Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Korrigerat: En betydande del av pengarna som används till penningspel kommer från spelare med spelproblem

Dela

I pressmeddelandet från i morse berättade vi felaktigt att större delen (62 %) av den lilla grupp människor som spelar mycket skulle ha spelbroblem. Rätt forskningsresultat är att största delen av de pengar som använts till spelande (62 %) kom år 2019 från spelare med spelproblem.

Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av pengarna (62 %) kom från personer med penningspelsproblem.  En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.
Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av pengarna (62 %) kom från personer med penningspelsproblem. En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.

I pressmeddelandet från i morse berättade vi felaktigt att större delen (62 %) av den lilla grupp människor som spelar mycket skulle ha spelbroblem. Rätt forskningsresultat är att största delen av de pengar som använts till spelande (62 %) kom år 2019 från spelare med spelproblem.

Korrigerat pressmeddelande:

Drygt en tredjedel (35 %) av konsumtionen av penningspel spelades av spelare med penningspelsproblem. Av konsumtionen kom 17 procent från personer som spelar på risknivå, enligt rapporten från undersökningen Finländarnas penningspelande 2019 som publicerats i dag av Institutet för hälsa och välfärd.

En liten del av spelarna (2,5 %) spelade hälften (50 %) av penningspelens totalkonsumtion i Fasta Finland 2019. I denna grupp på cirka 72 000 personer som använde mest pengar kom över hälften (62 %) av pengarna från personer med penningspelsproblem och cirka 14 procent från personer som spelade på risknivå. Endast en fjärdedel (24 %) kom från personer utan spelproblem.

”Resultaten som publicerades på våren visade att spelande på risknivå har minskat i Finland, vilket är en bra riktning. Det är oroväckande att en liten grupp spelare försvinner och till och med upplever mer spelproblem än tidigare”, bedömer Anne Salonen, THL:s specialforskare.

Spelande på risknivå innebär spelande som orsakar enstaka skadeverkningar och ofta föregår ett faktiskt spelproblem. Allvaret av penningspelproblem mäts med en internationell SOGS-mätare.

År 2019 var penningspelsproblem vanligast hos arbetslösa eller permitterade personer som tjänade 501–1000 euro netto i månaden.

Vid inköp och hemma

De vanligaste omgivningarna där personer som svarat på undersökningen spelade penningspel 2019 var matbutiken eller köpcentret (55,1 %), hemmet (54,8 %) och kiosken (36,1 %).

Hälften (51,0 %) av spelarna av penningspel uppgav att de i första hand spelade för att vinna pengar, och en tredjedel (31,2 %) spelade på grund av spänning, välbehag eller nöje. En liten del av spelarna spelade för att umgås med andra (3,1 %), för att stödja ett gott ändamål (2,4 %) eller för att slappna av, lindra stress eller undkomma någon annan obehaglig känsla eller situation (1,2 %).

Problemen hopar sig

Personer med penningspelsproblem hade ofta också andra utmaningar i livet. Om det i svarandes närmaste krets förekom personer som på ett problematiskt sätt spelade penningspel, hade svararen själv mer sannolikt ett penningspelsproblem.

Av dem som spelade digitala spel på ett problematiskt sätt hade 13 procent ett penningspelsproblem; endast tre procent av personer som spelade digitala spel utan problem hade ett penningspelsproblem. Med digitala spel avses video-, konsol-, dator- och mobilspel som inte spelas för pengar.

Sju procent av personer som använde alkohol på risknivå hade ett penningspelsproblem; av personer som använde alkohol måttligt hade endast två procent ett penningspelsproblem. Enligt THL:s rapport var riskanvändning av alkohol, psykisk belastning och problem med digitala spel och penningspel särskilt vanliga bland 18–24-åringar.

”Intäkterna från penningspel används för goda och nyttiga ändamål. Men det är viktigt att se hur dessa goda ändamål bekostas av en liten och sårbar befolkningsgrupp i det nuvarande systemet”, påminner Anne Salonen.

Enligt Salonen måste också övervakningen av åldersgränsen för penningspelande förbättras. Trots att penningspelandet av unga vuxna i åldern 18–24 år minskade jämfört med förra undersökning 2015, var andelen minderåriga spelare i åldern 15–17 år oförändrad. ”Av dem spelade upp till 41 procent penningspel 2019.”

THL har sedan 2007 följt penningspelande, prevalensen av spelproblem och spelrelaterade attityder och åsikter vart fjärde år genom befolkningsundersökningar bland finländare i åldern 15–74 år. År 2019 deltog 3 994 finländare i enkäten. Statistikcentralen utförde intervjuerna per telefon. THL utförde undersökningen på uppdrag och med finansiering av social- och hälsovårdsministeriet (52 § i lotterilagen).

De första resultaten av undersökningen Finländarnas penningspelande 2019 publicerades våren 2020 i två statistikrapporter. I rapporten som nu publiceras har man samlat alla resultat, inklusive tidigare opublicerade resultat enligt socialgrupp, information om spelmiljön, motivationsfaktorer och skadeverkningar av penningspel. Det finns också tidigare opublicerade resultat om digitalt spelande, problem med digitala spel, riskanvändning av alkohol och psykisk belastning.

Källa: Anne Salonen m.fl., Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007–2019 (på finska). Finländarnas penningspel 2019. THL, rapport 18/2020.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimuksen keskeiset tulokset (på finska). SlideShare.

Mer information:

Anne Salonen
specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd, THL
tfn 029 524 8125
fornamn.efternamn@thl.fi

Tidigare om ämnet:

Penningspelandet på risknivå har minskat – spelproblem är lika vanliga som tidigare. THL pressmeddelande 21.4.2020

Majoriteten understöder placering av penningautomater i separata spelsalar. THL pressmeddelande 24.6.2020

Bilder

Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av pengarna (62 %) kom från personer med penningspelsproblem.  En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.
Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av pengarna (62 %) kom från personer med penningspelsproblem. En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rintasyöpään sairastuminen vähentää erityisesti pienituloisten naisten ansiotuloja ja lisää merkittävästi psykiatrisia diagnooseja kaikilla sairastuneilla25.1.2021 09:00:00 EETTiedote

Rintasyöpään sairastuneiden naisten ansiotulot putosivat keskimäärin 5,1 prosenttia diagnoosin jälkeisten viiden vuoden aikana. Eniten tulot putosivat naisilla, jotka olivat valmiiksi heikommin kiinnittyneitä työmarkkinoille. Suurin vaikutus tuloihin oli kahtena ensimmäisenä vuonna diagnoosin jälkeen. Lisäksi psykiatristen diagnoosien määrä lisääntyi merkittävästi rintasyöpädiagnoosin jälkeen.

Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä21.1.2021 12:30:00 EETTiedote

Koronapandemian vuoksi lisääntyneet erimielisyydet sekä vähentynyt puolisoiden välinen läheisyyden tunne ja arjessa jaksaminen kasvattivat todennäköisyyttä väkivaltakokemuksiin vauvaperheissä. Lähisuhdeväkivallan auttavan puhelimen Nollalinjan puhelumäärät puolestaan nousivat ennätyskorkealle valmiuslain voimassaolon päättymisen jälkeen kesällä. Tämä voi johtua keväällä kasautuneesta avun tarpeesta. Puheluiden määrä jatkoi kasvua loppuvuoden aikana.

Muuntunut koronavirus tarttuu herkemmin – pidä yli kahden metrin turvaväli20.1.2021 15:31:27 EETTiedote

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Siksi THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää entisestään. ”Koska muuntunut koronavirus leviää helpommin, on meidän oltava entistä varovaisempia ja pidettävä yli kahden metrin turvaväliä muihin. Lähikontaktit tulisi rajata vain välttämättömimpiin. On myös tärkeää, että vähäisimmistäkin koronavirukseen sopivista oireista hakeudutaan edelleen koronatestiin”, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen. Koronaviruksen oireita voivat olla päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha tai nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus tai väsymys, lihaskivut, kurkkukipu tai kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu tai ripuli. Koronatestiin tulisi mennä, jos mikä tahansa näistä oireista ilmaantuu. Kasvomaskia tulisi käyttää julkisissa tiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälin pitäminen onnistuisikin Yli kahden metrin turva

THL raportoi koronarokotusten edistymisestä vastedes päivittäin18.1.2021 18:00:00 EETTiedote

THL raportoi 18.1.2021 alkaen päivittäin koronarokotusten edistymisestä. Tietojen lähteenä on THL:n rokotusrekisteriin vastaanotetut tiedot rokotettujen lukumäärästä. Rokotusrekisterin tiedot saadaan perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo) sekä terveydenhuollon hoitoilmoituksesta (Hilmo). Mukana raportoinnissa ovat rokotukset niille henkilöille, jotka löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Henkilön katsotaan saaneen rokote, jos hänellä on vähintään yksi rokotustapahtuma. Rokotuspäivämäärä on raportoinnissa henkilön ensimmäisen rokotustapahtuman päivämäärä. Aluksi tiedot rokotettujen määrästä julkaistaan sairaanhoitopiireittäin, mutta vastaisuudessa, kun tietoa on kertynyt enemmän, siirrytään kuntakohtaiseen raportointiin. Koronarokotusten edistymisestä raportoidaan myös ikäryhmittäin sekä julkaisemalla rokotteiden saaneiden kumulatiivinen lukumäärä rokotuspäivämäärän mukaan. On huomioitava, että potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä puutteita, ja

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum