Valtiokonttori

Kostnadsstöd kan ansökas från Statskontoret ännu i en månad – sök kostnadsstöd senast 23.6

Dela

Ansökningsperioden för kostnadsstödet startade den 27.4. Stöd har hittills betalats ut för cirka 80 miljoner euro. Det är en månad kvar av ansökningsperioden som slutar 23.6. kl. 16.15. Statskontoret uppmuntrar alla sökande som är berättigade till stödet att ansöka om kostnadsstöd inom utsatt tid.

Det har varit möjligt att ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret fr.o.m. den 27.4. Ansökningsperioden slutar om en månad, den 23 juni kl. 16.15. Kostnadsstödet ansöks elektroniskt via Statskontorets webbsida.

Kostnadsstödet är avsett för företag med omsättning som har minskat avsevärt på grund av COVID-19-pandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021) relaterade löne- och andra kostnader.

Sök kostnadsstöd om:

* företaget har ett FO-nummer

* företagets omsättning har minskat med över 30% och

* företaget har kostnader på minst 2 000 euro som kan godkännas för stödperioden

Anvisningar för ansökan om kostnadsstöd finns på webbsida på adressen ansokkostnadsstod.fi.

Mest stöd har betalats till förplägnadsverksamheten

Hittills har nästan 6 500 företag beviljats kostnadsstöd. Totalt ca 13 500 företag har ansökt om stöd.

För närvarande har 61% av de sökande fått ett positivt beslut. Procentandelen positiva beslut har vuxit avsevärt under den tredje omgången jämfört med tidigare ansökningsomgångar: motsvarande andel för första omgången var 27 % och för andra omgången 39 %.

Det genomsnittliga stödbeloppet som betalats ut per företag är nästan 12 500 euro. Totalt cirka 80 miljoner euro har betalats ut i stöd under den tredje omgången.

Flest ansökningar har kommit från följande verksamhetsområden: 1. Förplägnadsverksamhet, 2. Landtransport och rörledningstransporter 3. Andra personliga tjänster.

Mest stöd har följande branscher fått: 1. Förplägnadsverksamhet 2. Hotell- och logiverksamhet, 3. Landtransport och rörledningstransporter.

Omfattande statistik över alla kostnadsstödsansökningar och beslut har publicerats på Statskontorets webbplats valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum