Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Konstevenemanget Helsingforsbiennalen kommer att ordnas sommaren 2021

Dela

Den första Helsingforsbiennalen ordnas denna sommar, 12.6–26.9.2021, på Skanslandet och på fastlandet. Evenemanget kommer att arrangeras så att det kan upplevas inom ramen för gällande coronarestriktioner. Alla redan offentliggjorda konstnärer och grupper av konstnärer kommer att delta plus en ny konstnärsgrupp.

”Att ordna en internationell biennal under rådande omständigheter och alla specialarrangemang är en enorm satsning för Helsingfors stad. Vårt engagemang för ett stort internationellt konstevenemang med Helsingfors och den havsnära miljön som centrum för upplevelsen har inte minskat med coronakrisen. Tvärtom tror vi nu att biennalen kan förbättra stadens livskraft och göra den mer attraktiv samt visa andra aktörer att Helsingfors är en stad att räkna med och satsa på”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Målet är en säker och inspirerande konstupplevelse

”Vi vill ge besökarna en säker och inspirerande konstupplevelse”, säger biennalens och HAM:s direktör Maija Tanninen-Mattila. ”Jag tror att människor i dessa utmanande tider har en allt större längtan efter konst- och kulturupplevelser. Jag hoppas att biennalen kommer att ge alla stadsbor och besökare hopp, glädje och ljus.”

Byggandet av biennalen och installationen av konstverken kommer att kunna genomföras som planerat under våren inom rådande begränsningar. Ungefär en tredjedel av konstverken på Skanslandet placeras längs promenadstråken utomhus och resten placeras inomhus i krutkällare och gamla bostadshus. En del av biennalens verk kommer att placeras på fastlandet, i Helsingfors konstmuseum HAM och på olika ställen i Helsingfors.

”I planeringen av biennalen har vi beaktat möjligheten att öppna utställningarna stegvis och gradera öppettiderna” säger Helsingforsbiennalens projektchef Jonna Hurskainen. ”Vi hoppas att så många som möjligt får uppleva det unika med biennalen och se intressant modern konst mitt i vår vackra skärgård. I planeringen har vi särskilt uppmärksammat det digitala innehållet för att nå också den publik som inte kan besöka biennalen på Skanslandet.”

Alla konstnärer som redan offentliggjorts kommer att delta i biennalen

All de 40 konstnärer och konstnärsgrupper som offentliggjorts tidigare kommer att delta i Helsingforsbiennalen. Antalet deltagare ökade när WAUHAUS, ett mångsidigt konstnärskollektiv från Helsingfors, sällade sig till sällskapet slutet av år 2020.

”Vi tackar konstnärerna, kuratorteamet och alla som deltagit i förverkligandet och byggandet av biennalen för visat engagemang och all flexibilitet mitt i förändringarna”, säger Pirkko Siitari och Taru Tappola, huvudkuratorerna för den första Helsingforsbiennalen.

”Skanslandet har inspirerat både oss kuratorer och alla konstnärer som arbetat där med platsspecifika verk. Ön bjuder på teman som ger olika perspektiv på sambandsförhållanden och inbördes beroende. Dessa teman är till exempel förhållandet till naturen, tiden och förändringen, gränser och identitet, relation och empati. Biennalen med namnet Samma hav påminner oss om att allt hänger ihop och är därför beroende av varandra. De här sambanden har blivit synligare än någonsin till följd av klimatkrisen och pandemin."

Konstevenemanget görs ansvarsfullt

Ansvarsfullhet och ekologisk hållbarhet är grundläggande värderingar för Helsingforsbiennalen. I planeringen av evenemanget har vi genomgående funderat på vilket värde ett konstevenemang har i dag och hur ett sådant ordnas med tanke på en hållbar framtid. Helsingforsbiennalen har förbundit sig till transparens i sina miljögärningar nu och i framtiden.

Helsingforsbiennalen iakttar miljösystemet Finlands Naturskyddsförbunds Ekokompass som styr planeringen och ordnandet av konstevenemanget så miljövänligt som möjligt. Helsingforsbiennalens miljösamordnare inledde arbetet med Ekokompassen hösten 2019. Miljöprogrammet har utarbetats i samarbete med Forststyrelsen som förvaltar Skanslandet och företagarna på Skanslandet.

Skanslandet unika natur sätter noggranna ramar för genomförandet av Helsingforsbiennalen. Varje konstverksidé och plats har utvärderats tillsammans med Forststyrelsen och Museiverket med hänsyn till naturskyddet och bevarandet av de historiska byggnaderna.

Biennalens miljöprogram har som mål att måna om Skanslandets ekologiska hållbarhet och dessutom sörja för evenemangets energi- och materialeffektivitet samt främja hållbar upphandling. Helsingforsbiennalen kommer också att samla in data om utsläppen som orsakas av logistik och transporter. Helsingforsbiennalens mål är att bli ett kolneutralt evenemang i framtiden. Därför strävar man efter att så noggrant som möjligt mäta evenemangets koldioxidavtryck redan under den första biennalen år 2021.

Helsingforsbiennalens program publiceras i maj. Programmet har utarbetats tillsammans med stadens tjänster, invånare och organisationer.

Helsingforsbiennalen är ett vart annat år återkommande internationellt evenemang för samtida konst som ordnas första gången på Skanslandet sommaren 2021. Biennalen är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad där HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktion och kuratering. Biennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi 2017–2021, som syftar till att öka den internationella attraktionskraften och utveckla närheten till havet.

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2021 är Forststyrelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Biennalen har också fått stöd från Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Svenska kulturfonden.

Helsingforsbiennalens främsta affärspartner är Clear Channel. Samarbetspartner är också Helen och Artek.

Helsingforsbiennalens evenemangspartner är Högholmen och Helsingfors festspel.

Nyckelord

Kontakter

Jonna Hurskainen, projektchef för Helsingforsbiennalen
+358 40 128 6070, jonna.hurskainen@hel.fi

Anna Vihanta, kommunikationsplanerare
+358 40 509 3408, anna.vihanta@hel.fi

Bilder

Ladda ned bild
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Skanslandet. ©Matti Pyykkö_Helsingforsbiennalen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Annantalon lasten ja nuorten esittävän taiteen Kevätfestari järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti23.4.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Annantalon perinteinen Kevätfestari tapahtuu tänä keväänä verkossa 29.4.–23.5.2021. Koska suuri osa esittävän taiteen opintoryhmistä toimi koronarajoitusten takia joko täysin tai osittain etänä, ryhmät ovat miettineet uusia tapoja tuoda esityksensä yleisön eteen ja kokeilleet aivan uusia esitysmuotoja. Ohjelmistosta suurin osa on vapaasti ja maksutta kaikkien nähtävillä.

Ungdomsarbetet stöder också under valborg – Helsingfors erbjuder gott om distansprogram22.4.2021 09:00:36 EEST | Tiedote

Ungdomsarbetet stöder ungdomar vid behov och erbjuder hjälp för unga under 18 år i olika delar av Helsingfors på kvällen och natten på valborgsmässoafton 30.4. Operationens ledning betonar ändå att man hoppas att ungdomarna ska fira valborg hemma eller nära hemmet i små grupper. Det lönar sig att undvika sammankomster. Helsingfors erbjuder gott om distansprogram via nätet under valborg.

Youth work support available through May Day celebrations – Helsinki offers plenty of remote programming22.4.2021 09:00:12 EEST | Press release

Youth work services will provide young people under 18 years of age with support and assistance throughout the Helsinki districts in the evening and during the night on May Day Eve, 30 April. However, the operational managers wish to emphasise that all young people are urged to celebrate May Day in small groups at home or in its vicinity. Gatherings should be avoided. Helsinki will be organising plenty of remote programming and activities online during the holidays.

Helsinki City Museum has been recording Helsinki residents’ life and phenomena for 110 years now20.4.2021 09:08:33 EEST | Press release

This year marks the 110th anniversary of Helsinki City Museum’s operations. The City Museum records and studies Helsinki and life in Helsinki. Its operations support the City of Helsinki’s vision, in which residents’ cultures make the city thrive. The cultural environment programme launched by the City Museum details how valuable cultural environments are to be taken into consideration, preserved and utilised as a resource amidst the city’s constant changes. To celebrate the Museum’s anniversary and delight Helsinki residents, a bus on Helsinki Region Transport route 500 is taped with the City Museum’s celebratory pastel colours.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum