Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Koordinationsgruppen föreslår ett flertal förnyelser för att avhjälpa bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken i Helsingfors

Dela

En koordinationsgrupp för personaltillgång inom småbarnspedagogiken ledd av biträdande borgmästare Nasima Razmyar föreslår att Helsingfors ökar antalet platser inom läroavtalsutbildningen för barnskötare och försnabbar anställningar. Koordinationsgruppen föreslår också att staden ska inrätta fler vakanser för socionomer inom småbarnspedagogik. En tredje konkret åtgärd som Helsingfors vidtar är att betydligt utvidga sin snabbinsatsverksamhet för att så svara på plötsligt uppkommande behov av vikarier runt om i staden.

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Koordinationsgruppen, som tillsattes av Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen på våren 2022, föreslår flera konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till arbetskraft inom småbarnspedagogiken. Man vill att förnyelserna införs så fort som möjligt.

”Personalläget inom småbarnspedagogiken har varit en utmaning för oss en längre tid. Vi behöver nya yrkespersoner i branschen och våra nuvarande proffs förtjänar att uppmärksammas mer. Endast genom att förstärka småbarnspedagogiken med ytterligare kunnig personal kan vi garantera familjerna och barnen en småbarnspedagogik av hög kvalitet”, förtydligar Nasima Razmyar syftet med det pågående arbetet.

Läroavtalsutbildningarna öppnas upp för nya grupper

Koordinationsgruppen föreslår att man på årsbasis erbjuder 30–60 nya arbetsprövare coachning i arbetslivs- och inlärningsfärdigheter under arbetsprövning på daghem. Efter arbetsprövningen kan arbetsprövaren få till exempel ett läroavtal. Modellen är en innovation som tagits fram av Helsingfors sysselsättningstjänster och det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Arbetsprövarna kommer från sysselsättningstjänsterna.

Arbetsprövning ger till exempel personer med ett främmande språk som modersmål, såsom nyanlända från Ukraina, möjlighet till läroavtalsutbildning, eftersom arbetsprövarna får coachning och undervisning i svenska under arbetsprövningen. Arbetsprövningar är avgiftsfria för arbetsgivaren och kan starta i början av år 2023. Arbetstagaren och Arbets- och näringstjänsterna ingår ett arbetsprövningsavtal.

”Det rör sig om en ny form av samarbete och försöket har mitt fulla understöd. Modellen behöver emellertid egna anslag”, konstaterar Razmyar.

Dessutom föreslår koordinationsgruppen som en andra ny åtgärd 20 nya platser inom läroavtalsutbildning per år för branschbytare. Utbildningens längd vore uppskattningsvis 18–24 månader.

Staden fortsätter dessutom att utbilda läroavtalsstuderande med sysselsättningsmedel samt att möjliggöra förvärvande av behörighet för medarbetare i visstidsanställning.

Koordinationsgruppen påminner emellertid att det faktum att läroavtalsutbildning öppnas upp för nya målgrupper, såsom branschbytare, kräver finansiering och mer handledning på arbetsplatsen på de småbarnspedagogiska enheterna. När läroavtalsplatserna ökas, ska man också beakta daghemmens bärkraft och personalens resurser.

Fler arbetsplatser för socionomer

Koordinationsgruppen föreslår att antalet socionomer som arbetar inom småbarnspedagogiken ökas och fortgående ansökan till arbetsplatser inom småbarnspedagogiken möjliggörs för socionomer.

”Vi uppmuntrar enheterna att rekrytera socionomer inom småbarnspedagogik som förstärkning till personalen med fostrans- och vårduppgifter. Inom varje område har särskilda vakanser reserverats för socionomer inom småbarnspedagogik”, säger Miia Kemppi, chef för den finska småbarnspedagogiken.

Som ett led i personalstrukturändringen ändrar Helsingfors varje år minst 21 barnskötarvakanser till vakanser för socionomer inom småbarnspedagogik. Staden sporrar medarbetarna att skaffa behörighet som socionom inom småbarnspedagogik och betalar studerande inom flerformsutbildning fulla löneförmåner i högst 74 dagar.

Antalet snabbinsatsvikarier fördubblas

Med tanke på plötslig personalfrånvaro inrättades en snabbinsatsenhet på våren 2022. Antalet medarbetare i gruppen ökas från 20 till 40. I framtiden har varje småbarnspedagogiska område i Helsingfors och också den svenska småbarnspedagogiken egen snabbinsatspersonal. De hjälper till på de enheter där bristen på arbetskraft är mest akut.

”Vi har fått lovord för snabbinsatspersonalen. Utvidgningen av snabbinsatserna förbättrar tillgången till vikarier på daghemmen och hjälper oss att sätta in bekanta barnskötare inom småbarnspedagogik på de ställen där behov finns”, konstaterar Satu Järvenkallas, sektorchef för fostran och utbildning.

Mer information:

Niclas Grönholm, direktör för svenska servicehelheten, niclas.gronholm@hel.fi, tfn 09 310 86 225

Miia Kemppi, chef för den finska småbarnspedagogiken, miia.kemppi@hel.fi, tfn 09 310 43 368

Bilder

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 29.11.202228.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 29. marraskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Suomenkielisen jaoston esityslistalla on muun muassa suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikat 1.8.2023 alkaen sekä nuorten lukiolinjan lisääminen Helsingin aikuislukioon 1.8.2024 alkaen. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.11.202218.11.2022 10:15:06 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 22. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2022 talousarvion kolmas toteutumisennuste. Tilahankkeista esityslistalla on lausunto Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta (Kruunuvuorenrannan peruskoulu, Degerö lågstadieskola sekä päiväkoti- ja leikkipuistotilat) sekä päätökset päiväkodin ja leikkipuiston perustamisesta. Esityslistalla on myös lausunto Oulunkylän yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum