande vecka skärps begränsningen för inomhussammankomster i Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikts område

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 31 december 2021 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare i Mellersta Finlands och över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 3.1–31.1.2022.

Bägge sjukvårdsdistrikten är fortsättningsvis områden med samhällsspridning för coronaepidemin. Antalet smittor ökar och behovet av sjukhusvård som coronaviruset orsakar förväntas öka. Nya covidsmittor har konstaterats i de flesta kommunerna och kommunernas smittspårning är belastad. Områdenas arbetsgrupper för covid-19 har föreslagit att den regionala sammankomstbegränsningen skärps.

I besluten beaktades det nationella epidemiologiska läget och social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev av den 22 december 2021 om att rikta begränsningarna på ett mer omfattande sätt. Syftet med regionförvaltningsverkets restriktioner är att skydda befolkningens hälsa och välfärd, trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet.

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med dagens beslut med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar följande evenemang under perioden 3.1–31.1.2022:

I kommunernas områden i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer.

I kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Dagens beslut upphäver de beslut som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland tidigare meddelade enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar enligt följande:

Beslutet LSSAVI/18671/2021 som 3 december 2021 meddelades för kommunerna i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt upphävs för perioden 3.1–5.1.2022 och beslutet LSSAVI/19688/2021 som 16 december 2021 meddelades för kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt för perioden 3.1–19.1.2022. Besluten har publicerats på webbplatsen rfv.fi. LINKKI

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget i sjukvårdsdistrikten utvecklas och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Användningen av coronapasset är genom statsrådets beslut begränsad till och med 20.1.2022

Enligt 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar kan verksamhetsutövare ta i bruk coronapasset som ett alternativ till gällande coronabegränsningar.

Användningen av coronapasset har emellertid genom statsrådets beslut begränsats på viss tid 30.12.2021–20.1.2022. Under den perioden kan coronapasset inte användas som ett alternativ till regionala begränsningar vid offentliga tillställningar eller i kundutrymmen. Evenemangsarrangörerna måste alltså följa de gällande sammankomstbegränsningarna.Beslutet gäller i områden där coronaepidemin är i samhällsspridning.

 

Mer information:

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)

Regionförvaltningsverkets kundservice

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt

Tillfälliga undantag i användningen av coronapass

Press och media:

regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

jurist Tanja Pietiläinen, tfn 0295 018 584

direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

Västra och Inre Finland
Corona

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum