Valtiokonttori

Kostnadsstödets femte omgång börjar den 21.12. kl. 9.00.

Dela

Statskontoret öppnar ansökan om temporärt kostnadsstöd till företag i e-tjänsten på tisdagen den 21.12.2021 kl 9.00.

Den femte omgången av kostnadsstöd är mer begränsad och riktar sig specifikt till företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen. De 41 branscher som omfattas av stödet denna omgång definieras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. Stödberättigade är också företag inom andra verksamhetsområden, om företaget självt eller en viktig kundgrupp för företaget har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin under stödperioden 1.6.-30.9.2021. Rena myndighetsrekommendationer betraktas inte som begränsningar.

För att få stöd behöver företaget ha godkända kostnader för minst 2000 euro för stödperioden samt FO-nummer. Stödet beviljas i enlighet med företagets minskade omsättning och faktiska kostnader.

Räknare som hjälper till att uppskatta stödbeloppet och att fastställa referensperioden

Kostnadsstödet baseras på förändringen i omsättningen. Jämförelsen tar hänsyn till momsdeklarationens försäljning med moms och försäljning utan moms. För att vara stödberättigad, måste företagets omsättning ha minskat med över 30 % jämfört med referensperioden.

En räknare finns på Statskontorets hemsida för att bedöma om ett företag är berättigat till stöd. Räknaren är endast vägledande och resultatet den meddelar är inte ett officiellt beslut om kostnadsstöd, utan stödet måste ansökas separat i e-tjänsten.

Den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd har fler referensperioder och företagets referensperiod beror på dess momsredovisningsperiod och etableringsdatum. Räknaren på Statskontorets webbplats hjälper också till att fastställa den korrekta jämförelseperioden för ett företag.

Instruktioner och statistik från kostnadsstödets webbplats

Statskontoret ordnar ett webinar om att ansöka om kostnadsstöd den 20 december. kl 12.00. Webinariet, som är öppet för alla och kostnadsfritt, omfattar ansökan om kostnadsstöd och användningen av e-tjänsten. Utförlig information om hur du ansöker om stöd finns också på kostnadsstödets webbplats ansokkostnadsstod.fi.

Ansökningar och beslut om kostnadsstöd publiceras på statistiksidan. Från sidan kan du följa till exempel handläggningsskedet av ansökningar och information om ansökningar. Den första statistiken om ansökningar kommer att publiceras kort efter att ansökningen har öppnats.

Hittills har Statskontoret betalat sammanlagt cirka 760 miljoner euro i kostnadsstöd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens10.1.2022 12:20:00 EET | Tiedote

Finansministeriet har ålagt Statskontoret att som ny uppgift bereda och administrera verkställandet samt bereda övervakningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. RRP (Recovery and Resilience Plan). Statskontoret ansvarar för den datasystemhelhet som kommer att användas av de ministerier och ämbetsverk som kanaliserar EU-finansieringen. Statskontorets uppgift är även att styra över och övervaka dessa ministerier och ämbetsverk samt att rapportera till finansministeriet.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta Valtiokonttorin tehtäväksi10.1.2022 12:20:00 EET | Tiedote

Valtiovarainministeriö on määrännyt Valtiokonttorin uudeksi tehtäväksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman eli RRP:n (Recovery and Resilience Plan) toimeenpanon hallinnoinnin ja valvonnan valmistelun. Valtiokonttori vastaa EU:n rahoitusta kanavoivien ministeriöiden ja virastojen käyttöön tulevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta, ohjaa ja valvoo ministeriöitä ja virastoja sekä raportoi valtiovarainministeriölle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum