Aluehallintovirasto

Kommunerna med gränsövergångar i västra och inre Finland måste fortfarande ordna hälsokontroller för dem som reser in i landet

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med ett beslut som fattades idag den 23 april med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att fortsättningsvis ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna i kommunerna i syfte att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet är i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.

För att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV2 har Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland senaste gång 31.3.2021 med stöd av paragraferna 15 och 16 i lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att ordna hälsokontroller för alla personer som anländer till Finland via gränsövergångarna i kommunernas områden samt bestämt att det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen för resenärer från riskländer. Beslutet är i kraft under tiden 1.4–30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har på basis av erhållna utredningar och en helhetsprövning idag beslutat förlänga det beslut som meddelades den 31 mars 2021 med stöd av paragraferna 15 och 16 i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Regionförvaltningsverkets nya beslut är i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.

Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

  • Jyväskylä, Karleby-Jakobstad, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala och Vasa flygplatser
  • Kaskö, Karleby, Kristinestads, Jakobstads och Vasa hamnar

För att förhindra spridning av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen anser regionförvaltningsverket att det är nödvändigt att ordna hälsokontroll för alla personer som reser in i landet via de gränsövergångsställen som nämns i beslutet.

Kommunernas hälsovårdsmyndigheter ska beakta gällande lagstiftning, lokala förhållanden och tillgängliga resurser när de ordnar hälsokontroller. Verkställandet av regionförvaltningsverkets beslut får inte äventyra ordnandet av annan hälso- och sjukvård.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut om obligatorisk hälsokontroll med stöd av 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar

 

Ytterligare information (länkar)

Bekämpning av coronavirussmitta i den gränsöverskridande trafiken Öppnas i en ny flik, (SHM brev 3.2.2021)

 Öppnas i en ny flik (THL:s anvisning 29.3.2021)

Svar på vanliga frågor om coronaviruset på regionförvaltningsverkets webbplats (rfv.fi)

  Öppnas i en ny flik (raja.fi)

Coronainfo

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning (mån–fre klockan 8–11.30 och 12.30–16):
tfn 0295 016 666, coronainfo@rfv.fi

För media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587, fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum