Valtiokonttori

Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan

Dela

Kostnadsstödets 5. omgång påbörjades på Statskontoret den 21.12. Utförlig information om stödansökningarna och utbetalat stöd finns tillgänglig på Statskontorets webbsida.

Ansökan om kostnadsstöd öppnades den 21.12 och under den första veckan kom det totalt 2007 ansökningar. Sammanlagt 806 företag beviljades kostnadsstöd under den första ansökningsveckan och andelen godkända ansökningar ligger för närvarande på 70 %.

Mest stöd har hittills beviljats till förplägnadsbranschen, landtrafikverksamheten samt till logiverksamheten. Regionalt utbetalades det under första veckan mest stöd till Nyland, sammanlagt för ungefär 7 miljoner euro. Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan.

Servicechef Mari Selviranta på Statskontoret berättar att ansökan om kostnadsstöd har kommit igång bra.

”Det har kommit en omfattande mängd ansökningar från olika branscher som är berättigade till stödet. I en del ansökningar är branschen utanför lagstiftningen, eller det har inte påvisats någon till coronapandemin relaterad orsak till minskningen av försäljningen,” konstaterar Selviranta.

För att påskynda behandlingen uppmanar Statskontoret därför företagen att kontrollera vilka branscher som omfattas av stödet samt övriga villkor på Statskontorets webbsida ansokkostnadsstod.fi

Kostnadsstödets femte omgång riktar sig speciellt till rese- och restaurangbranscherna

Kostnadsstödets femte omgång är speciellt avsedd för logi-, förplägnads- och evenemangsbranschen. Stöd kan beviljas till sådana företag, vars affärsverksamhet har lidit av myndigheternas restriktioner gällande bekämpningen av coronapandemin under stödperioden 1.6.-30.9.2021. Myndigheternas rekommendationer räcker inte enbart som grund för beviljande av stödet.

Arbets- och näringsministeriet har påbörjat beredningen av den sjätte kostnadsstödsomgången.

Statistik på Statskontorets webbsidor

På Statskontorets webbsidor finns utförlig statistik tillgänglig om kostnadsstödet. Från statistiken framgår bland annat uppgifterna om antalet inlämnade ansökningar och utbetalade stödbelopp. Informationen kan till exempel granskas på basen av företagens bransch eller läge. De som ansökt om stöd har dessutom klassificerats enligt företagets storlek och bolagsform. På statistiksidan finns även information om de inlämnade ansökningarnas hanteringsstatus samt uppgifter om företagets stödbeslut.

Föregående dagens uppgifter uppdateras i rapporten varje vardag vid 12-tiden. Tidpunkten för den senaste uppdateringen anges i rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens10.1.2022 12:20:00 EET | Tiedote

Finansministeriet har ålagt Statskontoret att som ny uppgift bereda och administrera verkställandet samt bereda övervakningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. RRP (Recovery and Resilience Plan). Statskontoret ansvarar för den datasystemhelhet som kommer att användas av de ministerier och ämbetsverk som kanaliserar EU-finansieringen. Statskontorets uppgift är även att styra över och övervaka dessa ministerier och ämbetsverk samt att rapportera till finansministeriet.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta Valtiokonttorin tehtäväksi10.1.2022 12:20:00 EET | Tiedote

Valtiovarainministeriö on määrännyt Valtiokonttorin uudeksi tehtäväksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman eli RRP:n (Recovery and Resilience Plan) toimeenpanon hallinnoinnin ja valvonnan valmistelun. Valtiokonttori vastaa EU:n rahoitusta kanavoivien ministeriöiden ja virastojen käyttöön tulevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta, ohjaa ja valvoo ministeriöitä ja virastoja sekä raportoi valtiovarainministeriölle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum