ELY-keskuksetELY-keskukset

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober

Dela

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som för-bättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningsti-den pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

Stöd beviljas för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar livsmiljöernas tillstånd inom ramen för Helmi-programmet. Kartläggningar och planer, som stöder förvekligandet av de egentliga åtgärderna, kan inkluderas i projekten.

Beviljandet av understödet grundar sig på en övergripande bedömning. Av projektets totala stödberättigade kostnader beviljas det högst ett stöd på 80 %. Av särskilda skäl kan ett un-derstöd på 95 % av kostnaderna beviljas. Särskilda skäl kan vara till exempel en stor mängd talkoarbete eller objektets betydande naturvärden, som till exempel förekomsten av utrot-ningshotade arter, som kräver akut vård.

Specialunderstödet är avsett för kommuner, samkommuner, andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser, gemensamma vattenområdens andelslag och dessas sammanslutning-ar, dvs. fiskeriområden. Projekten kan även förverkligas som gemensamma projekt mellan flera aktörer. I dessa konsortium beviljas understödet till den huvudsökande som i sig ansva-rar för hela projektet. Alla parter i konsortiet måste uppfylla de krav som tidigare angetts.

Ansökningsteman

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Understödsansökningen görs elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst. För intresserade anordnas ett webinarium 8.9.2022 kl. 13. Länken till webinariet, ansökningsanvisningarna och annan information finns på Kommun- och Organisation -Helmis websida.

Länk: https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Helmi-programmet

Målet med Helmi-programmet är, förutom att förbättra naturens biologiska mångfald, även att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptagningen samt andra åtgärder, som hjälper oss att anpassa oss till och dämpa klimatförändringen.

Tilläggsinformation:

Överinspektör Martina Schmidt, martina.schmidt@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 257

Överinspektör Niina Vähätalo, niina.vahatalo@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 286

Bilder

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Keskeytynyt linja-autoliikenne reitillä Kajaani–Vaala–Utajärvi–Oulu käynnistyy uudelleen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)28.7.2022 13:32:10 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen kilpailuttamalla linja-autoreitillä Kajaani–Vaala–Utajärvi–Oulu Oulun Taksipalvelut Oy:n konkurssin vuoksi keskeytynyt liikenne käynnistyy uudelleen talviaikataulukauden alkaessa 10.8.2022. Uudeksi liikennöitsijäksi on tarjouskilpailussa valittu Saaga Travel Oy. Liikenteessä voi matkustaa vain Matkahuollon lipputuotteilla, eikä Waltti-kortti enää kelpaa. Samalla linjatunnukset poistuvat käytöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum