Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kommunernas ekonomi och tillgången till yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården har försämrats även i Södra Finland – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom HUCS specialupptagningsområde

Dela

Kommunernas ekonomiska situation har länge varit svår i de områden i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland där invånarantalet minskar. Nu har också ekonomin i kommunerna i det folkrika Nyland försämrats. Detta minskar finansieringsmöjligheterna för social- och hälsovårdstjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Kommunernas ekonomiska situation har länge varit svår i de områden i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland där invånarantalet minskar. Nu har också ekonomin i kommunerna i det folkrika Nyland försämrats. Detta minskar finansieringsmöjligheterna för social- och hälsovårdstjänster.

Tillgången till social- och hälsovårdstjänster inom Helsingfors universitetssjukhus specialupptagningsområde blir också mindre jämlik på grund av en allt större brist på yrkesutbildad personal. Bristen på hälsocentralläkare har länge varit ett problem i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. Nu berörs även kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt av läkarbristen inom primärvården. Personalbristen försvårar samordningen av tjänsterna och den övergripande utvecklingen av tjänsterna.

Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag och som berör ordnandet av social- och hälsovårdstjänster 2019 inom de fyra sjukvårdsdistrikten i Helsingfors universitetssjukhus specialupptagningsområde. Tyngdpunkterna i den årliga utvärderingen är denna gång bland annat mentalvårdstjänster och tjänster för äldre.

Toppåren för åldrandet ligger framför oss

I Södra Karelen och Kymmenedalen är andelen äldre av befolkningen bland de största i landet, men servicestrukturen för äldre varierar mycket. I Södra Karelen har vården av äldre koncentrerats till hemmet. Kymmenedalens nya samkommun Kymsote måste lätta på den tunga servicestrukturen för äldre de kommande åren.

”Toppåren för befolkningens åldrande ligger framför oss i Helsingfors och Nyland, likaså åren med ökat servicebehov”, betonar Nina Knape, utvärderingschef vid THL. ”Utvecklingen av de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls i hemmet har valts som nationell strategi för tjänsterna för äldre, men bristen på vårdpersonal och de ekonomiska begränsningarna kan göra det svårt att genomföra strategin. Därför kommer allt fler distansförbindelser och digitala tjänster att användas inom social- och hälsovårdstjänsterna.”

De knappa personalresurserna i kombination med det ökade servicebehovet försvårar också den specialiserade psykiatrins möjligheter att stödja mentalvårdstjänsterna på basnivå. Bristen på förebyggande och tidiga stödtjänster leder lätt till dyra tjänster på specialiserad nivå. Den allt större bristen på socialarbetare har å sin sida negativa konsekvenser för utvecklingen av öppenvårdstjänster inom socialvården för barn och unga samt barnskyddet.

Barns och ungas välfärd polariseras

Den kraftiga polariseringen av barns och ungas välfärd i huvudstadsregionen framhäver betydelsen av sektorsövergripande samarbete mellan social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet.

Det har förekommit brister i de förebyggande tjänsterna och tjänsterna för tidigt stöd i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland, där det är vanligare än genomsnittet att barn och unga mår dåligt och där fenomenet delvis sträcker sig över flera generationer. Päijänne-Tavastland har flest barn i landet som omfattas av en barnskyddsanmälan. Där är barnskyddets kostnader för institutions- och familjevård de högsta i landet bland personer under 18 år. I Päijänne-Tavastland har man just därför utarbetat ett flerårigt utvecklingsprogram för tjänsterna för barnfamiljer.

Barnskyddets kostnader för institutions- och familjevård är höga även i Helsingfors och i städerna längs järnvägen, Vanda, Kervo och Hyvinge.

I Södra Karelen har samkommunen Eksote, som ordnar alla social- och hälsovårdstjänster, arbetat långsiktigt för att främja hälsa och välfärd. I Eksotes område har man inte observerat en liknande polarisering av barns och ungas välfärd som i grannlandskapen.

Kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster är lägre än i landet i genomsnitt i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland, när kostnaderna ställs i förhållande till befolkningens servicebehov. Detta kan vara ett tecken på att tjänsterna ordnas effektivt, men också på kommunernas svaga betalningsförmåga. I Helsingfors och Nyland är de behovsstandardiserade social- och hälsovårdskostnaderna större än i Finland i genomsnitt. Under de kommande tio åren planeras nybyggnads- och reparationsinvesteringar för över en miljard euro på sjukhusen i Helsingfors och Nyland.

THL utvärderar årligen anordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Under hösten utvärderas regionernas tjänster under föregående år. I höstens utvärdering fokuserade man på utvecklingsobjekt som upptäckts i föregående års utvärderingar, såsom en lättare servicestruktur och dämpade kostnader.

Källa: Sosiaali- ja terveyspalvelut HYKS-erityisvastuualueella 2019. Päätösten tueksi 9/2020, THL

Mer information:

Utvärderingen 2019

Nina Knape
utvärderingschef, THL
Tfn 029 524 7683

Pekka Rissanen
överdirektör, kunskap och data, THL
Tfn 029 524 6068

förnamn.efternamn@thl.fi 

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Experimenterandet med narkotika har ökat snabbt från en generation till en annan – nu provar nästan varannan person på narkotika27.11.2020 01:00:00 EETTiedote

Andelen som har provat på narkotika har ökat snabbt i Finland från en generation till en annan. Medan 8 procent av de som föddes på 1950-talet angav att de någon gång i livet provat på cannabis, var andelen bland de som föddes på 1960-talet 14 procent, på 1970-talet 26 procent och på 1980-talet 42 procent. Ökningen har varit accelererande.

Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset ovat Suomessa muita lapsia heikommassa asemassa – uusi tutkimus tuo kaivattua tietoa perheistä26.11.2020 02:00:00 EETTiedote

Suurin osa lapsiperheistä, joissa on ulkomailla syntynyt vanhempi, ovat hyvinvoivia. Toisaalta monella hyvinvoinnin osa-alueella näillä perheillä menee keskimääräistä heikommin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston laajasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kaikkia Suomessa vuonna 1997 syntyneitä lapsia.

Kuntien talous ja sote-ammattihenkilöstön saatavuus ovat heikentyneet myös Etelä-Suomessa – THL arvioi HYKS erityisvastuualueen sote-palvelut20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kuntien taloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea väestön vähenemisestä kärsivillä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Nyt myös väkirikkaan Uudenmaan kuntien talous on heikentynyt. Tämä kaventaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään julkaisemista HYKS erityisvastuualueen sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinneista. Katso perjantai-aamun tiedotustilaisuus verkossa.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä – arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä18.11.2020 14:11:40 EETTiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontui 17.11. arvioimaan tulevien koronarokotusten kohderyhmiä ja aikataulua. KRAR suosittelee, että koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä. Suosituksen mukaan rokotusten kohderyhmät tulee määrittää lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotteita aluksi kolmelle kohderyhmälle Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin. KRAR suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille: koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö ikääntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Koska rokotteet toimitetaan Suomeen useassa erässä, vastedes on arvioitava myös näiden ryhmien sisäinen rokotusj

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum