Osuuskunta KPY

KPY vahvistaa omistajaohjaustaan – muutoksia hallitusten kokoonpanoihin

Jaa
Kuopiolainen KPY-konserni on tehnyt muutoksia tytäryhtiöidensä hallituksiin. Tavoitteena on tiivistää omistajaohjausta, vahvistaa entisestään omistajan ja yhtiöiden johdon välistä vuoropuhelua ja siten varmistaa, että yhtiöillä on edellytykset kehittyä KPY:n omistajastrategian mukaisesti.

KPY vahvistaa omistajaohjaustaan – muutoksia hallitusten kokoonpanoihin            

KPY-konserni on tehnyt muutoksia tytäryhtiöidensä hallituksiin. Tavoitteena on tiivistää omistajaohjausta, vahvistaa entisestään omistajan ja yhtiöiden johdon välistä vuoropuhelua ja siten varmistaa, että yhtiöillä on edellytykset kehittyä KPY:n omistajastrategian mukaisesti.

Voimatel Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Laakkonen luopuu tehtävästään henkilökohtaisesta syystä. Hänen tilalleen Voimatelin hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty 15.4.2022 alkaen Jussi Holopainen, joka on toiminut useita vuosia KPY-konsernin hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen uudeksi jäseneksi on nimetty OP Ryhmän hallituksen jäsen Pekka Loikkanen. Loikkanen on aiemmin toiminut muun muassa PricewaterhouseCoopers Oy:n osakkaana ja hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Voimatelin hallituksessa jatkaa Kati Kokkonen.

”Voimatel toimii aloilla, jotka ovat merkittävien rakenteellisten muutosten edessä. Myös Ukrainan sota ja voimakkaasti kasvaneet kustannukset vaikuttavat liiketoiminnan edellytyksiin. Tässä tilanteessa haluamme omistajana olla entistä tiiviimmin mukana yhtiön strategiatyössä sekä yhtiön johdon tukena, jotta voimme varmistaa yhtiön kilpailukyvyn kehittämisen ja omistaja-arvon vahvistamisen. Hallitukseen tehtyjen muutosten johdosta tulemme uudistamaan myös Voimatelin tytäryhtiön OptiWatti Oy:n hallitusrakenteen”, uusi puheenjohtaja Jussi Holopainen kommentoi.

Hallitus tiivistyy myös KPY Novapolis Oy:ssä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen. Hänen lisäkseen hallituksessa jatkavat Jussi Holopainen ja Juha Yrjänheikki.

”KPY Novapolis on tehnyt huomattavan strategisen uudistumisen viimeisen kahden vuoden aikana ja vahvistanut kilpailukykyään tilanteessa, jossa työn murros haastaa toimitilamarkkinaa. Novapoliksen uusi konsepti on osoittautunut vetovoimaiseksi. Yhtiön operatiivinen johto ja koko henkilöstö keskittyvätkin nyt etenemään strategiassa sekä vahvistamaan jo luotua konseptia. Lisäksi panostamme Novapoliksen yrityskulttuurin kehittämiseen ja vahvistamme siten edelleen henkilöstön hyvinvointia. Aiempaa tiiviimpi hallitus toimii näissä asioissa yhtiön johdon tukena”, KPY Novapoliksen hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Enfo Oyj:n hallitusta on tiivistetty jo aiemmin ja se jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan Kaisa Olkkosen johdossa.

Aktiivinen rooli osakkuusyhtiöissä

KPY-konserni on aktiivisesti mukana myös osakkuusyhtiöidensä kehittämisessä ja tuo niihin omistajaohjausta tiiviissä yhteistyössä muiden omistajien kanssa. ”Tarjoamme osakkuusyrityksillemme muutakin, kuin pääomaa kasvuun. On tärkeää tuoda yhtiöiden kasvun tueksi myös osaamista ja verkostoja. Siksi olemme sitoutuneita tiiviiseen yhteistyöhön yhtiöiden johdon kanssa. Usein tämä tarkoittaa myös hallituspaikkaa vähemmistöomistetuissa yhtiössämme”, KPY-konsernin hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen toteaa.

KPY teki huhtikuussa ensimmäisen Momentum-strategian mukaisen vähemmistöomistuksen kuopiolaiseen Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:hyn. Yhtiön hallituksen jäseneksi on nimetty KPY-konsernin kehitys- ja viestintäjohtaja ja KPY Novapoliksen varatoimitusjohtaja Silja Huhtiniemi.

Edustajistolle esitetään muutosta KPY-konsernin hallitukseen

Jukka Laakkonen jää henkilökohtaisista syistä pois myös KPY-konsernin hallituksesta, mutta hän jatkaa edelleen hallituksen neuvonantajana.

”Jukka on teollisen toiminnan ammattilainen, jolla on vahva näkemys Voimatelin toimintaympäristöstä ja siihen kohdistuvasta muutoksesta. On arvokasta, että hänen osaamisensa on edelleen KPY-konsernin käytettävissä. Tämä luo jatkuvuutta Voimatelin strategiseen kehittämiseen. Jukalla on myös erittäin vahva ymmärrys perheyritysten toiminnasta. Hän tulee osaamisellaan ja verkostoillaan tukemaan KPY:tä vähemmistöomistuksiin tähtäävän Momentum-strategian toteuttamisessa”, KPY:n nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Kantanen kommentoi.

Nimitysvaliokunta esittää KPY:n edustajistolle, että uutena jäsenenä KPY-konsernin hallitukseen nimetään myös Voimatelin hallitukseen nimetty Pekka Loikkanen. Hänellä on kokemusta osuuskunnan ja osakeyhtiöiden hallitustyöstä ja toiminnasta sekä pörssiyhtiöiden tilintarkastuksesta. Häntä esitetään KPY-konsernin hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Edustajistolle esitetään, että muilta osin hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan, eli että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja hallituksen jäseninä Jussi Holopainen, Kaisa Olkkonen, Mikko Räsänen ja Juha Yrjänheikki.

Edustajisto päättää KPY-konsernin hallituksen kokoonpanosta kokouksessaan 27.4.2022.

Lisätietoa: Tarja Tikkanen, KPY-konsernin ja KPY Novapolis Oy:n hallituksen puheenjohtaja tarja.tikkanen@kpy.fi tai 0400 185 926

KPY-konserni lyhyesti

Olemme elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme omistaja-arvoa kehittämällä ja kasvattamalla omistusyhtiöitämme yhdessä muiden omistajien kanssa. Visiossamme ympärillämme toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Olemme lähes 140-vuotias, omistusyhtiöidemme kehittämiseen vahvasti sitoutunut monialakonserni, jonka vuosittainen liikevaihto ylittää 300 miljoonaa euroa. Ydintoimintomme jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum -strategiaan ja KPY Nova - strategiaan, joilla molemmilla on vahva keskinäinen synergia liike-elämänvoiman vauhdittajana. Molemmat luovat omalla toiminnallaan lisäarvoa toisilleen.

KPY Momentum -strategiassa olemme sitoutuneita nykyisten omistusyhtiöidemme jatkuvaan kehittämiseen. Osana strategiaa avaudumme lisäksi kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi. Tavoitteenamme on sijoittaa lähivuosina muun muassa perhe- tai yrittäjätaustaisiin, jo liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle.

 KPY Nova -strategiassa keskitymme ekosysteemien rakentamiseen erityisesti yhteisöllisessä ja joustavassa työ- ja opiskeluympäristö KPY Novapoliksessa. Tavoitteenamme on luoda Novapoliksesta modernin työpäiväkokemuksen edelläkävijä ja yhteisö, johon osaajat haluavat liittyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi investoimme merkittävästi hybridityön mahdollistaviin työympäristöihin ja palveluihin.

 KPY – liike-elämänvoimaa

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Osuuskunta KPY
Osuuskunta KPY
Viestikatu 7 A
70600 KUOPIO

Vaihde 017 369 7800http://www.kpy.fi

Noin 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö.

Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme ja palveluitamme.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta KPY

Voimatel Oy:tä koskeva yritysjärjestely ei toteudu15.2.2023 15:07:51 EET | Tiedote

Enersense International Oyj (”Enersense”) on tänään julkistanut pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Enersense ilmoittaa vetäytyvänsä 20.6.2022 tiedotetusta yritysjärjestelystä, jossa Voimatel Oy:n (”Voimatel”) koko osakekanta olisi siirtynyt osakevaihdolla Enersenselle. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n (”KPY”) kanssa. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (”KKV”) päätti 13.1.2023 siirtää yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska se piti tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Enersense on saanut KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. Vastoin Enersensen näkemyksiä KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä. Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua ha

Antti Haapakorvasta KPY:n edustajiston uusi puheenjohtaja; hallituksen kokoonpanoon ehdotettu muutoksia18.1.2023 09:30:24 EET | Tiedote

Osuuskunta KPY:n (”KPY”) edustajisto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.1. edustajiston uudeksi puheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Antti Haapakorvan. 43-vuotias Haapakorva on kuopiolainen yritysjohtaja, Talentree Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä muun muassa Kiho Oy:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut KPY:n edustajiston jäsenenä vuodesta 2020 alkaen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme