Aluehallintovirasto

Kontroll av populationer av vildkatt – regionförvaltningsverkets anvisning

Dela

Regionförvaltningsverket har publicerat en anvisning för utrotning av vildkattspopulationer. Syftet med anvisningen är att förenhetliga praxisen och ge anvisningar för kontroll av populationer av vildkatt.

I anvisningen berättas om problem som orsakas av populationer av vildkatt samt om den roll som de lokala myndigheternas och tredje sektorns samarbetsnätverk har i att döda dem. Anvisningen behandlar även förvaltningsförfarandet då ägaren till kattpopulationen är känd eller när ägaren inte är känd.

Population av vildkatt

Med population av vildkatt avses i allmänhet katter som lever utanför mänsklig bosättning och vars ägare man inte känner till. När katter lever vilt bryr sig ingen om deras välbefinnande. Därför är vildkatter utsatta för olyckor, sjukdomar, utvecklingsstörningar i samband med inavel och sjukdomar som lätt sprider sig i populationen. De är också utsatta för väderleksförhållanden och deras mat är inte tillräckligt näringsrik. Den okontrollerade ökningen av vildkatt orsakar många problem för katter, och dessutom kan katter sprida sjukdomar som smittar till människor.

Att kontrollera populationen är samarbete mellan flera instanser

För att kunna kontrollera populationerna av vildkatt krävs samarbete mellan myndigheter, markägare, lokala djurskyddsföreningar och jaktföreningar. Jaktföreningarna kan hjälpa myndigheten eller markägaren att fånga och avliva katterna. Djurskyddsföreningarnas roll är att hjälpa fånga och vårda katter samt att hitta ett nytt hem för tillräckligt friska och hanterbara katter. Innan katter överlämnas till ett nytt hem ska man försäkra sig om att katterna inte har smittsamma sjukdomar.

För att minimera onödigt lidande och risken för djursjukdomar är ofta det enda alternativet att avliva vildkatterna. Det är myndighetens uppgift att ge anvisningar och övervaka att avlivandet sker i enlighet med lagen. När man börjar avliva en population av vildkatt genom att fånga dem är det viktigt att informera djurägarna i närområdet om detta till exempel i tidningar, på sociala medier, broschyrer och på kommunens webbplats. På så sätt hamnar inte hemmakatter i fällor av misstag.

Huskatter som rör sig utomhus bör kastreras eller steriliseras samt identifieras. Identifieringsmärkningen ska också anmälas till exempel till kattförbundets databas så att försvunna katter ska kunna återbördas hem.

Regionförvaltningsverket styr kommunerna i ordnandet av veterinärtjänster och övervakar djurens hälsa och välbefinnande i enlighet med veterinärvårdslagen. 

Anvisningen Förvaltningsförfarande för kommunala myndigheter vid avlivande av en kattpopulation som utarbetats av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finns på vår webbplats avi.fi/julkaisut. Anvisningen publiceras inom kort även på svenska och kommer att finnas på avi.fi/sv/publikationer.

Kattförbundets mikrochipregister: www.kissaliitto.fi/terveys/mikrosirut

I djurskyddsärenden kan man kontakta länsveterinären vid regionförvaltningsverket i det egna området som sköter djurskyddsärenden. Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter hittas på vår webbplats avi.fi/sv/regionforvaltningsverken.

Information om regionförvaltningsverkens verksamhetsområden finns på vår webbplats kommunforteckning-over-regionforvaltningsverkens-verksamhetsomraden.

Mer information

länsveterinär Terhi Simonen-Jokinen, tfn 0295 018 554

******************

TW

Avlägsnandet av vildkatter i naturen kräver samarbete mellan flera aktörer. Regionförvaltningsverket publicerade en anvisning så tillvägagångssätten ska vara enhetliga. #AVIohjaa #villikissa #eläinsuojelu

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi kokoontumisrajoitukset koko Kainuuseen29.7.2021 14:43:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58§ mukaiset koronarajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys on voimassa ajalla 6.8.2021-27.8.2021.

Asbestipurkutöiden valvonta on valtakunnallisesti yhdenmukaista29.7.2021 08:48:43 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla yhdenmukaistetaan asbestipurkutöiden valvontaa. Valvontaa tehdään asbestipurkutyölupien ja työpaikalla suoritettavien asbestipurkutöihin liittyen. ”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum