Eurochild

Köyhyyttä, ahdistuneisuutta, digitaalisia ja koulutuksellisia kuiluja: Uusi raportti tarjoaa ainutlaatuisen ja perusteellisen arvion eurooppalaisten lasten olosuhteista vuonna 2020

Jaa

Eurochildin tänään julkistettu raportti osoittaa, että COVID-19-pandemialla on ollut useita hätkähdyttäviä vaikutuksia lasten olosuhteisiin ja oikeuksiin kaikkialla Euroopassa. Euroopan nuoret kansalaiset ovat maksaneet korkean hinnan niin mielenterveyskysymyksiin ja perheväkivaltaan kuin digitaalisiin ja koulutuksellisiin kuiluihin liittyen. Kokonaisvaltaiset ja konkreettiset toimenpiteet voivat kuitenkin auttaa vastaamaan tehokkaasti näihin haasteisiin, kuten raportin maakohtaisissa suosituksissa osoitetaan. Kun lapset asetetaan Euroopan elpymisen keskiöön, Euroopasta voidaan rakentaa jälleen parempi ja vahvempi.

Lasten köyhyydestä on tulossa jälleen tänä vuonna kasvava ongelma Euroopassa COVID-19:n seurauksena. Kasvava määrä vanhempia ei enää kykene huolehtimaan perheistään tulojen menetyksen tai pienenemisen vuoksi lomautusten tai työttömyyden seurauksena. Joissakin maissa, kuten Kreikassa, Unkarissa, Romaniassa ja Slovakiassa, lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä on kasvanut peräti 30 prosentilla.

Perheväkivallasta ja mielenterveysongelmista kärsivien lasten määrä on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa taloudellisen paineen, tulevaisuuden epävarmuuden ja liikkumisrajoitusten yhteisvaikutuksesta. Huoli on suuri erityisesti Bulgariassa, Tanskassa, Englannissa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Latviassa, Romaniassa, Sloveniassa ja Portugalissa.

Havainnot ovat Eurochildin tänään julkaiseman Growing up in lockdown: Europe’s children in the age of COVID-19 -raportin  keskiössä. Raportti tarjoaa ainutlaatuisen ja syvällisen maakohtaisen arvion lasten oikeuksista ja tilanteesta Euroopassa. Raportissa on mitattu myös koronaviruspandemian konkreettisia vaikutuksia lapsiin eri puolilla Eurooppaa. Raporttiin on koottu tietoja 25 maasta elokuu-syyskuussa 2020 eli ennen koronapandemian toista aaltoa Euroopassa, mikä on edelleen lisännyt pandemian vaikutuksia talouksiin ja yhteiskuntiin Euroopan maissa.

– Keskeisimmät erityisesti köyhyyteen liittyvät ongelmat, jotka ovat lisääntyneet dramaattisesti koko mantereella, ja joita jäsenorganisaatiomme eri Euroopan maissa ovat nostaneet esille, ovat ruokaköyhyys, perheväkivalta, mielenterveyskysymykset sekä digitaaliset ja koulutukselliset kuilut, kertoo Eurochildin pääsihteeri Jana Hainsworth. – Tehtävämme on kuitenkin mennä havaintoja syvemmälle ja ehdottaa erityistoimenpiteitä konkreettisten ja kestävien vastausten löytämiseksi näihin ongelmiin.

Raportti sisältää myös eri maita koskevia suosituksia julkisen politiikan parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, jotta lapsia ja perheitä voidaan tukea tehokkaasti – mukaan lukien talouspolitiikan EU:n ohjausjakso 2020. Raportissa yksilöidään puutteita, joita on kansallisen tason politiikassa ja EU-varojen käytössä. Raportin mukaan 25 EU-maasta, joita seurattiin, vain seitsemällä on käytössä poliittisia keinoja köyhyyden torjumiseksi, kuudella on käytössä joitakin toimenpiteitä, kun taas kahdeksalla maalla on riittämättömät toimet asiassa. Raportissa jaetaan myös hyviä käytäntöjä ja vaaditaan toimia. Siinä listataan kuusi ensisijaista toimenpidettä Euroopan ja kansallisilla tasoilla:

  1. Asetetaan kansalliset tavoitteet lasten köyhyyden vähentämiseksi ja asetetaan lapset elpymissuunnitelmien keskiöön.
  2. Perustetaan eurooppalainen lapsitakuu.
  3. Edistetään moniulotteista lähestymistapaa lasten köyhyyden torjunnassa.
  4. Ylläpidetään, vahvistetaan ja laajennetaan investointeja laitostumisen vähentämiseen tähtääviin uudistuksiin.
  5. Kohdistetaan käytettävissä olevat EU:n rahoitusvarat paremmin, jotta ne tavoittavat apua tarvitsevat lapset.
  6. Tunnistetaan lapset tasa-arvoisiksi kumppaneiksi ja mahdollistetaan heidän osallistumisensa.

– Lapset ovat maksaneet todella korkean hinnan COVID-19:n vaikutuksista. Jos nyt ei ryhdytä rohkeisiin ja päättäväisiin toimiin, vaikuttaa se Euroopan tulevaisuuteen. Näen, että kestävää elpymistä ja kestävää tulevaisuutta ei ole ilman lasten asettamista keskiöön, sanoo Eurochildin puheenjohtaja Marie-Louise Coleiro Preca. – Lapsen oikeudet tulisi huomioida päätöksenteon ytimessä, kun rakennamme maailmaa kriisin jälkeen. Ratkaisevaa on, että elpymissuunnitelmissa otetaan huomioon lasten näkökulma. Nyt on aika varmistaa, etteivät elpymissuunnitelmat ole liian lyhytnäköisiä, ja että ne kohdistuvat yhteiskunnalliseen hyvinvointiin, ei vain talouteen, ja etteivät ne jätä lapsia takaa-alalle.

Eurochildin tänään julkistetun raportin Growing up in lockdown: Europe’s children in the age of COVID-19 voit ladata täältä.

#PuttingChildrenFirst

Lisätietoja:
Eurochild
Prerna Humpal, Head of Communications
Sähköposti: prerna.humpal@eurochild.org

Eurochild on Euroopan laajuinen verkosto, joka edistää lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin huomioimista päätöksenteon ytimessä. Eurochildin verkosto työskentelee lasten kanssa ja lapsille. Eurochildilla on lähes 200 jäsentä kaikkialla Euroopassa, jolla se pyrkii lasten oikeuksia kunnioittavaan yhteiskuntaan. Eurochild vaikuttaa politiikkaan, parantaa sisäisiä valmiuksia, edistää keskinäistä oppimista sekä jakaa parhaita käytäntöjä ja tutkimustuloksia. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on perusta kaikelle Eurochildin ja sen verkoston työlle. www.eurochild.org

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Eurochild
Rue de Trèves 9
1000 Brussels, Belgium

http://www.eurochild.org

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.